Wśród najważniejszych kierunków rozwoju centrów danych w ciągu najbliższych 3 lat analitycy IDC wymieniają wyposażanie ich w hiperkonwergentną, zautomatyzowaną i energooszczędną infrastrukturę all-in-one oraz wykorzystywanie jej do obsługi nowego typu obciążeń kontekstowych (systemy kognitywne AI, uczenie maszynowe). Przybywać będzie zwolenników płacenia tylko za faktycznie skonsumowane moce obliczeniowe, czyli modelu Pay-as-you-go IT. Powyższe tendencje będą musieli uwzględniać CIO wyznaczając priorytety działania dla swoich działów IT, nie zapominając jednocześnie o konieczności optymalizacji kosztów operacyjnych, w tym poprawie efektywności energetycznej centrów danych (wskaźnik PUE).

Priorytety CIO

Infografika DellEMC

Zmniejszanie kosztów operacyjnych obsługi aplikacji korporacyjnych – to obecnie jeden z najważniejszych priorytetów CIO. Aby sprostać temu zadaniu, konieczne jest rozpoznanie i określenie, które obciążenia w przedsiębiorstwie mogą być lepiej obsługiwane i zarządzane przez zewnętrznego usługodawcę lub w chmurze publicznej, a które aplikacje nadal obsługiwać wykorzystując własną infrastrukturę. Środowisko chmury hybrydowej wydaje się tu być optymalnym rozwiązaniem.

Druga grupa priorytetów polega na zagwarantowaniu w ramach prowadzonej działalności biznesowej łatwego dostępu do zasobów informatycznych, które pozwolą na wprowadzanie nowych usług, tworzenie nowych źródeł przychodów i zapewnią przewagę konkurencyjną.

Najważniejsze kierunki rozwoju centrów danych wg IDC

 • Obciążenia nowego typu: do 2019 r. 30 proc. inwestycji w centrach danych będzie dedykowana obsłudze obciążeń kontekstowych nowej generacji, takich jak: systemy kognitywne, sztuczna inteligencja (AI – artificial intelligence), uczenie maszynowe czy rozszerzona rzeczywistość (augmented reality).
 • Hiperkonwergentna infrastruktura: w ciągu 3 lat hiperkonwergentne, hiperskalowalne zestawy sprzętu IT w szafach rackowych będą stanowić 60 proc. wdrożeń serwerów/pamięci masowych/sprzętu sieciowego, co prowadzić będzie do zmian konstrukcyjnych i parametrów w systemach zasilania i chłodzenia centrów danych.
 • Pay-as-you-go IT: do 2018 roku wydatki na modele usługowe typu pay as you go (płać za faktycznie wykorzystywane moce obliczeniowe) będą stanowić połowę budżetów IT przeznaczanych na własną i zewnętrzną infrastrukturę IT oraz wyposażanie centrów danych.

  źr. IDC datacenter futurescope

 • Inteligentne centra danych: w 2017 r. tylko 20 proc. przedsiębiorstw zamierza wdrażać centra danych definiowane programowo (software defined datacenters) ze względu na ograniczenia przepustowości w obiektach krytycznych, które opóźniają transformację.
 • Gwarantowane zasilanie: do 2018 r. wiodący operatorzy centrów danych będą zmniejszać zależność swoich obiektów od sieci energetycznych; 1/4 energii potrzebnej do zasilania centrum danych będzie generowana z własnych źródeł energii.

 Infrastruktura All-in-one – konwergentna i zautomatyzowana

źr. DellEMC

W przeszłości działy IT budowały własną infrastrukturę i kupowały gotowe oprogramowanie, obecnie coraz częściej poszukują sposobów na odwrócenie tego modelu. Chcą kupować proste, łatwe w obsłudze i szybkie we wdrażaniu zintegrowane platformy infrastrukturalne, na których szybko można zbudować i uruchomić własne, unikatowe aplikacje biznesowe oraz innowacyjne usługi. Umożliwia to konwergentna i hiperkonwergentna infrastruktura, która upraszcza zarządzanie poprzez dostarczanie kompletnego środowiska obliczeniowego w postaci zintegrowanego jednego modułu.

źr. DellEMC

Zakup poszczególnych komponentów serwerowych, sieciowych i pamięci masowych, integracja i zarządzanie nimi staje się zbyt skomplikowane w przypadku wielu operacji IT. Systemy hiperkonwergentne zapewniają wszystko, co potrzebne – moc obliczeniową, pamięci masowe i zasoby sieciowe – w ramach pojedynczego modułu. Są szybsze we wdrażaniu, instalacji i konfiguracji, łatwiej zarządza się zintegrowanymi komponentami sprzętowymi i programowymi. System jest zarządzany z poziomu jednej konsoli przez jednego administratora. Szybko można dodawać maszyny wirtualne. Gdy wzrosną wymagania, można zwiększać zasoby dokupując dodatkowe moduły, które łatwo doinstalować. Po ich dołączeniu do istniejących jednostek tworzą jednolite środowisko zarządzane z tej samej konsoli.

źr. Gartner

Ponadto, co istotne, systemy konwergentne są oparte na najnowszych technologiach, tworzących tzw. trzecią platformę, takich jak: flash, skalowalne pamięci masowe (scale-out), systemy software-defined oraz chmurowe. Automatyzacja działania i dostarczania usług IT to kolejna cecha wyróżniająca nowoczesne centrum danych.

Czynniki wpływające na zmiany dokonujące się w centrach danych wg prognoz IDC FutureScape

 • transformacja cyfrowa pozwalająca zwiększać wydajność;

  źr. IDC

 • zmiany ekonomiczne – dane jako cyfrowy kapitał;
 • globalne wahania – konkurencyjność, ryzyko;
 • słabe punkty – bezpieczeństwo, prywatność, regulacje;
 • wszystko, w dowolnym miejscu – rosnące znaczenie sztucznej inteligencji opartej na komputerach.

Jak poprawić wskaźnik PUE?

Optymalizacja wykorzystania energii (jeden z głównych składników bieżących kosztów obsługi data center) zajmuje ważne miejsce na liście priorytetów zarządzających centrami danych. Analitycy Gartnera szacują, że bieżące koszty energii rosną co najmniej o 10 proc. rocznie w związku ze wzrostem cen kilowatogodziny (kWh) i rosnącym zapotrzebowaniem na energię, zwłaszcza w przypadku serwerów o dużej gęstości mocy. Energia stanowi około 10 proc. wydatków operacyjnych (OPEX) ponoszonych przez centra danych.

źr. Schneider Electric

PuE (Power Usage Effectiveness) to wskaźnik służący do określenia wydajności energetycznej centrum przetwarzania danych. Eksperci Gartnera podają kilka rad, jak poprawić efektywność energetyczną centrów danych:

 • Redukcja energii konsumowanej przez serwery poprzez: eliminację zbędnych obciążeń, konsolidację maszyn wirtualnych, wirtualizowanie większej ilości obciążeń, eliminowanie serwerów nie realizujących użytecznych operacji, wymianę starych serwerów na nowsze, energooszczędne.
 • Optymalizacja powierzchni centrum danych (budując nowe obiekty warto uwzględniać konstrukcje modułowe).
 • Optymalizacja systemów chłodzenia centrum danych (stosowanie tzw. air economizers umożliwiających np. chłodzenie zimnym powietrzem z zewnątrz; wykorzystywanie ciepła wytworzonego w centrum danych do ogrzewania budynków; optymalizacja systemów klimatyzacji – czasowe wyłączenia; stosowanie alternatywnych źródeł chłodzenia).
 • Eliminowanie nieefektywnych systemów zasilania i chłodzenia.

 • Korzystanie z narzędzi do zarządzania infrastrukturą centrum danych DCIM (data center infrastructure management).

Czytaj też:

Centra danych: podziemne (w kopalni, jaskini lub bunkrze), wśród gejzerów albo pływające na barce

 

Napisane przez Stefan Kaczmarek