Przeprowadzanie transformacji cyfrowej w działach IT i firmach, wymaga nowszej i bardziej elastycznej infrastruktury software’owej, twierdzą analitycy firmy Omdia. Według ich prognozy, w latach 2022–2027 rynek infrastruktury software’owej będzie rósł średniorocznie w tempie 16,5% (CAGR), co oznacza, że do końca 2027 r. wartość tego rynku będzie szacowana na 358 mld dolarów.

Prognoza Omdia dotycząca rozwoju rynku infrastruktury software’owej (oprogramowanie dla sprzętu IT, systemy operacyjne i bazodanowe) w latach 2022–27 uwzględnia szacunki możliwości przychodów w ramach 12 kluczowych segmentów: infrastruktura baz danych i zarządzania, wirtualizacja serwerów, wirtualizacja pamięci masowej, wirtualizacja sieci, rozwiązania typu desktop-as-a-service i VDI, infrastruktura hiperkonwergentna, ochrona danych, zarządzanie chmurami hybrydowymi i multi-cloud, orkiestracja, DevOps, AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations), platforma/usługi do zarządzania kontenerami oraz zarządzania infrastrukturą centrów danych (DCIM – datacenter infrastructure management).

Wartość rynku infrastruktury software’owej na koniec 2022 r. wynosiła około 167 mld dolarów. Omdia przewiduje, że wzrost na tym rynku będzie napędzany konwergencją niektórych kluczowych technologii, które kształtują krajobraz technologiczny w dającej się przewidzieć przyszłości. Analitycy wskazują na kilka kluczowych wyzwań i trendów technologicznych.

Rozwój generatywnej sztucznej inteligencji (AI). Wymaga złożonej mieszanki zasobów w chmurze i zasobów lokalnych w celu szkolenia modeli, a następnie ich wykonywania. Zarządzanie tą złożonością to swoisty test umiejętności dla personelu IT i jest jednym z powodów, dla których CIO chętnie wdrażają większą automatyzację IT.

Zmiany w zakresie aplikacji. Obserwujemy przesunięcie w kierunku wdrażania aplikacji typu SaaS (Software-as-a-Service), a także PaaS (Platform-as-a-Service) opartych na chmurze do tworzenia aplikacji bezserwerowych przez klientów korporacyjnych. Ta zmiana powoduje większe zapotrzebowanie na możliwości, jakie stwarzają podejścia do tworzenia i wdrażania oprogramowania typu DevOps, AIOps i CloudOps.

Zwiększone cyberbezpieczeństwo i ochrona. Ochrona przed ransomware wymaga tworzenia kopii zapasowych danych, a następnie szybkiego ich przywracania po awarii. Wyzwaniem pozostaje zapewnienie, że kopie zapasowe nie zostaną zainfekowane, co spowoduje ponowne pojawienie się oprogramowania ransomware.

Prywatność danych. Widoczny jest wzrost zainteresowania suwerenną chmurą, co stanowi wyzwanie dla zarządzania tymi nowymi środowiskami w celu zapewnienia ich zgodności z ogólnymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności. Rynkiem, który czerpie korzyści z tego zainteresowania, jest infrastruktura hiperkonwergentna HCI (hyperconverged infrastructure), ponieważ klienci uważają lokalne chmury prywatne za miejsce, gdzie są obsługiwane suwerenne obciążenia i dane.

Wzrost znaczenia zrównoważonego rozwoju środowiska. Organizacje coraz większą wagę przywiązują do potrzeby monitorowania swojego wpływu na emisję dwutlenku węgla. Zarządzanie infrastrukturą centrum danych DCIM (Data center infrastructure management) ma obecnie kluczowe znaczenie dla operatorów centrów danych w zakresie zarządzania zużyciem energii i jej dystrybucją.

(źr. Omdia)

Konieczność wprowadzania zmian w działach IT i firmach, wymaga nowszej i bardziej elastycznej infrastruktury software’owej. Fakt, że segment software’u do zarządzania kontenerami wykazuje CAGR na poziomie ponad 38% w porównaniu do wirtualizacji serwerów na poziomie mniejszym niż 7%, doskonale pokazuje tę zmianę” – powiedział cytowany w komunikacie Roy Illsley, główny analityk w Omdia.

Chociaż chmura zapewnia elastyczność, lokalne centrum danych pozostanie ważną częścią każdego środowiska IT w dającej się przewidzieć przyszłości ze względu na wymogi dotyczące suwerenności danych i brak umiejętności związanych z obsługą chmury, podkreślają eksperci Omdia.

HCI okazuje się również przydatne w niektórych zastosowaniach edge, szczególnie tam, gdzie na miejscu brakuje personelu IT. Stąd powstaje potrzeba odpowiedniej infrastruktury software’owej przy operowaniu między różnymi światami (w chmurze, na brzegu sieci i lokalnie), które umożliwią tworzenie hybrydowych mostów zapewniających wdrażanie najbardziej optymalnej architektury, dostosowanej do strategii biznesowej danej firmy. Do tej złożoności dochodzi konieczność spełnienia coraz bardziej rygorystycznych wymogów środowiskowych, które będą wprowadzane w ramach ustalonych na całym świecie celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także w ramach radzenie sobie z wpływem, jaki generatywna sztuczna inteligencja będzie miała na biznes i technologię.

Podczas gdy rosną możliwości nowej, elastycznej infrastruktury software’owej, największym rynkiem pod względem wartości pozostaje infrastruktura baz danych i zarządzania bazami danych, co pokazuje, że dane pozostają głównym czynnikiem wpływającym na wydatki biznesowe, zaznacza Omdia. Kolejnym zaskakującym aspektem jest stosunkowo niska stopa wzrostu ochrony danych (tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych po awarii), co jest niezwykłe, biorąc pod uwagę powszechność oprogramowania ransomware.

(grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek