Pracownicy stają się coraz bardziej mobilni. Używanie smartfonów i tabletów do dostępu oraz do modyfikowania plików i dokumentów korporacyjnych w wielu firmach wpisano w stały zakres obowiązków służbowych. W rezultacie znacząco zwiększa się zapotrzebowanie w zakresie zabezpieczania i backupu danych na urządzeniach mobilnych.

Obecnie większość rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych danych z urządzeń mobilnych jest oparta przeważnie na aplikacjach zainstalowanych na urządzeniach konsumenckich podłączanych do chmury, a nie na rozwiązaniach backupowych klasy korporacyjnej, które obsługują również laptopy i komputery stacjonarne. Ponadto, większość danych, które firma musi chronić nie jest przechowywana na urządzeniach przenośnych, ale w chmurowych usługach synchronizacji i udostępniania plików.

Przedsiębiorstwa z mobilnymi pracownikami

Z biuletynu informacyjnego przygotowanego przez analityków IDC dla Oki Europe wynika, że do 2018 r. 75% zachodnich przedsiębiorstw będzie używać technologii mobilnych. Coraz większa liczba pracowników mobilnych będzie musiała mieć zapewniony szybki i bezpieczny dostęp do informacji niezależnie od czasu i miejsca oraz zagwarantowane backupowe wsparcie. Istotny wpływ na nowy model ma zjawisko BYOD (Bring Your Own Devices), niosące ze sobą poważne wyzwania pod względem ochrony danych. Firmy będą potrzebowały lepszych narzędzi do zdalnego przetwarzania, digitalizowania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Coraz więcej danych jest generowanych na urządzeniach końcowych, takich jak laptopy, tablety i smartfony. Zawierają one ogromną liczbę danych firmowych, takich jak kontakty, poufne dokumenty, analizy, e-maile itp. Do tego dochodzą jeszcze dane na kartach microSD. Powoduje to, że użytkownicy mobilni muszą zachować szczególną ostrożność w zakresie ochrony danych, a organizacje będą zmagać się z takimi problemami, jak: niebezpieczeństwo wycieku danych biznesowych z punktów końcowych, brak skutecznych mechanizmów ochrony oraz niedostateczna integracja z centralnym systemem tworzenia kopii zapasowych. Brak odpowiedniego zabezpieczania danych w punktach końcowych, nie wdrażanie rozwiązań zapobiegających utracie krytycznych danych oraz systemów do backupu – naraża firmy na poważne konsekwencje: dodatkowe koszty i zagrożenie naruszenia ich danych.

Główne wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wykorzystującymi technologie mobilne:

 • rosnąca liczba pracowników mobilnych,
 • smartfony i tablety w większości przypadków stają się obowiązkowymi narzędziami pracy na co dzień,
 • organizacje obecnie muszą radzić sobie z tak poważnymi problemami, jak: zagrożenie wycieku danych biznesowych, brak mechanizmów ich zabezpieczania i integracji z centralnym systemem tworzenia kopii zapasowych,
 • większość dostawców oprogramowania klasy enterprise do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych nadal koncentruje się przede wszystkim na ochronie centrum danych, w mniejszym stopniu dbając o rozwiązania dla urządzeń przenośnych.

Prognozy IDC

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

71,9% CIO w Europie Zachodniej uznaje mobilność za priorytetowy temat w swoich firmach.

Rosnąca liczba pracowników mobilnych (biurowych) w Europie Zachodniej:

 • ponad 40% do końca 2016 r.,
 • ponad 65% do końca 2020 r.

Formalne programy i strategie wdrażania BYOD:

 • tylko 12% firm w Europie Centralnej i Wschodniej,
 • 36% firm w Europie Zachodniej.

Rosnące zainteresowanie rozwiązaniem typu CYOD (Choose Your Own Device) – wybierz własne urządzenie:

 • 13% w Europie Centralnej i Wschodniej,
 • 22% w Europie Zachodniej.

Źródło: IDC CEMA Enterprise Mobility Survey (2014), IDC UK Enterprise Mobility Survey (2014), Western Europe Mobile Worker Forecast, 2015–2020 (2016)

Więcej o:

 • ochronie i backupie mobilnym ze wsparciem chmurowym,
 • synchronizacji i współdzieleniu plików,
 • systemach do automatycznego backupu i archiwizacji danych

– w artykule o mobilnym backupie: Bezpieczeństwa nigdy za wiele – opublikowanym w kwietniowym numerze miesięcznika IT Reseller (s. 30).

Napisane przez Stefan Kaczmarek