Jak radzić sobie z gigantycznym przyrostem danych, jak wydobywać z nich wartość (nie tylko biznesową), gdzie je bezpiecznie przechowywać i przetwarzać? – może w chmurze? Czy wprowadzenie RODO osłabiło konkurencyjność gospodarki europejskiej w stosunku do rynków azjatyckich? Jak sztuczna inteligencja może pomóc w agregowaniu, magazynowaniu i przetwarzaniu danych? Na te m.in. pytania szukali odpowiedzi uczestnicy panelu „Dane są wszędzie”, który odbył się w ramach ścieżki tematycznej „Cyfryzacja i nowe technologie” podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

W debacie udział wzięli: Szymon Łukasik z Synerise, Maciej Kawecki, dyrektor w Ministerstwie Cyfryzacji, Jacek Leśkow, dyrektor NASK-PIB, Edyta Bielak-Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Piotr Marczuk, dyrektor w Microsoft Polska, Krzysztof Radziwon z KPMG, Borys Stokalski z Rethink i Tomasz Mostowski z Accenture (moderator).

Dane obecnie są wszędzie wokół nas. Jesteśmy w trakcie tzw. 4. rewolucji przemysłowej, która opiera się na analityce danych, porównywanych wartością do ropy naftowej czy elektryczności. Największe globalne firmy, takie jak Google czy Facebook żyją z przetwarzania danych. Obserwujemy bardzo duży wpływ technologii cyfrowych na nasze życie, rynek pracy, usługi i biznes. Jednocześnie z danymi wiążą się ryzyka: czy firmy nie wiedzą o nas za dużo, jak wykorzystują posiadane dane? – mówił w ramach wprowadzenia do dyskusji Tomasz Mostowski, moderator panelu.

Podsumowanie panelu

Większość panelistów zgodziła się, że RODO ,chroniące nasze dane a tym samym naszą prywatność, należy traktować jako wartość dodaną (a wręcz jako europejski  „towar eksportowy”), pomimo pewnych ograniczeń, jakie nakładają te przepisy. Wnosi też walor edukacyjny. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że prawo nie nadąży za szybko rozwijającymi się technologiami. Ropa naftowa nie ma większej wartości zanim nie zostanie wydobyta i przetworzona w rafineriach. Podobnie jest z danymi – dopiero poddanie ich analizie, algorytmom AI czy mechanizmom machine learning pozwala wydobyć z nich wartość.

Prywatność i bezpieczeństwo, to są wyzwania, z którymi się musimy mierzyć na co dzień. Bezcenną walutą w biznesie i przy wymianie danych pozostaje zaufanie. W porównywaniu do rynków azjatyckich, pamiętajmy że pozostajemy w pewnym łańcuchu wartości europejskich. Platformy chmurowe, przy zaufaniu, że ich dostawcy wykorzystują nasze dane w sposób etyczny, należy uznać za wydajną i bezpieczną formę przechowywania oraz przetwarzania danych.

Technologiom oddajemy coraz więcej kompetencji. Sztuczna inteligencja, za rozwój  której odpowiada człowiek, pomoże w automatyzacji przetwarzania gigantycznych ilości danych generowanych przez ludzi i urządzenia podłączone do sieci, oraz przy wydobywaniu z nich wartości biznesowej.

Pełna relacja z debaty w serwisie TELKO.in.

Napisane przez Stefan Kaczmarek