Globalny rynek infrastruktury hiperkonwergentnej HCI (Hyper Converged Infrastructure) do 2030 roku osiągnie wartość 14 520 mln USD, rosnąc w latach 2023–2030 w średniorocznym tempie 13,2% (CAGR), prognozują eksperci firmy Skyquest w raporcie Hyper Converged Infrastructure Market.

Rozwój rynku #HCI – według SkyQuest – napędzają: rosnące zapotrzebowanie na skalowalną i efektywną kosztowo infrastrukturę IT, coraz częstsze wykorzystywanie technologii wirtualizacji, potrzeba uproszczonego i scentralizowanego zarządzania centrami danych, rosnąca świadomość na temat korzyści płynących z infrastruktury hiperkonwergentnej w zakresie zmniejszania złożoności systemów IT i poprawy wydajności.

Pozostałe trendy sprzyjające rozwojowi rynku HCI wskazywane przez SkyQuest to:

  • rosnące korzystanie z modelu chmury hybrydowej,
  • zapotrzebowanie na rozwiązania edge computing,
  • integracja możliwości, które zapewniają sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe,
  • konieczność doskonalenia metod ochrony danych i cyberbezpieczeństwa,
  • pojawienie się hiperkonwergentnych rozwiązań w modelu usługowym HCIaaS (hyper-converged infrastructure as a service),
  • szersze wykorzystanie infrastruktury hiperkonwergentnej w branżach, takich jak: opieka zdrowotna, handel detaliczny i finanse,
  • rozwój rozwiązań infrastruktury hiperkonwergentnej dla dedykowanych obciążeń,
  • integracja infrastruktury hiperkonwergentnej z technologiami konteneryzacji.
(źr. SkyQuest)

Infrastruktura hiperkonwergentna (HCI) to infrastruktura IT definiowana programowo, która wirtualizuje wszystkie elementy konwencjonalnych systemów „definiowanych sprzętowo” (ang. software defined). HCI obejmuje co najmniej: zwirtualizowane przetwarzanie danych (hiperwizor), pamięć masową definiowaną programowo (ang. software-defined storage) i zwirtualizowaną sieć SDI (software-defined networking). HCI zazwyczaj działa na komercyjnych, gotowych serwerach (COTS – commercial off-the-shelf).

Wśród najważniejszych dostawców infrastruktury hiperkonwergentnej w raporcie SkyQuest wymieniono m.in.: Cisco, Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft, Vmware, NetApp, Nutanix, Huawei, IBM, Scale Computing, Veeam, Lenovo.

(grafika tytułowa wygenerowana przez AI – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek