Dotychczasowe niedoskonałości superkomputerów to trudna ich dostępność, często stary hardware i uzależnienie od łączy sieciowych. Peter DeSantis, wiceprezes AWS odpowiedzialny za globalną infrastrukturę AWS w rozpoczynającym konferencję wystąpieniu w poniedziałkowy wieczór przedstawił plany modernizacji supercomputingu w oparciu o infrastrukturę chmurową AWS.

Zapowiedział w tym zakresie inwestycje AWS we własne switche, procesory (Inferentia) projektowane przez AWS ze wspomaganiem uczenia maszynowego, software sieciowy, wirtualizację i optymalizację hardware’u. Podkreślił, że AWS w ciągu ostatnich 6 lat 20-krotnie zwiększył wydajność przetwarzania na własnej infrastrukturze.

Fot. AWS

Jako przykład wymagającego klienta, podał wykorzystywanie rozwiązań AWS przez Formula 1 One Group, która używa infrastruktury AWS do przeprowadzania kompleksowych aerodynamicznych symulacji przy projektowaniu nowych bolidów.

Kolejny ważny temat poruszony przez DeSantisa to rozwój uczenia maszynowego (ML – machine learning) i jego zastosowań, na przykład w medycynie ML wykorzystywane w cyfrowej biologii do opracowywania skuteczniej działających lekarstw (Insitro).

— Najbardziej popularne obecnie usługi AWS w Polsce w zakresie sztucznej inteligencji to tzw. gotowce (oparte na gotowych modelach sztucznej inteligencji, nie wymagające specjalnych kompetencji), takie jak na przykład usługi translacyjne z uwzględnieniem języka polskiego czy usługa Polly służąca do konwersji tekstu na mowę (text-to-speech). Natomiast firmy posiadające odpowiednią wiedzę wybierają środowisko SageMaker, które pozwala nauczać, tworzyć modele i oceniać tworzone kody i aplikacje – powiedział Tomasz Stachlewski, CEE Solutions Architecture Manager w AWS.

Fot. AWS

W ramach rozbudowy infrastruktury chmurowej AWS zapowiedział swoją obecność w czterech nowych regionach, w tym we Włoszech w Mediolanie (data center ma ruszyć w 2020 r.) oraz budowę w Hiszpanii trzech centrów danych, które mają zostać uruchomione na przełomie 2022 r. i 2023 r. Hiszpania będzie siódmym krajem w Europie, w który AWS ma centra danych. Centra działają we Francji (Paryż), Irlandii (Dublin), Niemczech (Frankfurt), Szwecji (Sztokholm) i Wielkiej Brytanii (Londyn). Na świecie AWS ma 69 centrów danych w 22 krajach.

Fot. AWS

DeSantis zapowiedział też podjęcie przez AWS incjatyw proekologicznych poprzez inwestowanie w odnawialne źródła energii (w tym projekty w Irlandii, Szkocji i Szwecji).

2 grudnia AWS ogłosił też podjęcie trzech nowych innicjatyw mających na celu przyspieszenie rozwoju technologii i aplikacji obliczeń kwantowych:

  • usługa Amazon Braket, która ma umożliwić naukowcom, badaczom i programistom rozpoczęcie w jednym miejscu eksperymentów z komputerami od dostawców sprzętu kwantowego (w tym D-Wave, IonQ i Rigetti).
  • AWS Center for Quantum Computing – ośrodek naukowy gromadzący ekspertów w dziedzinie obliczeń kwantowych z Amazona, California Institute of Technology (Caltech) i innych najlepszych akademickich instytucji badawczych w celu współpracy w zakresie badań i rozwoju nowych technologii obliczeń kwantowych.
  • Amazon Quantum Solutions Lab – program, który łączy klientów z ekspertami w dziedzinie obliczeń kwantowych z firmy Amazon i jej partnerów technologicznych i konsultingowych, w celu opracowania wiedzy specjalistycznej i poszukiwania praktycznych zastosowań obliczeń kwantowych oraz przyspieszenia rozwoju aplikacji kwantowych.

Napisane przez Stefan Kaczmarek