Przyszłość chmurowych centrów danych i infrastruktury edge kształtują przede wszystkim wprowadzane innowacje technologiczne, ale także czynniki ekonomiczne i konieczność optymalizacji funkcjonowania coraz bardziej hybrydowego ekosystemu ICT. Najważniejsze trendy mające wpływ na powstawanie nowych architektur IT obejmują platformy chmurowe, centra danych i infrastrukturę edge.

Edge computing to obecnie jedna z najważniejszych technologii w centrach danych. Przetwarzanie na brzegu sieci przybliża moc obliczeniową i pamięci masowe do źródła generowania danych, zmniejszając w ten sposób opóźnienia i zwiększając ogólną wydajność. Wraz z rozprzestrzenianiem się urządzeń internetu rzeczy (ang. internet of things, IoT) i potrzebą przetwarzania danych w czasie rzeczywistym rośnie popularność brzegowych centrów danych (ang. edge data centers). Są one strategicznie rozmieszczane na obrzeżach sieci, co pozwala na szybsze przetwarzanie danych, zmniejszenie zużycia przepustowości i poprawę bezpieczeństwa.

Jak wynika z większości analiz i prognoz ekspertów zajmujących się rynkiem teleinformatycznym, w 2023 r. branża data center doświadczy głębokich zmian napędzanych przez nowe technologie i zmieniające się wymagania biznesowe. Edge computing, wdrożenia modeli hybrydowych i wielochmurowych (ang. multi-cloud), integracja sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI) i uczenia maszynowego (ang. machine learning, ML), bezpieczeństwo danych i modułowe centra danych – to kluczowe trendy wpływające na przyszłość DC.

Ponieważ codziennie przetwarza się i przechowuje coraz więcej danych, przetwarzanie danych znajdujących się w odległych data centers staje się coraz trudniejsze. Edge computing pozwala rozwiązać ten problem, umożliwiając przenoszenie mocy obliczeniowej z wykorzystaniem urządzeń edge i bram sieciowych do lokalizacji użytkownika końcowego. Upowszechnianie modelu pracy zdalnej, a także IoT i inteligentnych urządzeń mają znaczący wpływ na rozwój rynku edge.

(źr. IEEE)

Co istotne edge computing może przejąć znacznie więcej użytecznych danych niż obecne infrastruktury. Wraz z upowszechnianiem się sieci 5G i IoT urządzenia znajdujące się blisko źródła danych mogą przejmować i przetwarzać większą część generowanych hurtowo danych.

Cztery topowe trendy

Analitycy firmy Gartner w maju br. wskazali cztery kluczowe trendy mające wpływ na przyszłość chmury, centrów danych i infrastruktury brzegowej w 2023 r., roku inflacji, niepewności gospodarczej i geopolitycznej, w którym pomimo tych trudności wdrażane są nowe technologie i modele pracy.

Cały artykuł “Trendy 2023 w architekturze IT” we wrześniowym wydaniu miesięcznika “IT Professional.

(grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek