60 proc. europejskich firm nie doczeka dziesiątej rocznicy swojej działalności – to jeden z głównych wniosków z badania rynkowego Przyszłość Europy (The Future of Europe) dotyczącego perspektyw wzrostu i innowacji w Europie, zaprezentowanego przez firmę Frost & Sullivan podczas listopadowej konferencji GIL 2015 w Niemczech. Kluczem do rozwoju ma być zapewnienie szerokopasmowej łączności. W raporcie wskazano również na obszary wzrostu i innowacje.

Niestety, planowane na 2016 rok budżety IT w europejskich firmach nie są zbyt ambitne i tylko nieznacznie przekroczą te z 2015 r., wynika z kolei z sondażu przeprowadzonego przez firmę Spiceworks.

W ramach przyjętej strategii wzrostu „Europa 2020” w ciągu kolejnych pięciu lat Unia Europejska ma “wzmacniać swoje zaangażowanie w budowę inteligentnej, zrównoważonej i opartej na integracji gospodarki”.

Łączność  (connectivity) będzie kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do długoterminowego i zrównoważonego rozwoju w obszarze innowacji biznesowych – przekonuje Archana Vidyasekar, lider zespołu Visionary Innovation Research Group w firmie Frost & Sullivan. – Unia Europejska ma ambitne plany: chce nie tylko zredukować nierówności w zakresie poziomów dostępności szybkiego, szerokopasmowego dostępu do sieci z założeniem osiągnięcia 100-proc. penetracji do 2020 r., ale również wdrożyć mapę drogową 5G dla UE.

Obszary wzrostu i innowacje

–        Infrastruktura cyfrowa i sieci nowej generacji. Ilość informacji przechowywanych w chmurze do 2020 r. wzrośnie do 40 proc., co wymusi wdrażanie interaktywnych usług cyfrowych za pośrednictwem chmury obliczeniowej.

–        Wspólny rynek cyfrowy. Konsumenci z UE będą mogli zaoszczędzić 11,7 mld euro rocznie dzięki uzyskaniu dostępu do pełnego zakresu produktów i usług online.

–        Drukowanie 3D. Do 2020 r. Europa będzie obszarem generującym największe dochody z druku 3D z 41-proc. udziałem rynkowym.

–        Sprzedaż detaliczna online. Więcej klientów będzie kupować w sieci, co spowoduje wzrost sprzedaży online do poziomu ponad 1 bln USD do 2025 r.

–        Inteligentne rozwiązania to nowa ekologia. Do 2025 r. w Europie będzie 10 inteligentnych miast. (Więcej o ICT w przestrzeni miejskiej w Reseller News 5-6/2015, str. 52)

Planowane europejskie wydatki IT na 2016 r.

Przewidywane na przyszły rok firmowe budżety IT w Europie nie wyglądają już tak optymistycznie i ambitnie jak opisane wyżej unijne strategie. Chociaż plany działów informatycznych na 2016 rok obejmują wiele działań, w tym przechodzenie do systemu Windows 10 czy uaktualnienia Microsoft SQL Server i Server 2003, to ich budżety IT w przyszłym roku tylko nieznacznie przekroczą te z 2015 r., wynika z sondażu przeprowadzonego przez firmę Spiceworks wśród 800 specjalistów IT.

laptop-651770_640Podczas gdy w Ameryce Północnej specjaliści IT przewidują niewielkie wzrosty w swoich budżetach IT  2016, to ich europejscy koledzy deklarują wydatki na podobnym poziomie jak w kończącym się właśnie roku. 38 proc. informatyków uważa, że ich budżet IT wzrośnie w 2016 r., 42 proc. że nie zmieni się, 10 proc. spodziewa się zmniejszenia środków, a pozostałe 10 proc. odpowiedziało, że nie wie. Oczekuje się, że w skali globalnej roczne budżety IT będą średnio większe o zaledwie 2 tys. dolarów (z ok. 291 tys. dolarów w 2015 r. wzrosną do  293 tys. dolarów w 2016 r.), podczas gdy w Europie zmniejszą się średnio o 668 dolarów.

Specjaliści IT uczestniczący w badaniu w swoich planach na 2016 r. uwzględniają duże migracje, 64%  z nich uważa, że wygaszanie wsparcia dla starszych produktów będzie stanowiło siłę napędową wydatków na nowy sprzęt, oprogramowanie i usługi. 60% ankietowanych powiedziało, że w 2016 r. nie oczekuje zwiększenia  zatrudnienia w swoich działach IT.

Z badania Spiceworks wynika, że około 53% europejskich specjalistów IT zamierza przejść na system Windows 10, i jest to o 6% więcej niż średnia światowa. Ponadto 28% planuje migrację z systemu Windows Server 2003, a 8% zamierza uaktualnić do wersji 2014 system SQL Server 2005, który firma Microsoft przestanie wspierać po 12 kwietnia 2016 r.

Silny amerykański dolar będzie miał wpływ na to, jak CIO będę wydawać swoje  budżety 2016 (szacuje się, że sprzęt może być nawet o 20% droższy). Podwyżki cen serwerów mogą skłaniać do przenoszenia  części wydatków do chmury. Największa część budżetów IT  (37%) ma być przeznaczana na sprzęt (o 4% mniej niż w 2015 r.). Software ma stanowić  31% wydatków na IT, w porównaniu z 33% w 2015 r. W 2016 r. o 3% (do 13%) więcej pieniędzy będzie przeznaczanych na usługi zarządzane (managed services), a wydatki na chmurę mają wzrosnąć o 2% (do 14%).

Badanie Spiceworks pokazało również, że 54% specjalistów IT w Europe uważa, że ich organizacje niedostatecznie inwestują w bezpieczeństwo.


O trendach na 2016 rok w centrach danych piszę w grudniowym numerze IT Reseller, str. 19.

Napisane przez Stefan Kaczmarek