Segment infrastruktury hiperkonwergentnej HCI (Hyperconverged infrastructure) pozostaje obszarem wzrostu dla wielu dostawców i integratorów. Wynika to w dużej mierze z tego, że platformy HCI zapewniają uproszczone podejście do wdrażania nowych, cyfrowych inicjatyw biznesowych i sprawiają, że IT staje się bardziej elastyczne, co jest szczególnie istotne w okresie pandemii, która wymusiła przyspieszenie transformacji biznesowej.

Większość analityków rynkowych zgadza się co do tego, że w tym roku i w ciągu kilku najbliższych lat ogólne trendy w branży IT powiązane będą z coraz większą liczbą nowych inicjatyw koncentrujących się na: cyfrowej transformacji, migracji z lokalnych serwerowni do platform chmurowych oraz modernizacji i bezpieczeństwie aplikacji.

Te ogólne trendy w IT mają znaczący wpływ na to co dzieje się również w segmencie HCI. Część przewidywań z poprzednich lat nadal pozostaje aktualna lub utrwala się. Można tu wymienić m.in. takie trendy, jak: migracja obciążeń, wykorzystywanie natywnych usług związanych z plikami i blokami, przenoszenie przetwarzania danych na brzeg sieci (egde computing) czy odzyskiwanie danych po awarii w chmurze (cloud disaster recovery).

W ubiegłym roku przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji biznesu wymuszone uwarunkowaniami pandemicznymi wzmocniło jeszcze bardziej wyżej wymienione tendencje. Eksperci przewidują, że w 2021 roku i kolejnych latach rozwój rynku HCI jeszcze bardziej przyspieszy.

Cyfrowa transformacja zaczyna się od HCI

W ramach badania ESG ResearchConverged and Hyperconverged Infrastructure Trends” z 2017 r., 87 proc. menedżerów IT stwierdziło, że pojawienie się rozwiązań HCI spowodowało, że IT stało się bardziej elastyczne, z czego 25 proc. uważa, że HCI „znacznie bardziej” zwiększyło elastyczność IT.

Liczba wdrożeń HCI stabilnie rośnie od czasu wejścia tych rozwiązań na rynek, a badanie ESG z 2020 r.  potwierdza popularność hiperkonwergentnej infrastruktury. W badaniu ESG 57 proc. respondentów stwierdziło, że używa lub planuje korzystać z rozwiązań HCI. Wśród czynników, które skłoniły ich do zakupu rozwiązań HCI wymieniali: lepszą skalowalność (31 proc.), całkowity koszt posiadania (28 proc.), łatwość wdrażania (26 proc.) oraz uproszczone zarządzanie systemami (24 proc).

Edge i chmura priorytetami dla cyfrowego biznesu

Migracja istniejących obciążeń jest jednym z katalizatorów dla przyszłych wdrożeń HCI. Infrastruktura hiperkonwergentna zmniejsza zapotrzebowanie na zasoby i wiedzę w zakresie zarządzania serwerami i pamięcią masową, dzięki czemu migracja na platformy HCI jest łatwiejsza niż w przypadku tradycyjnych wdrożeń. HCI i definiowana programowo pamięć masowa SDS (software-defined storage) stanowią podstawę procesów transformacji cyfrowej i nie wymagają posiadania większej wiedzy specjalistycznej, zwracają uwagę eksperci.

Wykorzystanie usług związanych z plikami oferowanych w ramach platform chmurowych i HCI umożliwia: optymalizację obciążeń, korzystanie z usług przechowywania danych, migrację z silosów danych i tworzenie ujednoliconej infrastruktury. A wszystko to w ramach jednej, wysoko wydajnej platformy.

(źr. ESG)

W badaniu ESG z 2019 r. ankietowani wskazali, że co najmniej dwa razy więcej specjalistów IT jest skłonnych uznać infrastrukturę pamięci masowej w chmurze publicznej za lepszą opcję niż lokalne alternatywy, jeżeli chodzi o całkowity koszt posiadania, łatwość zakupu, automatyzację i łatwość oceny. Uwzględniono przy tym wykorzystanie HCI zarówno w przypadku wdrożeń lokalnych, jak i opartych na chmurze.

Znaczący wzrost liczby pracowników zdalnych w okresie pandemii przyspieszył wdrażanie rozwiązań edge computing. Inwestycje IT przedsiębiorstw rosną w oparciu o ten nowy model biznesowy, który dotyczy również zasobów brzegowych. Tendencja ta będzie napędzać korzystanie z usług chmurowych, co pozwoli firmom na szybkie reagowanie na zmieniające się modele biznesowe oraz dynamiczne skalowanie systemów, bez negatywnego wpływu na ich podstawową działalność.

Nowe trendy

Konieczność modernizacji aplikacji zmusza CIO do poszukiwania możliwości przechodzenia na platformy cyfrowe nowej generacji, które wykorzystują HCI i usługi chmurowe, co pozwala modernizować infrastrukturę i aplikacje. Zapewnia to dynamiczną funkcjonalność i wspiera szybki rozwój nowych produktów, procesów i usług, co ma na celu poprawę jakości obsługi klienta.

Inne nowe trendy IT, które są powiązane z platformami HCI, to sztuczna inteligencja (AI – artificial intelligence) i uczenie maszynowe (ML – machine learning). Firmy będą wykorzystywać te narzędzia cyfrowe m.in. do personalizacji profili klientów i dynamicznego dostosowywania produktów, usług i procesów biznesowych w oparciu o osobowość klienta.

Miejsce wdrażania platform HCI – lokalnie, w chmurze czy też w modelu hybrydowym –  jest mniej ważne niż przejrzystość i spójność informacji, jaką zapewniają te platformy.

Napisane przez Stefan Kaczmarek