Komisja Europejska w kwietniu br. poinformowała o planie utworzenia otwartej chmury dla nauki (European Open Science Cloud), która ma stać się platformą współpracy dla europejskich zespołów naukowo-badawczych. Koszt budowy tego środowiska cloud KE szacuje na 6,7 mld €.

european open cloudChmurowa platforma ma m.in. umożliwić naukowcom z UE dostęp do wyników badań oraz wymianę danych. Na projekt przeznaczono 2 mld euro z programu Horyzont 2020, a 4,7 mld euro ma pochodzić od publicznych i prywatnych inwestorów w okresie 5 lat.

Europa jest największym producentem danych naukowych na świecie, lecz niewystarczająca i rozdrobniona infrastruktura oznacza, iż duże zbiory danych nie są w pełni wykorzystywane” – napisano w komunikacie KE przesłanym PAP.

Infografika EU

Infografika EU

Budowę platformy European Open Science Cloud KE zamierza przeprowadzić w kilku etapach. Od 2016 r. ma być integrowana istniejąca infrastruktura, a także zaczną być agregowane zasoby już działających chmur naukowych i zbiorów danych. Początkowo dane z europejskiej chmury mają być dostępne dla europejskich naukowców i ich współpracowników na świecie, a z czasem baza użytkowników ma zostać rozszerzona na sektor publiczny i prywatny. KE szacuje, że z danych gromadzonych w chmurze skorzysta 1,7 mln europejskich naukowców i 70 mln specjalistów zajmujących się zawodowo nauką i technologią.

W 2018 r. KE chciałaby przyspieszyć program rozwoju technologii kwantowych. Do 2020 r. mają zostać opracowane i wdrożone europejskie wysokowydajne systemy obliczeniowe. W plan wpisano też pozyskanie dwóch prototypów superkomputerów następnej generacji. Ustanowione ma być też europejskie centrum dużych zbiorów danych oraz modernizowana naukowa sieć szkieletowa GEANT.

wordlecloud3_12694KE liczy, że otwarcie dostępu do wyników badań naukowych przyniesie korzyści sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw, a także będzie sprzyjać innowacjom m.in.  z zakresu medycyny i zdrowia publicznego.

Chmura dla otwartej nauki zwiększy skuteczność i efektywność działań naukowych oraz umożliwi milionom naukowców dzielenie się wynikami badań naukowych i ich analizowanie w bezpiecznym środowisku ponad podziałami technologicznymi, dyscyplinarnymi i państwowymi – przekonuje Carlos Moedas, europejski komisarz ds. badań, nauki i innowacji.

Informacja uzupełniająca: 500 mln euro na innowacje cyfrowe

Guenther Oettinger komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach zapowiedział dzisiaj, że KE zainwestuje 500 mln euro w innowacje cyfrowe. Mają to być centra badawcze zlokalizowane na politechnikach lub uniwersytetach technicznych. Zapowiedział również, że w strategii „Horyzont 2020” na cyfryzację w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zostanie przeznaczonych 5 mld euro. – Te pieniądze przełożą się na inwestycje warte w sumie 20 mld euro – podkreślił.

Napisane przez Stefan Kaczmarek