Malejące opłaty za szerokopasmowy internet powodują, że znacząco rośnie konsumpcja treści internetowych. Niewłaściwa dystrybucja i ograniczona dostępność pożądanych treści powoduje  powstawanie zatorów i opóźnień w sieci. Utrudnia to funkcjonowanie biznesów, których działalność w dużym stopniu zależy od wydajności strony internetowej, czasu ładowania i dostarczania treści za pośrednictwem internetu. Za efektywną metodę emisji wideo w publicznej Sieci należy uznać rozproszone systemy dystrybucyjne CDN (Content delivery networks).

Architektura i zastosowania

Content delivery network to duży rozproszony system z wieloma węzłami podłączony do internetu, dostarczający treści do wielu centrów danych i punktów wymiany ruchu w internecie. Tworzy go sieć wielu komputerów, przechowujących w swoich pamięciach i na dyskach dane użytkowników i klientów. Pozwala to odciążyć serwery bazowe oraz zdecydowanie poprawić dostępność materiałów wideo. Dzięki rozproszonej infrastrukturze i odpowiedniemu routingowi, klienci łączą się z najbliższym węzłem CDN.

Grafika contentdeliverynetworkcdn.wordpress.com

Grafika contentdeliverynetworkcdn.wordpress.com

Sieć CDN tworzą: serwer źródłowy dostarczający treści, połączone siecią komputery znajdujące się w różnych częściach infrastruktury internetowej (gdzie treści są replikowane) oraz system routingu zapewniający dostarczanie treści do użytkowników z najbliższego geograficznie węzła. Poszczególne węzły CDN są zwykle podłączone do szybkiej szkieletowej sieci internetowej. W sieci CDN dane nie są zapisywane tylko na jednym serwerze, lecz na wielu. Sieć CDN dzieli obciążenia i rozkłada je na wiele komputerów, co pozwala skrócić trasę, jaką musi przebyć zapytanie wysłane przez użytkownika. Dzięki temu czas oczekiwania na załadowanie się strony www ulega zdecydowanemu skróceniu.

CDN to także usługi internetowe (Webservices). Dzięki CDN poprawia się pozycjonowanie stron www oraz zmniejsza się zużycie przepustowości. Sieci CDN mogą być wykorzystywane do wypożyczania filmów przez Sieć, transmisji programów telewizyjnych, świadczenia usług komputerowych przez internet (ASP). W Polsce tego typu usługi internetowe dopiero raczkują, w USA są oferowane od lat, np. przez Amazon (Amazon CloudFront, Amazon S3).

Główne zadanie sieci CDN to dostarczanie użytkownikom końcowym treści z zerowym opóźnieniem i wysoką wydajnością. CDN obsługują obecnie większość rodzajów treści internetowych, w tym: pliki multimedialne i oprogramowanie do pobrania, obiekty internetowe ( tekst, grafika czy skrypty), streaming na żywo lub na żądanie, oraz serwisy społecznościowe. Dostawcy treści (w tym rozwiązań e-commerce) i firmy medialne płacą operatorom sieci CDN za dostarczanie ich contentu do docelowej grupy użytkowników końcowych.

Zastosowania CDN:

  • strony internetowe/portale/serwisy z dużą liczbą odwiedzających,
  • portale streamingujące duże pliki wideo,
  • strony/serwisy dostarczające głównie duże pliki multimedialne,
  • strony/serwisy z intensywnym ruchem pochodzącym z różnych miejsc.

Prognozy rozwoju

Gigantyczny wzrost konsumpcji internetowych danych stanowi główną siłę napędową rozwoju rynku sieci CDN. Za jego wzrost odpowiadają też: rosnące natężenie ruchu internetowego, udostępnianie coraz większej ilości wideo streamingu i plików multimedialnych za pośrednictwem internetu. Kolejne czynniki przyczyniające się do rozwoju technologii CDN w latach 2016-2026 to: rosnące zapotrzebowanie na usługi w chmurze i aplikacje wymagające dużej przepustowości, pojawianie się modelu tzw. federated CDN oraz mobilnych CDN (dostarczanie treści za pośrednictwem sieci mobilnych).

Grafika Pixabay

Grafika Pixabay

Technologia CDN zyskuje na popularności, gdyż w wielu przypadkach pozwala wyeliminować tzw. „wąskie gardła” i zwiększyć komfort korzystania z portali internetowych. Z drugiej strony rozwiązaniem tego problemu jest również technologia wirtualizacji, która pozwala uruchamiać wiele serwerów logicznych współdzielących moc serwera fizycznego. W sytuacji wzmożonego ruchu następuje rozszerzenie infrastruktury oraz wykorzystanie nieograniczonych zasobów chmury publicznej – mówi Robert Paszkiewicz, dyrektor sprzedaży i marketingu w firmie OVH.

Aplikacje nowej generacji, treści oraz e-commerce to główne siły zwiększające zapotrzebowanie na  elastyczne i efektywne kosztowo rozwiązania CDN, które uwzględniają usługi, takie jak: agregacja, zarządzanie i dystrybucja treści, jak również wiele różnych funkcjonalności o wartości dodanej.

Zapotrzebowanie rynkowe na rozwiązania CDN bezpośrednio koreluje z eksplozją liczby sieci szerokopasmowych, smartfonów i powiązanych z nimi aplikacji, usług i treści. Zapotrzebowanie na bardziej inteligentne rozwiązania w zakresie dostarczania treści szczególnie zwiększa konwergencja szerokopasmowych sieci komórkowych 4G / LTE oraz aplikacje oparte na chmurze.


Więcej o:

  • rynku CDN i jego segmentacji,
  • dla kogo rozwiązania CDN?
  • zastosowaniach CDN,
  • korzyściach z wdrożenia CDN

w artykule “CDN – sposób na wideo z sieci” opublikowanym w serwisie TELKO.in.

Napisane przez Stefan Kaczmarek