Ewolucja technologii #Ethernet, modernizacja infrastruktury sieci i #datacenter oraz rosnące znaczenie widoczności i niezawodności sieci – to trzy kierunki w rozwoju sieci, które zdominują najbliższe 12 miesięcy, przewiduje Jonathan Davidson, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny Cisco Networking.

1. Ewolucja Ethernetu. Pojawiać się będą kolejne innowacje w zakresie technologii Ethernet, by zapewnić jej większą wydajność i odporność, gdyż staje się ona w istocie budulcem dla sieci wspieranych sztuczną inteligencją.

Większość klientów chce rozbudowywać swoje sieci tak, by obsługiwały nowe rodzaje obciążeń i większą ich liczbę. Jednocześnie, oczekują oni jednej architektury, która zmniejszy złożoność operacyjną i koszty – jednej struktury sieciowej do obsługi wszystkiego. Technologią preferowaną do trenowania sztucznej inteligencji i poprawy umiejętności wnioskowania AI okazał się Ethernet, stanowiąc ustandaryzowaną, elastyczną i opłacalną alternatywę dla technologii zastrzeżonych, takich jak InfiniBand. Dzięki Ethernetowi możliwe jest też oszczędne skalowanie do dużych klastrów centralnych i mniejszych klastrów brzegowych ( #edge ).

O znaczeniu wszechstronnych rozwiązań w zakresie switchingu będzie świadczyć ewolucja sieci korporacyjnych wspieranych sztuczną inteligencją w kierunku jednoczesnej obsługi obciążeń tradycyjnych, jak i tych związanych z Al i uczeniem maszynowym (ML – machine learning). Według eksperta Cisco, należy oczekiwać zmiany krajobrazu struktur wewnątrz serwerów i pomiędzy nimi. Przykładowo, szybsze i wydajniejsze przenoszenie danych między modelami i magazynami danych upodobni procesory graficzne do systemów podstawowej pamięci masowej, a w projektowaniu serwerów zatrze granice między strukturami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Aby uwolnić potencjał sztucznej inteligencji, branża musi znaleźć rozwiązania wspierające rozwój sieci Al i ich konfigurację przy użyciu wielu architektur, w tym opartych na telemetrii i Ethernecie, zaznacza Jonathan Davidson, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny Cisco Networking .

2. Modernizacja infrastruktury sieci i centrów danych pozostaje priorytetem inwestycyjnym przedsiębiorstw, które chcą nadążyć za wzrostem obciążeń, zwiększyć wydajność i efektywność operacyjną.

Technologia sieci 100G jest obecnie powszechna, ale można spodziewać się, że branża wkrótce osiągnie punkt krytyczny, w którym architektury sieciowe będą wymagały większej wydajności, aby obsłużyć nowe aplikacje, dane i przepływy pracy, w tym sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Rośnie zapotrzebowanie na wyższą przepustowość sieci, towarzyszące innowacjom w procesorach graficznych i kartach sieciowych, których szybkość sięga już 400G i 800G.

Potrzeba ta oznacza fundamentalną zmianę w sposobie budowania i funkcjonowania centrów danych. Rozwój architektur 400G/800G typu leaf-spine z układami 100G SerDes odpowiada na wzrost zapotrzebowania na większą przepustowość po stronie serwera i klienta. Będziemy też obserwować rosnący nacisk na bezpieczeństwo i wielodostępność w celu segregacji danych pod kątem obciążeń AI. W celu zapewnienia optymalnego zużycia energii przez infrastrukturę AI klienci – tam, gdzie będzie to możliwe – będą też stosować systemy chłodzenia cieczą.

Inicjatywy ESG (środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego) są obecnie jednymi z najważniejszych priorytetów firm, co wytworzyło dodatkową presję na organizacjach IT. Wymagać to będzie modernizacji infrastruktury sieciowej i centrum danych.

3. Rosnące znaczenie widoczności i niezawodności sieci. Dynamiczna natura i zmienna wydajność internetu będą wymagać stałego i kompleksowego podejścia w celu planowania i minimalizowania nieuniknionych zakłóceń.

W miarę jak w organizacjach upowszechniają się rozwiązania chmurowe, SaaS i SD-WAN, firmy borykają się ze złożonością wynikającą z uzależnienia od sieci zewnętrznych, nad którymi nie mają kontroli. Awarie i inne zakłócenia to kwestia tego „kiedy”, a nie „czy”. Łączność, bezpieczeństwo i pewność dostarczania cyfrowych doświadczeń niezależnie od infrastruktury są niezwykle ważne dla łagodzenia wszelkich zakłóceń w działalności biznesowej.

Badania przeprowadzone przez zespół Cisco ThousandEyes Internet Intelligence wskazują dwa nowe trendy, jeśli chodzi o ich wielkość i zakres. Według Cisco, za wyjątkiem bardzo nielicznych wielogodzinnych awarii, kondycję internetu w 2023 r. można opisać jako większą liczbę przerw, ale o mniejszym zakresie.

(grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek