Analitycy ABI Research w swoim raporcie Digital Authentication and Embedded Security przewidują, że rynek rozwiązań embedded security (wbudowane oprogramowanie zabezpieczające, działające w mikrokontrolerze lub na platformie sprzętowej) wzrośnie o 12% do 2028 roku, kiedy łączne ich dostawy osiągną globalnie poziom prawie 8 mld. Według ABI Research, rynek embedded security i uwierzytelniania cyfrowego jest przygotowany na silny wzrost w nadchodzących latach, napędzany przez kilka przybierających na sile trendów, takich jak m.in.: rosnąca skala cyberzagrożeń, nowe regulacje i wymagania dotyczące zarządzania cyberbezpieczeństwem.

Konwergencja bezpiecznych elementów i przestrzeni eSIM, hybrydyzacja mikrokontrolerów MCU i mikroprocesorów MPU służących do zabezpieczania oraz fragmentacja rynku TEE (Trusted Execution Environment) stwarzają popyt na cyberbezpieczeństwo w ogromnej liczbie zastosowań” – komentuje cytowana w komunikacie Michela Menting, dyrektor ds. badań w ABI Research. TEE, czyli zaufane środowisko wykonawcze, według definicji Microsoftu, to bezpieczny obszar głównego procesora. Pomaga chronić kod i dane w nim załadowane pod względem poufności i integralności.

Według Menting, rynek wieloaplikacyjnych urządzeń brzegowych (ang. edge devices) z wbudowanymi systemami operacyjnymi będzie generował najwyższe przychody. Lepsze technologie wirtualizacji w mniejszych obudowach umożliwiają równoległą bezpieczną konteneryzację i tworzenie enklaw do poufnego przetwarzania w systemach wbudowanych.

Od bezpiecznych układów scalonych po mikrokontrolery oparte na TEE – rynek embedded security jest dynamiczny i konkurencyjny, działają tu dziesiątki dostawców półprzewodników, podkreślają analitycy ABI Research. Dominujące własne rozwiązania coraz częściej konkurują z alternatywnymi technologiami open source, które niekoniecznie są zgodne z ustalonymi standardami. Fragmentacja ta może czasami stwarzać problemy w zakresie spójności i interoperacyjności cyfrowego bezpieczeństwa.

Wraz z rosnącą skalą zagrożeń, zwłaszcza w przestrzeni IoT, oraz wprowadzaniem przepisów wymuszających tworzenie większej liczby łańcuchów dostaw i urządzeń końcowych, perspektywy dla rynku secure embedded hardware są wysoce oportunistyczne”, podsumowuje Menting.

(grafika tytułowa wygenerowana przez AI – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek