Postępująca cyfryzacja powoduje, że operatorzy centrów danych będą w stanie przetrwać okres niepewności geopolitycznej i ekonomicznej, który rozpoczął się w 2022 roku. Uladzislau Shauchuk, ekspert firmy Eaton wskazuje na kilka obszarów, w których zachodzą ważne dla rynku data center zmiany.

OZE zabezpieczeniem ciąłgości usług data center

Największym problemem, przed którym obecnie stoi cały świat, są wysokie ceny energii. Wzrosły one do tego stopnia, że stały się dużym wyzwaniem także dla operatorów centrów danych. Pojawia się więc wiele pytań – czy ceny będą nadal rosły, czy operatorzy przeniosą te koszty na swoich klientów, czy mają wystarczającą poduszkę finansową, aby móc kontynuować działalność biznesową w obecnej sytuacji? Za wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych argumentem zawsze był zrównoważony rozwój i środowisko. Jednak ze względu na bezpieczeństwo energetyczne i koszty dziś OZE potrzebne są przede wszystkim, aby zabezpieczyć ciągłość świadczenia usług centrów danych dla krajów europejskich.

Przerwane łańcuchy dostaw

COVID-19 wpłynął na globalne łańcuchy dostaw w wielu branżach. Tuż po ustąpieniu najbardziej dotkliwego stadium pandemii firmy nabyły fałszywego poczucia bezpieczeństwa – uwierzyły, że zagrożenie już minęło. Jednak tegoroczny kryzys geopolityczny okazał się jeszcze bardziej destrukcyjny dla niektórych łańcuchów dostaw. Olbrzymim problemem, znacznie większym niż w przypadku pandemii, stała się dostępność m.in. półprzewodników i metali nieszlachetnych niezbędnych do budowy centrów danych. Rynek ten bardzo szybko rośnie, więc jest wrażliwy na zakłócenia w łańcuchu dostaw – zwłaszcza w momencie, gdy chce się zwiększyć skalę działalności. Niestety, wszystko wskazuje na to, że obecna sytuacja geopolityczna szybko się nie zmieni, a przez to problem będzie się utrzymywał.

Modularyzacja centrów danych

Obecnie obserwujemy znaczny wzrost poziomu złożoności środowisk IT – nie tylko obszarów związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych, ale także zasilaniem i chłodzeniem infrastruktury teleinformatycznej. Aby móc kontynuować rozwój, projektanci centrów danych, ich operatorzy i sprzedawcy tworzą systemy, które zmniejszą tę złożoność przy jednoczesnym poszanowaniu krytycznego charakteru aplikacji. Jednym ze sposobów na zmniejszenie złożoności projektu i szybsze wprowadzenie na rynek będzie postępująca modularyzacja centrów danych, w których prefabrykowane, wstępnie zaprojektowane i zintegrowane jednostki są dostarczane na miejsce.

Wyjście poza największe ośrodki

Do tej pory tradycyjną lokalizacją centrów danych były miasta takie jak Londyn, Dublin, Frankfurt, Amsterdam i Paryż. Znajdują się tam siedziby dużych firm i są to naturalne skupiska gospodarcze, z bogatą siecią telekomunikacyjną i siecią klientów. Jednak, aby zapewnić wysoką jakość usług oraz być bliżej potencjalnych klientów, powstała potrzeba budowania centrów danych w innych lokalizacjach. Dlatego na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć zwiększoną aktywność operatorów w takich miastach, jak: Warszawa, Wiedeń, Istambuł, Nairobi, Lagos czy Dubaj. Ekspansja ta niesie wyzwania, związane przede wszystkim z dostępnością odpowiednich lokalizacji, energii elektrycznej i siły roboczej.

(grafika tytułowa – źr. Eaton)

Napisane przez Stefan Kaczmarek