Skutki gospodarcze jednodniowego blackoutu internetu w skali globalnej byłyby ogromne. Awaria usług online będących naszą codziennością spowodowałaby bardzo poważne zakłócenia i straty w wielu sektorach. Jak duże?

Dzień bez internetu na świecie kosztowałby 43 miliardy dolarów, wynika z szacunków przedstawionych przez Atlas VPN, opartych na danych uzyskanych z wykorzystaniem narzędzia NetBlocks Cost of Shutdown Tool. Pozwala ono oszacować wpływ na gospodarkę zakłóceń w internecie, przerw w transmisji danych mobilnych lub ograniczeń w aplikacjach, korzystając ze wskaźników Banku Światowego, ITU, Eurostatu i spisu ludności USA.

Straty spowodowane dniem bez internetu w Polsce narzędzie NetBlocks wylicza na około 270 mln dolarów (1,120 mld złotych).

Stany Zjednoczone, jeden z krajów o największej liczbie łączy internetowych, przy jednodniowym braku dostępu do internetu poniosłyby straty na poziomie około 11 mld dolarów. Zarówno wydatki konsumenckie, jak i działalność biznesowa zostałyby poważnie zakłócone.

Chiny mogłyby stracić prawie 10 mld dolarów, choć ta estymacja może zaniżać rzeczywiste koszty. Ponieważ Chiny są w dużym stopniu uzależnione od produkcji i eksportu towarów na całym świecie, awaria internetu znacznie spowolniłaby handel transgraniczny. Jednak cenzura internetu i ograniczenia gospodarcze w Chinach sprawiają, że trudno dokładnie oszacować potencjalne straty.

Starty Wielkiej Brytanii wyliczono na około 3 mld dolarów, a Japonii na około 2,7 mld dolarów. Jednodniowa awaria internetu mogłaby poważnie zahamować produkcję i działalność biznesową w Niemczech, co mogłoby kosztować gospodarkę naszego zachodniego sąsiada 1,5 mld dolarów.

(grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek