Około 60 proc. największych przedsiębiorstw w Polsce jest dopiero na początku drogi do wdrożenia pełnego procesu Software Asset Management (SAM) – wynika z ankiety IPR-Insights Poland. Główne przyczyny to brak specjalistów zajmujących się licencjonowaniem oraz niekonsekwencja zarządów.

SAM 2Według informacji zebranych przez ekspertów IPR-Insights Poland, poziom dojrzałości polskich przedsiębiorstw w dziedzinie zarządzania oprogramowaniem jest niski. Większość firm dostrzega ryzyko związane z niewystarczająco skutecznym zarządzaniem oprogramowaniem. Mimo że część z przedsiębiorstw dysponuje narzędziami, które pozwalają na zmierzenie i ocenę tego ryzyka, to ich nie wdrożyło.

Przyczyny tych zaniechań są wielorakie. Najczęstszą jest brak specjalistów z obszarów zarówno wdrażania narzędzi SAM, jak i zarządzania licencjami. Ponadto w firmach brakuje świadomości, że procesy zarządzania licencjami mają wpływ na działanie całego przedsiębiorstwa i dotykają wielu działów, na pierwszy rzut oka niezaangażowanych w proces, takich jak dział kadr czy produkcji. Tymczasem to one właśnie blokują jego wdrażanie. W efekcie podejmowane są jedynie doraźne działania, których celem jest ograniczenie ryzyka wystąpienia niekorzystnych zdarzeń, wynikających z niewłaściwego licencjonowania oprogramowania.

Poziomy dojrzałości przedsiębiorstw w SAM

Poziomy dojrzałości przedsiębiorstw w SAM

Firmy starają się kontrolować wydatki na oprogramowanie.  – Są to próby wyjścia poza zwykłą negocjację ceny zakupu licencji – mówi Janusz Krzyczkowski, Sales Manager IPR-Insights Poland. – W tym celu firmy korzystają z usług profesjonalnych negocjatorów i konsultantów. Jednakże nawet oni do właściwego wyznaczenia pozycji negocjacyjnych potrzebują jasnej informacji o obecnym stanie licencjonowania.

Ankietę przeprowadzono wśród 100 największych przedsiębiorstw z listy “Wprost”. Margines błędu wynosi 10 proc. IPR-Insights to niezależna firma ekspercka, oferująca rozwiązania Software Asset Management (SAM) oraz doradztwo licencyjne.

model_dojrzalosc_SAM

Napisane przez Stefan Kaczmarek