Wielodostępowe przetwarzanie brzegowe MEC (ang. Multi-Access Edge Computing) wspomagające 5G, to dla operatorów telekomunikacyjnych m.in. obietnica uwolnienia możliwości stworzonych przez Internet Rzeczy (IoT). Co istotne, MEC umożliwia tworzenie zwirtualizowanego środowiska przetwarzania w sieci dostępowej – blisko abonentów i urządzeń mobilnych. Te elementy decydują o tym, że edge computing staje się kluczowym elementem każdej strategii 5G i IoT, otwierając przed dostawcami usług komunikacyjnych nowe możliwości biznesowe. A to jeszcze nie wszystkie korzyści, jakie wnosi przetwarzanie na brzegu sieci.

Pojęcia „przetwarzania brzegowego” (ang. edge computing) lub „chmury brzegowej” (ang. edge cloud) opisują wykorzystanie brzegu sieci (mocy obliczeniowej blisko użytkownika) do przetwarzania danych, a także jeden dodatkowy aspekt. Ze względu na mobilność urządzeń użytkowników końcowych ewentualna chmura brzegowa musi być również mobilna, a dokładniej mówiąc: zwinna/elastyczna (ang. agile). Oznacza to, że aplikacja lub usługa działająca w chmurze brzegowej musi mieć zdolność migracji bez widocznych zakłóceń w działaniu zauważalnych przez użytkownika. Ponieważ do chmury mobilnej można uzyskać dostęp za pośrednictwem różnych punktów końcowych, taki model przetwarzania jest określany jako mobilne przetwarzanie brzegowe (ang. Mobile Edge Computing) lub wielodostępowe przetwarzanie brzegowe (MEC, ang. Multi-Access Edge Computing).

(źr. Ericsson)

Kluczowe znaczenie MEC dla 5G

Technologia 5G zmniejsza opóźnienia w sieci między terminalem a stacją bazową, ale nie udrażnia już transmisji na odcinku do centrum danych, co może być problematyczne w przypadku wrażliwych na to aplikacji – podkreślają eksperci. Trzeba mieć na uwadze, że czas przesyłania danych do i ze stacji bazowej wynosi (w dobrych warunkach) od 12 do 15 milisekund w sieci 4G. Natomiast, w przypadku 5G dostawcy reklamują poziomy opóźnień wynoszące zaledwie 2 do 3 milisekund, lecz podróż do i z odległego centrum danych może nadal trwać od 100 do 500 milisekund lub dłużej. Wdrażanie edge computing w sieciach 5G minimalizuje efekt fizycznej odległości. To sprawia, że przetwarzanie brzegowe ma kluczowe znaczenie dla wdrażania sieci 5G i nowych usług MEC.

Główne korzyści, jakie zapewniają rozwiązania edge to:

  • niskie opóźnienia,
  • duża przepustowość,
  • urządzenia przetwarzające dane i odciążające centra danych,
  • niezawodne przetwarzanie i przechowywanie danych.

MNO pionierami we wdrażaniu mikro edge data centers

W rozwoju przetwarzania na brzegu sieci ważną rolę odegra wprowadzanie mikro centrów danych umieszczanych na brzegu sieci EDC (ang. Edge Data Center). Centra EDC są zwykle znacznie mniejsze niż typowe centra danych i stanowią uzupełnienie istniejącej infrastruktury. Oczekuje się, że EDC będą występować zarówno w postaci małych klastrów chmury brzegowej zlokalizowanych np. na latarniach ulicznych, jak i kilku szaf serwerowych umieszczanych w kontenerach „sajtu” mobilnego. Ponadto sieci 5G będą wykorzystywać EDC do świadczenia lokalnych usług danych, co umożliwi EDC przekierowywanie ruchu brzegowego z sieci operatora do lokalnych, publicznych sieci internetowych.

Obecnie za większość wdrożeń typu edge w postaci mikro centrów danych odpowiadają dostawcy usług telekomunikacyjnych. Posiadają oni potrzebną infrastrukturę, a co ważniejsze, dysponują także nieruchomościami potrzebnymi do stworzenia odpowiednich struktur. W rezultacie będą pionierami w obszarze edge – uważa Simon Besteman, prezes ISPConnect, holenderskiego zrzeszenia dostawców hostingu. Szybko podążą za nimi firmy zarządzające komercyjnymi centrami danych.

(źr. Accenture)

Umieszczanie źródeł danych na obrzeżach sieci umożliwi skuteczniejsze zarządzanie ich przepływem do użytkownika. Gdy dane są buforowane w EDC, blisko miejsca ich wykorzystania, nie ma potrzeby łączenia się z hiperskalowym centrum danych. Wystarczy przesłać dane tylko z obiektu brzegowego do użytkownika końcowego. Drugi problem, który rozwiązuje infrastruktura edge, to wykładniczy wzrost ilości generowanych, przesyłanych i przetwarzanych danych, za który odpowiedzialny będzie Internet Rzeczy (IoT – Internet of Things) w sieciach 5G.

(źr. IDC)

Cały artykuł Dlaczego 5G potrzebuje edge computingu? w serwisie TELKO.in.

Napisane przez Stefan Kaczmarek