Coraz więcej organizacji decyduje się na przenoszenie przetwarzania danych na brzeg sieci, aby poprawiać wydajność operacyjną i wdrażać technologie cyfrowe wspierające innowacje. Jest to jednocześnie nowy sposób na docieranie do klientów. Badanie EdgeView 2022 przeprowadzone przez International Data Corporation (IDC) wykazało, że trzy czwarte organizacji planuje zwiększyć swoje wydatki na rozwiązania edge w ciągu najbliższych dwóch lat, co może oznaczać średnie tempo wzrostu tego segmentu rynkowego na poziomie 37 proc.

Połączenie kilku czynników napędza wzrost wydatków na edge computing. Wymagania dotyczące wydajności związane z rozszerzaniem obciążeń i nowymi zastosowaniami, które wykorzystują sztuczną inteligencję (AI – artificial intelligence) i uczenie maszynowe (ML – machine learning), wymagają większych mocy obliczeniowych na urządzeniach brzegowych. Ponadto ilość danych przechowywanych w lokalizacjach brzegowych szybko rośnie, a organizacje planują dłuższe przechowywanie tych danych. W rezultacie rośnie liczba serwerów fizycznych wdrażanych na brzegu sieci. W większości tych inwestycji priorytetem jest modernizacja istniejącej infrastruktury w lokalizacjach brzegowych, a nie budowa nowej infrastruktury, wykazało badanie IDC.

Pokazało ono również, że przedsiębiorstwa wdrażające rozwiązania edge są skoncentrowane na budowaniu skalowalnych przedsięwzięć biznesowych, które mogą szybko przyczynić się do osiągnięcia pozytywnego wyniku finansowego. Tym, co motywuje do wdrażania edge są: potencjalne zwiększenie przychodów, ulepszone produkty i usługi oraz możliwość redukcji kosztów. Jednocześnie wdrożenia edge stwarzają możliwości zapełniania nisz rynkowych.

Organizacje oceniają możliwość integracji rozwiązań edge ze starszą infrastrukturą jako kluczowe kryterium wyboru i traktują ją jako tak samo ważną, jak cena przy podejmowaniu decyzji dotyczących wdrażania edge. Strategie zarządzania edge computing nie są jednak ściśle związane z chmurą i rdzeniem sieci. Organizacje, aby móc wykorzystywać zasoby podstawowe, chmurowe i brzegowe jako spójny zestaw elastycznych zasobów – mogą potrzebować zrewidować swoją strategię zarządzania.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-Integrakom-biale-tlo.jpg
PARTNER TEMATU

Według IDC, organizacje na brzegu sieci będą nadal wdrażać i obsługiwać wiele różnych architektur (moce obliczeniowe, pamięci masowe i sieci). Możliwość wdrożeń w wielu środowiskach pozwala na rozszerzanie zasobów obliczeniowych na wiele różnych typów środowisk, w tym w chmurze i podstawowych centrach danych, a także w terenie.

Z konieczności oraz ze względu na potrzebę wykorzystywania zasobów chmurowych, edge nadal będzie obejmować szeroki wachlarz rozwiązań: chmurę, kolokację, lokalizacje w terenie i firmowe centra danych. IDC przewiduje, że w ciągu najbliższych 2 lat dwie trzecie organizacji przesunie się w kierunku zasobów chmury publicznej i ogólnie wzrośnie liczba różnych odmian edge computing.

Jeśli chodzi o własność sprzętu, w badaniu IDC większość respondentów wskazała, że ich organizacje wolą zachować własność infrastruktury. Spowoduje to wzrost popytu na elastyczne modele konsumpcyjne, które wnoszą korzyści operacyjne związane z chmurą.

Inwestycje w zastosowania edge, obejmujące nowe technologie, takie jak IoT, sztuczna inteligencja czy sieci 5G, nabierają tempa, gdy sprzęt, oprogramowanie, usługi i komunikacja ewoluują i dojrzewają. W rezultacie przetwarzanie brzegowe staje się najwyższym priorytetem dla kadry kierowniczej IT i ma kluczowe znaczenie dla realizacji i powodzenia strategicznych celów biznesowych. Popyt na rozwiązania edge stworzył konkurencyjny rynek z możliwościami rozwoju dla producentów OEM, niezależnych dostawców oprogramowania, dostawców usług i innych dostawców – wielu z nich będzie musiało tworzyć partnerstwa i sojusze, aby spełnić wszystkie wymagania, podsumowują analitycy IDC.

Napisane przez Stefan Kaczmarek