Gartner w połowie maja br. przedstawił 5 najważniejszych strategicznych trendów technologicznych w zakresie inżynierii oprogramowania (#softwareengineering) na rok 2024 i kolejne lata. Inwestowanie w innowacyjne technologie w ramach inżynierii oprogramowania umożliwi zespołom tworzącym oprogramowanie realizację celów biznesowych w zakresie produktywności, zrównoważonego rozwoju i wzrostu, przekonują eksperci Gartnera.

Inżynieria oprogramowania według definicji z Wikipedii, to „dyscyplina informatyczna stosująca podejście inżynierskie do tworzenia oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, poprzez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania”.

Realizacja celów biznesowych jest jednym z trzech najważniejszych celów w zakresie wydajności dla 65% liderów inżynierii oprogramowania, wynika z ankiety Gartnera przeprowadzonej w IV kwartale 2023 r. wśród 300 menedżerów zespołów zajmujących się inżynierią oprogramowania i tworzeniem aplikacji w USA i Wielkiej Brytanii.

(źr. Gartner)

5 top tech trendów w inżynierii oprogramowania na rok 2024 według Gartnera

Inteligencja Software Engineering

Platformy software engineering intelligence zapewniają ujednolicony, przejrzysty obraz procesów inżynieryjnych, który pomaga zrozumieć i zmierzyć nie tylko szybkość i przebieg prac developerskich, ale także jakość, efektywność organizacyjną i wartość biznesową.

Gartner przewiduje, że do 2027 roku 50% organizacji zajmujących się inżynierią oprogramowania będzie korzystać z platform software engineering intelligence służących do pomiaru i zwiększania produktywności programistów, w porównaniu z 5% korzystających w 2024 r.

Rozwój wspomagany AI

Liderzy inżynierii oprogramowania potrzebują rozwiązań, które pomogą ich zespołom przyspieszyć procesy tworzenia oprogramowania. Według badania Gartnera, 58% respondentów stwierdziło, że ich organizacja korzysta lub planuje używać w ciągu najbliższych 12 miesięcy generatywnej sztucznej inteligencji (#Gen AI) do kontroli lub redukcji kosztów.

Rozwój wspomagany sztuczną inteligencją to wykorzystywanie technologii AI, takich jak generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) i uczenie maszynowe (ML – machine learning), które mają pomóc inżynierom oprogramowania w projektowaniu, kodowaniu i testowaniu aplikacji. Narzędzia programistyczne wspomagane AI integrują się ze środowiskiem programistycznym inżyniera oprogramowania w celu tworzenia kodu aplikacji, umożliwiają transformację projektu w kod i zwiększają możliwości testowania aplikacji.

Według Joachima Herschmanna, wiceprezesa Gartnera, inwestowanie w rozwój wspomagany sztuczną inteligencją pomoże w zwiększaniu produktywności programistów i kontrolowaniu kosztów.

Zielona inżynieria oprogramowania

Green software engineering to dyscyplina polegająca na tworzeniu oprogramowania, które jest energooszczędne. Tworzenie ‘ekologicznego oprogramowania’ polega na opracowywaniu energooszczędnych rozwiązań w zakresie architektury i wzorców projektowych, algorytmów, struktur danych, języków programowania, środowisk wykonawczych języków i infrastruktury.

Gartner przewiduje, że do 2027 r. 30% dużych, globalnych przedsiębiorstw będzie uwzględniać zrównoważony rozwój oprogramowania, w porównaniu z mniej niż 10% w 2024 r.

Korzystanie z obciążeń wymagających dużej mocy obliczeniowej zwiększa ślad węglowy organizacji, a aplikacje obsługujące generatywną sztuczną inteligencję (Gen-AI) są szczególnie energochłonne, dlatego wdrażanie rozwiązań typu green software engineering pomoże organizacjom w nadawaniu priorytetowego znaczenia celom związanym ze zrównoważonym rozwojem, uważają analitycy Gartnera.

Inżynieria platformy

Inżynieria platformy zmniejsza obciążenie poznawcze programistów, oferując podstawowe możliwości za pośrednictwem wewnętrznych portali i platform dla programistów, z których może korzystać wiele zespołów produktowych. Platformy te zapewniają atrakcyjną ścieżkę do rozwoju oprogramowania, co oszczędza czas programistów i poprawia ich satysfakcję z pracy.

Inżynieria platformy, według definicji Microsoftu, jest „praktyką utworzoną na podstawie zasad DevOps, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa, zgodności, kosztów i czasu, wpływającą na wartość biznesową każdego zespołu deweloperów dzięki ulepszonym środowiskom deweloperskim i samoobsługą w ramach bezpiecznej, zarządzanej platformy”.

Gartner przewiduje, że do 2026 r. 80% dużych organizacji zajmujących się inżynierią oprogramowania utworzy zespoły inżynierii platformy (w porównaniu z 45% w 2022 r.). Zespoły te koncentrują się na tworzeniu elementów nazywanych wewnętrzną platformą deweloperów.

(źr. Gartner)

Środowiska programistyczne w chmurze

Środowiska programistyczne w chmurze (ang. Cloud Development Environments) zapewniają zdalny, gotowy do wykorzystania dostęp do środowiska programistycznego hostowanego w chmurze przy minimalnym wysiłku związanym z instalacją i konfiguracją. To oddzielenie obszaru roboczego programisty od fizycznej stacji roboczej pozwala na korzystanie ze spójnego środowiska programistycznego oraz na szybsze tworzenie oprogramowania, podkreśla Gartner.

(grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek