Powiązania między technologiami 5G, IoT i edge computing są coraz ważniejsze, a każdy z tych elementów wpływa na sukces drugiego. Sieci 5G stwarzają operatorom możliwości innowacyjnych sposobów zarabiania. Eksperci wskazują tu na takie obszary, jak wielodostępowe przetwarzanie brzegowe MEC (Multi-Access Edge Computing), otwarta i zwirtualizowana radiowa sieć dostępowa (O-RAN) czy sieć rdzeniowa 5G.

Według organizacji GSM Association liczba połączeń 5G przekroczy 1 mld w 2022 r. i 2 mld w 2025 r. Do końca 2025 r. 5G będzie stanowić ponad jedną piątą wszystkich połączeń mobilnych, a ponad dwie piąte osób na świecie będzie mieszkać w zasięgu sieci 5G, czytamy w najnowszym raporcie GSMA Intelligence „The Mobile Economy Report 2022”. Około 5,3 mld ludzi na całym świecie korzysta obecnie z usług mobilnych wszystkich generacji co stanowi 67% światowej populacji. Ten bezprecedensowy wzrost oznacza najszybszy generacyjny rozwój sieci komórkowej, jeśli porównamy 5G z sieciami 3G i 4G. 18 miesięcy po uruchomieniu 5G stanowiło ponad 5,5% połączeń mobilnych – ani 3G, ani 4G nie przekroczyły w tym samym czasie poziomu 2,2% penetracji.

Operatorzy komórkowi będą musieli zwiększyć wydatki inwestycyjne (CAPEX) na poziomie ponad 600 mld dolarów na całym świecie w latach 2022–2025, z czego około 85% przypadnie na sieci 5G, prognozuje GSMA w swoim raporcie. Technologie i usługi mobilne wygenerowały w 2021 r. globalnie 4,5 bln dolarów ekonomicznej wartości dodanej, czyli 5% PKB, szacuje GSMA. Wartość ta wzrośnie o ponad 400 mld dolarów do 2025 r., czyli prawie do 5 bln dolarów.

Coraz więcej operatorów decyduje się na modernizowanie swoich sieci za pomocą wirtualnych i natywnych funkcji opartych na chmurze. Klienci biznesowi zaczynają przenosić nowoczesne aplikacje na obrzeża sieci. Stawiają na 5G, aby przyspieszyć ten proces — prywatna sieć stanowi dla nich podstawę.

(źr. Global Data)

Część operatorów decyduje się na modernizację sieci RAN. Wielu z nich jest na etapie wprowadzania technologii Virtualized RAN bądź Open RAN lub planuje to zrobić. W architekturach O-RAN inteligentny kontroler sieci (ang. RAN Intelligent Controller), czyli RIC, hostuje aplikacje, które umożliwiają korzystanie z nowych funkcji, takich jak automatyzacja, optymalizacja sieci i dostosowywanie usług.

Zapis panelu ekspertów Market Opportunities 5G, IoT & Edge, zorganizowanego przez firmę NetEvents

Technologie powiązane z Internetem Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) stają się tak wszechobecne, że prawie już ich nie zauważamy. Jeremiah Caron, dyrektor ds. badań i analiz niezależnej firmy analitycznej GlobalData, zauważa, że koncepcję IoT zawdzięczamy istniejącym technologiom sieciowym. Obecnie jest jednak wiele różnych elementów po stronie sieci, a także po stronie obliczeniowej. Jak mówi Caron, mamy do czynienia z analityką i sztuczną inteligencją. Oznacza to, że Internet Rzeczy jest uzupełniany o nowe rozwiązania, takie jak usługi sieciowe 5G i możliwości przetwarzania na brzegu sieci (ang. edge computing). Razem tworzą one bardziej zautomatyzowany, bezpieczniejszy i bardziej produktywny świat biznesu i przemysłu. Jesteśmy według niego u progu czegoś szybszego, działającego w czasie rzeczywistym, a także lepiej osadzonego we wszystkich procesach biznesowych. Zdaniem Carona, choć start 5G był początkowo nierówny, rozwój tej technologii nabiera tempa, ponieważ trwają prace w obszarze standardów, a także aukcje częstotliwości w poszczególnych krajach. Twierdzi on, że kolejnym standardem ustanowionym przez 3GPP będzie 5G-Advanced, co umożliwi większe wykorzystywanie sieci piątej generacji na potrzeby przedsiębiorstw. Zauważa też, że wiele już zrobiono w zakresie rozwoju prywatnych sieci 5G.

Rozproszona infrastruktura cyfrowa

Ważnym tematem związanym z 5G, na którym coraz bardziej skupia się zainteresowanie branży ICT, jest przetwarzanie brzegowe, z wieloma różnymi rodzajami rozwiązań w fazie rozwoju.

Koncepcja przetwarzania danych na brzegu sieci odgrywa ważną rolę w zbliżaniu zasobów obliczeniowych do lokalizacji, w których dane są generowane. Dzięki temu procesy biznesowe mogą być znacząco usprawniane.

(źr. Global Data)

Całkowita moc obliczeniowa dostępna na brzegu sieci wzrośnie do 2026 r. o 6 pp. (z 21% do 27%). To jeden z kluczowych wniosków płynących z globalnego badania przeprowadzonego wśród specjalistów z branży centrów danych przez firmę Vertiv, globalnego dostawcę krytycznej infrastruktury cyfrowej i rozwiązań zapewniających ciągłość działania.

Około jedna trzecia (34%) firm ankietowanych przez Vertiv planuje wdrożenie znaczących dla prowadzonej działalności rozwiązań infrastruktury brzegowej lub jest w trakcie ich wdrażania. Jedna czwarta już wdrożyła nowe lokalizacje, zbudowane specjalnie na potrzeby rozwiązań brzegowych, a 41% korzysta z dotychczasowych. Uczestnicy badania przewidują również wzrost o 150% liczby podstawowych lokalizacji oraz zwiększenie aktywności w chmurze. Odsetek zasobów IT znajdujących się w chmurze publicznej ma wzrosnąć z obecnych 19% do 25% w 2026 r.

Cały artykuł Szanse rynkowe związane z 5G, edge computingiem i IoT w majowym wydaniu miesięcznika IT Professional.

Napisane przez Stefan Kaczmarek