Rynek telekomunikacyjny wydaje się być największym wygranym obecnej sytuacji. Szczególnie dużo zyskują wydatki na fixed data – mówił Robert Kuźmiak, Senior Consulting Manager w IDC Polska podczas webinaru IDC 7 maja br., w ramach którego omawiano wpływ pandemii COVID 19 na polski rynek ICT w 2020 roku.

Analitycy IDC przedstawili wyniki badań dotyczących zmian nastrojów w branży ICT w I kwartale br. oraz różne scenariusze dla poszczególnych segmentów rynku ICT w Polsce na dalszą część tego roku. „Obecna, dynamicznie zmieniająca się sytuacja wymusza aktualizację danych co 3 tygodnie”, zaznaczyła prowadząca telekonferencję Ewa Lis-Jeżak, regionalny dyrektor IDC na Polskę i kraje bałtyckie.

Telekomunikacja obecnie stanowi krwioobieg nowej rzeczywistości, programy rozwojowe dotyczące 5G mogą ulec spowolnieniu z uwagi na konieczność zapewniania bieżącej operacyjności, a priorytetem branży jest obecnie zapewnienie działania podstawowych usług przy zwiększonym ruchu” – to kluczowe wnioski z badania IDC Polska dotyczące sektora telekomunikacyjnego.

IDC przygotowała kilka wariantów scenariuszy dla usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2020 roku. I tak prognozę dotyczącą całego rynku telko ze stycznia br. mówiącą o 1-proc. spadku wydatków uzupełniono o trzy prognozy opracowane na podstawie danych z kwietnia br.: optymistyczną (+1 proc.), prawdopodobną (0 proc.) oraz pesymistyczną (-2,4 proc.).

źr. IDC

Więcej o trendach i prognozach dotyczących rynku telekomunikacyjnego w artykule: „Telekomunikacja najważniejsza w kowidowej rzeczywistości” opublikowanym w serwisie TELKO.in.

Dużo gorzej w przewidywaniach IDC wypada rynek IT, w przypadku którego styczniowa prognoza zakładała wzrost wydatków na poziomie 6 proc., a która została zrewidowana w kwietniu do trzech wariantów spadkowych: optymistyczna (-2,9 proc.), prawdopodobna (-5,5 proc.) i pesymistyczna (-13,9 proc.). Z badań IDC wynika, że polscy menedżerowie są bardziej pesymistyczni w stosunku do swoich europejskich kolegów, jeżeli chodzi o perspektywy wydatków na IT.

Kilka wariantów prognoz IDC dotyczących wydatków według kategorii IT na polskim rynku w 2020 roku – na infografice poniżej.

Źr. IDC

Wśród ankietowanych przez IDC szefów działów IT przeważa planowanie krótkoterminowe i tutaj strategiczne znaczenie ma obecnie: zapewnienie mechanizmów disaster recovery, ciągłości działania, bezpiecznego dostępu i współpraca. Zachowanie ciągłości działania biznesu poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do pracy zdalnej to obecnie absolutny priorytet. Według badanych, wymaga to więcej urządzeń i aplikacji do pracy zdalnej (43 proc.), szybszej migracji do chmury (30 proc.), ograniczania ryzyka i skutecznych systemów bezpieczeństwa (27 proc.). Jako najważniejszy krótkoterminowy priorytet CIO w Polsce w badaniu IDC wymienili elastyczny model pracy (56 proc.).

źr. IDC

„Trzeba również uwzględniać to, że wielu pracowników nie wróci do biur. Nowe modele będą zastępować klasyczne IT. Wszyscy będą musieli się pogodzić z funkcjonowaniem w warunkach wysokiej niepewności”, podsumowała webinar Ewa Lis-Jeżak.

źr. IDC
Napisane przez Stefan Kaczmarek