Całkowita moc obliczeniowa dostępna na brzegu sieci (#edgecomputing) wzrośnie o 6 pp., z 21 do 27 proc. do 2026 roku, to jeden z kluczowych wniosków płynących z globalnego badania, przeprowadzonego wśród specjalistów z branży centrów danych przez firmę Vertiv, globalnego dostawcę krytycznej infrastruktury cyfrowej i rozwiązań zapewniających ciągłość działania.

Około jedna trzecia (34 proc.) ankietowanych przez Vertiv planuje lub jest w trakcie wdrażania znaczących dla prowadzonej działalności rozwiązań infrastruktury brzegowej. 1/4 już wdrożyła nowe lokalizacje, zbudowane specjalnie na potrzeby rozwiązań brzegowych, a 41 proc. korzysta z dotychczasowych. Uczestnicy badania przewidują również wzrost o 150 proc. liczby podstawowych lokalizacji oraz zwiększenie aktywności w chmurze. Odsetek zasobów IT znajdujących się w chmurze publicznej ma wzrosnąć z obecnych 19 proc. do 25 proc. w 2026 r.

(źr. Vertiv)

W ciągu najbliższych 5 lat zmieni się model funkcjonowania centrów danych. Coraz więcej obliczeń będzie wykonywanych w infrastrukturze brzegowej, a jednocześnie wzmocniona zostanie infrastruktura korporacyjna, stanowiąca rdzeń nowoczesnych sieci hybrydowych – powiedział cytowany w komunikacie Martin Olsen, globalny wiceprezes ds. strategii infrastruktury brzegowej i transformacji w firmie Vertiv. – Przeprowadzone przez nas badanie wyraźnie pokazuje, że istnieje pilne zapotrzebowanie na prowadzenie obliczeń bliżej użytkownika końcowego. Najważniejszymi parametrami dotyczącymi ich wydajności są szybkość oraz opóźnienia w transmisji danych, co przekłada się na fakt, że jedynym sposobem na jej zagwarantowanie jest rozbudowa brzegu sieci.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-Integrakom-biale-tlo.jpg
PARTNER TEMATU

Wyniki ankiety zostały zaprezentowane w ślad za wydanym pod koniec ubiegłego roku raportem Edge Archetypes 2.0: Deployment-Ready Edge Infrastructure Models. W dokumencie tym pokazano wyniki przeprowadzonych przez Vertiv pogłębionych badań, w ramach których zidentyfikowano cztery modele infrastruktury brzegowej. Wyniki ankiety są zgodne z przedstawionym we wspomnianym raporcie założeniem, że masowy wzrost ilości obliczeń na brzegu sieci wymaga bardziej standardowego podejścia do architektury brzegowej.

(źr. Vertiv)

Badanie ujawniło również zmieniający się profil nowoczesnej lokalizacji, zawierającej infrastrukturę brzegową. W 29 proc. placówek zainstalowanych jest od 5 do 20 szaf, a 13 proc. ma więcej niż 20 szaf. Ich większa liczba oznacza większy pobór mocy, co odzwierciedliły wyniki ankiety – 28 proc. badanych stwierdziło, że ich placówki wymagają od 21 do 200 kW mocy, a 14 proc. zgłasza zapotrzebowanie na moc przekraczającą 200 kW. Czasy stosowania pojedynczych szaf, znajdujących się w prymitywnych schowkach na sprzęt komputerowy, dobiegły końca.

Pozostałe kluczowe wnioski z badania Vertiv:

  • Zrównoważony rozwój odgrywa istotną rolę w rozpoczętych i planowanych wdrożeniach urządzeń brzegowych. W ponad 3/4 placówek (77 proc.) planowane jest wykorzystywanie lub już stosowane są energooszczędne systemy UPS. Ponadto, 40 proc. ankietowanych planuje wykorzystywanie energii odnawialnej; 31 proc. wydajnego chłodzenia wodą; 29 proc. wdrożenie mechanizmów dynamicznego wspierania sieci energetycznej; a 19 proc. zastosowanie czynników chłodniczych o niewielkim wpływie na globalne ocieplenie.
  • Bezpieczeństwo i dostępność rozwiązań brzegowych były głównymi priorytetami dla ankietowanych wdrażających ten rodzaj infrastruktury, jednak badanie ujawniło także pewne stosowane aktualnie praktyki projektowe i operacyjne, które mogą ograniczyć zdolność systemów brzegowych do osiągnięcia stawianych przed nimi celów w miarę wzrostu liczby lokalizacji, gdzie są one wdrażane.

(Grafika tytułowa – źr. Vertiv)

Napisane przez Stefan Kaczmarek