Gdy przed laty cloud computing pojawiał się w zbiorowej świadomości branży IT, zapowiadało się na ponowne uwydatnienie relacji klient–serwer – chmura zaczęła pełnić rolę serwera dla ogólnoświatowej populacji cienkich klientów w postaci stacji roboczych na krawędzi infrastruktury. Jednak ten model cloud computingu zaczął ewoluować od pojedynczej chmury do szerszej koncepcji obejmującej zarówno chmury prywatne, jak i publiczne, aby wreszcie wykształcić model chmury hybrydowej, która połączyła zalety scentralizowanego przetwarzania lokalnego z wykorzystaniem usług zewnętrznych dostawców. Wkrótce potem coraz większe zainteresowanie zaczęły wzbudzać rozwiązania multicloud.

Środowiska wielochmurowe, chmura hybrydowa, prywatna, kontenery jako dominujące środowisko IT, sztuczna inteligencja i wertykalizacja ofert chmurowych to najważniejsze trendy w europejskim krajobrazie cloud computingu w 2020 roku wymieniane przez analityków IDC. Do 2021 r. wydatki europejskich przedsiębiorstw na rozwiązania chmurowe będą stale rosły i przekroczą 100 mld dolarów.

źr. IDC

Więcej w artykule „Chmura hybrydowa i środowiska multicloud” opublikowanym w kwietniowym wydaniu miesięcznika „IT Professional”, w którym także odpowiedź na pytanie o różnicę pomiędzy chmurą hybrydową a modelem wielochmurowym.

Napisane przez Stefan Kaczmarek