Co powinni zrobić operatorzy telekomunikacyjni, żeby ich rola na rynku IoT/M2M nie ograniczała się tylko do zapewniania łączności? Jakie swoje atuty powinni wykorzystać, aby nie zostać zmarginalizowanym w boju o wpływy na platformach IoT (Internet of Things), gdy rynek internetu rzeczy już dojrzeje?

Jeżeli przyjmiemy założenie, że kluczem do odniesienia sukcesu na rynku IoT są “rzeczy”, a nie internet (infrastruktura sieciowa), to przed operatorami telekomunikacyjni stoją poważne wyzwania – zwraca uwagę Tom Rebbeck, ekspert z firmy Analysys Mason. Ryzyko dla nich polega na tym, że firmy znające się na podłączonych do sieci urządzeniach i przedmiotach będą starały się ograniczać rolę operatorów na rynku IoT tylko do świadczenia usług typu managed connectivity.

Wielu z operatorów nie potrafi jednoznacznie określić swoich celów na tym rynku, poza formułowaniem ogólnikowych zamiarów zwiększania przychodów. Dlatego muszą oni jasno zadeklarować, jaką rolę chcą odgrywać w internecie rzeczy. Własne sklepy detaliczne, usługi wsparcia oferowane w trybie 24/7 oraz możliwości billingowe dla milionów klientów mogą okazać się dla operatorów równie cenne (a w pewnych przypadkach nawet cenniejsze), jak posiadanie własnej infrastruktury sieciowej.

Kolejny obszar, gdzie operatorzy mogą upatrywać swoich szans rynkowych to przemysłowy internet rzeczy (określany jako IoIT – Internet of Industrial Things), stanowiący tę część IoT, która koncentruje się na tym, jak inteligentne maszyny, sieciowe czujniki i analiza danych mogą doskonalić procesy B2B (business-to-business) w różnych branżach, a szczególnie w produkcji.

Więcej o tym:

  • jakie strategiczne kierunki zalecają operatorom eksperci i analitycy?
  • co stanowi główne aktywa operatorów poza świadczeniem usług głosowych?
  • na jakie technologie powinni stawiać?

a także:

  • prognozy i badania firm analitycznych dotyczące IoT (jak przedsiębiorstwa postrzegają koncepcję IoT?),
  • o potencjale i szansie rynkowej jaką dla operatorów jest przemysłowy internet rzeczy

– w moim artykule Internet rzeczy – szansa rynkowa operatorów, opublikowanym w serwisie informacyjnym TELKO.in. Zachęcam do lektury.

Napisane przez Stefan Kaczmarek