IDC przewiduje, że do 2019 r. ponad 60 proc. budżetów na pamięci masowe będzie przeznaczanych na rozwiązania flash, które są uznawane za mainstream’ową opcję wśród dostępnych obecnie technologii storage’owych. Według ekspertów Wikibon, od 2016 roku dyski SSD będą tańszym medium niż HDD dla prawie wszystkich rozwiązań storage’owych.

– Nie ma wątpliwości, że flash zmienia rynek pamięci masowych. Rok 2015 będzie kolejnym, kiedy wzrosty sprzedaży pamięci flash klasy enterprise będą większe niż dysków HDD. Będzie to związane z zapotrzebowaniem na wyższą wydajność, ograniczanie opóźnień i malejące ceny dysków SSD, co umożliwi szersze stosowanie pamięci flash w hybrydowych macierzach dyskowych, urządzeniach all-flash oraz bezpośrednie ich podłączanie do serwerów – ocenia Jeff Janukowicz, dyrektor ds. badań w IDC.

Kiedy przechodzić na centra danych all-flash?

Centra danych w pełni oparte na macierzach all-flash mają sens tylko dla mieszanych obciążeń zaczynających się między 80 a 90 TB, twierdzą analitycy IDC. Większość potencjalnych klientów deklaruje gotowość wdrażania macierzy flash, gdy ich koszt będzie taki sam jak dysków HDD. Część producentów twierdzi, że zaczyna oferować rozwiązania spełniający ten warunek, stosując różne metody kalkulowania ceny docelowej. Porównując oba warianty warto brać pod uwagę całkowity koszt posiadania TCO [total cost of ownership] – podkreślają eksperci. Przy mieszanych obciążeniach na poziomie 80-90 TB jest wielce prawdopodobne uzyskanie znacząco lepszego współczynnika TCO dla dysków SSD niż HDD. Pamięci flash są dużo szybsze i zużywają o połowę mniej energii w porównaniu do dysków HDD.

All-flash czy hybrydowe macierze?

Eksperci przypominają, że pamięć flash to nie po prostu szybsza wersja obracającego się dysku – jest to zupełnie inne medium. Choć SSD może wykonywać te same zadania jak dysk HDD, to działa jednak inaczej. Przy dylematach zakupowych macierz hybrydowa czy all-flash, specjaliści zalecają dokonanie dokładnej analizy obciążeń z jakimi mamy do czynienia. Na przykład systemy transakcyjne i bazy danych wymagają maksymalnej mocy, jaką zapewniają rozwiązania all-flash.

Ważnym czynnikiem, który też należy brać pod uwagę przed podjęciem decyzji zakupowej jest to, czy oferowane rozwiązanie będzie współdziałać z już posiadaną infrastrukturą storage’ową. Skalowalność i ścieżka aktualizacji są równie ważne.

Wiele wskazuje na to, że flash i następcy tej technologii będą przenikać do wielu warstw pamięci masowych. Natomiast dysk HDD zachowa swoje zastosowania i zalety, ale podobnie jak wcześniej taśma, stopniowo jego zastosowania będą się zawężać.

Prognozy flashowe

Wikibon jest społecznością profesjonalistów rozwiązujących problemy biznesowe i technologiczne na zasadzie open sourcowej wymiany bezpłatnej wiedzy eksperckiej i doradczej. Już w 2009 roku analitycy Wikibon przewidywali, że technologia flash stanie się tańszą alternatywą dla aktywnych danych. Wykres 1 pokazuje, jak według Wikibon będą się zmieniać koszty poszczególnych technologii (dysk i flash) w ciągu najbliższych 5 lat. Pamięci flash (niebieska linia) będą się stawać tańszym medium niż dysk (czerwona linia) już w 2016 roku. Zielona linia pokazuje relacje między kosztami technologii SSD i HDD a oferowanymi przez nie pojemnościami. Do 2016 r. koszt pamięci flash będzie o 19% mniejszy, a w kolejnych latach (2017-2020) ich ceny będą jeszcze bardziej spadać.

Wykres 1. ProjectionCapacityDiskNANDManagementSummary

Wykres 1 – Wikibon

Rosnące zapotrzebowanie konsumentów na rozwiązania flash, nowe skalowalne architektury uwzględniające macierze flash (umożliwiające współużytkowanie fizycznych danych przez wiele aplikacji bez wpływu na wydajność) oraz nowe filozofie wdrażania pamięci masowych w centrach danych – decydują o tym, że pamięci flash są coraz tańsze.

Wykres 2. Projection2015-2020CapacityDiskNANDflash

Wykres 2. Wikibon

Na wykresie 2 eksperci Wikibon prezentują prognozy dotyczące rzeczywistych kosztów samych technologii HDD i SSD z uwzględnieniem wszystkich kosztów (z wyjątkiem wynagrodzeń personelu zajmującego się infrastrukturą). To, co pokazuje ten wykres będzie miało istotny wpływ na branżę IT, biznes i dostawców pamięci. W ciągu sześciu lat koszty pamięci masowych w centrach danych z macierzami tylko flash będą 40-krotnie mniejsze niż obecnie – przewidują specjaliści Wikibon. Będą one zapewniać znacząco szybsze transfery danych oraz większą szybkość i gęstość operacji IO. Co istotne, usuną ograniczenia dla innowacji aplikacyjnych i umożliwią wdrażanie systemów big data w czasie rzeczywistym –  podkreślają analitycy.

Wykres 3. 10yrStorageTechnologyCostTrends

10-letnia prognoza – technologie a koszt terabajta

A na horyzoncie pojawiają się już alternatywne dla flash, innowacyjne technologie – grafen i memrystor, o których już w kolejnym wpisie.

Napisane przez Stefan Kaczmarek