SDI (Software-Defined Infrastructure) to coraz bardziej zyskujący na znaczeniu i dynamicznie rozwijający się segment rynku ICT. Rosnące zapotrzebowanie ze strony biznesu na usługi chmurowe i mobilne oraz analitykę big data to tylko niektóre z czynników napędzających rozwój rynku SDI. Technologia ta, to połączenie przetwarzania definiowanego programowo (ang. software-defined compute – SDC), pamięci masowych definiowanych programowo (ang. software-defined storage – SDS) i sieci definiowanych programowo (ang. software-defined networking – SDN).

Zastosowanie rozwiązań SDI umożliwia obniżenie kosztów, zwiększenie sprawności biznesowej oraz poprawę efektywności zarządzania poprzez dostarczanie usług IT na żądanie. SDI to ewolucja centrum danych, integrująca technologie chmurowe i obliczeniowe w celu budowania zasobów obliczeniowych i zarządzania nimi. Umożliwia to firmom skoncentrowanie się na usługach i zapewnia większą efektywność.

IDC: SDI dojrzała, by stać się standardem w centrach danych z wirtualizacją serwerów

Wartość światowego rynku infrastruktury definiowanej programowo SDI (software-defined infrastructure) wyniosła 12,17 mld dolarów w 2020 roku, co stanowi wzrost o 5 proc. w porównaniu z 2019 r., wynika z danych zebranych przez IDC w raporcie „Worldwide Semiannual Software-Defined Infrastructure Tracker”. Choć wzrost ten nie był rekordowy, niemniej jednak ten segment rynkowy rósł szybciej niż w przypadku innych kluczowych technologii ICT w trudnym, pandemicznym roku, podkreślają analitycy IDC.

Trzy filary technologiczne tworzące rynek SDI wg IDC to: oprogramowanie SDC (53 proc. wartości rynkowej), oprogramowanie kontrolera SDS (36 proc. wartości rynkowej) oraz oprogramowanie SDN (11 proc. wartości rynkowej wartość).

Rozwiązania SDI od dawna cieszą się popularnością wśród firm, które chcą redukować koszty, złożoność i ryzyko w swoich centrach danych” — powiedział Eric Sheppard, wiceprezes ds. badań w IDC Infrastructure Platforms and Technologies Group. Według niego, chociaż ta technologia jest dostępna od wielu lat, to ostatnie postępy technologiczne napędzają nowe funkcje i możliwości, które dostosowują dzisiejsze rozwiązania SDI do współczesnych wyzwań związanych z centrami danych lepiej niż kiedykolwiek w przeszłości. „Infrastruktura definiowana programowo szybko staje się preferowaną platformą dla przedsięwzięć związanych z modernizacją i transformacją centrów danych na całym świecie” – zaznaczył.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-Integrakom-biale-tlo.jpg
PARTNER TEMATU

Gary Chen, dyrektor ds. badań, Software-Defined Compute for IDC, zauważa, że technologia SDC stała się standardem w centrach danych, w których zastosowano wirtualizację serwerów. „Jednakże rynek nadal ewoluuje, a ostatnie inicjatywy modernizacyjne przeniosły wzrost rynku na oprogramowanie systemów chmurowych, a w szczególności kontenery” – podsumowuje.

Definicje IDC oprogramowania SDI

Infrastruktura definiowana programowo SDI (Software-defined infrastructure) odnosi się do logicznie połączonych zasobów obliczeniowych, pamięci, pamięci masowych i sieci, które są zarządzane przez oprogramowanie przy minimalnej interwencji człowieka. Systemy SDI są niezależne od podstawowego sprzętu, o ile spełnia on określone specyfikacje techniczne. Podstawowy sprzęt w systemach SDI to standardowe w branży, komercyjne produkty z półki (tzw. COTS – commercial off-the shelf), które mają certyfikaty klasy korporacyjnej.

Oprogramowanie SDC (Software-defined compute) wirtualizuje grupy fizycznych węzłów obliczeniowych w pojedynczy logiczny zasób obliczeniowy. Ta abstrakcja zasobów fizycznych umożliwia wykonywanie obliczeń na dowolnym sprzęcie COTS, który jest częścią logicznej puli zasobów. SDC jest implementowany na różnych warstwach stosu oprogramowania i może być używany w chmurach publicznych/prywatnych oraz w środowiskach zwirtualizowanych. Oprogramowanie SDC — które obejmuje zarówno oprogramowanie open source, jak i oprogramowanie komercyjne — jest często łączone z innym oprogramowaniem infrastrukturalnym, oprogramowaniem do zarządzania i platformami aplikacji. Oprogramowanie SDC można ogólnie podzielić na trzy obszary: oprogramowanie maszyny wirtualnej (tj. oprogramowanie hiperwizora), oprogramowanie infrastruktury kontenerowej i oprogramowanie systemu chmurowego.

Oprogramowanie kontrolera definiowanej programowo pamięci masowej SDS (Software-defined storage controller) stanowi kompletny stos oprogramowania pamięci masowych, który w połączeniu ze sprzętem COTS zapewnia pełen pakiet usług pamięci masowych. Aby jakiekolwiek rozwiązanie zostało włączone do rynku funkcjonalnego oprogramowania SDS, musi być rozszerzalne i autonomiczne oraz umożliwiać dostęp do danych za pośrednictwem znanych i/lub opublikowanych interfejsów (API lub standardowych interfejsów plikowych, blokowych lub obiektowych). Rozwiązania SDS powinny oferować pełny zestaw interfejsów dostępu do danych, przechowywania i usług zarządzania danymi. Rozwiązania SDS mogą być dostarczane w wielu formach: urządzenie, oprogramowanie i oferty oparte na subskrypcji. Rozwiązania SDS obejmują systemy pamięci masowej (tj. pamięć zewnętrzną) zaprojektowane do świadczenia wyłącznie usług związanych z pamięcią masową lub jako rozwiązania konwergentne, które łączą wszystkie usługi obliczeniowe i pamięci masowych w jedno skalowalne rozwiązanie (infrastrukturę hiperkonwergentną – ang. hyperconverged infrastructure).

Oprogramowanie do wirtualizacji sieci i kontrolera SDN (software-defined networking) składa się z nakładek do wirtualizacji sieci i kontrolerów SDN używanych w sieciach centrów danych. Zarówno nakładki, jak i kontrolery wprowadzają do sieci alternatywne architektury SDN, obsługujące wiele protokołów oraz interfejsy/API. Nakładki do wirtualizacji sieci to logiczne, wirtualne sieci działające na (nad) fizycznej infrastrukturze sieciowej. Oprogramowanie kontrolera SDN działa również na wierzchu fizycznej infrastruktury sieciowej (znajdującej się między aplikacjami a siecią), zapewniając logicznie scentralizowaną kontrolę sieci. Może również ułatwić zautomatyzowane zarządzanie siecią i poprawić widoczność całej sieci.

(grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek