Do postawienia tytułowego pytania skłania najnowszy raport „Regulacje a inwestycje w sieci szerokopasmowe”, przygotowany na zlecenie Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej przez firmę Audytel i kancelarią prawną CMS. Jego omówienie stanowiło wstęp do dyskusji panelowej „Współpraca na rzecz inwestycji infrastrukturalnych i społeczeństwa gigabitowego – szanse i zagrożenia”, która odbyła się w ramach 45. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE 2018 w Łodzi. Jak duży wpływ mają regulacje na klimat inwestycyjny, czy raport Audytela można potraktować jako „krzyk rozpaczy” – zastanawiali się uczestnicy panelu.

Nasz raport pokazuje, w którym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, która jest podstawą dostępu do internetu szerokopasmowego oraz budowy sieci 5G. Celem raportu było pokazanie, jak regulacje wchodzą w interakcje ze skłonnością do inwestowania, jak wyglądają interakcje pomiędzy zamierzeniami regulacyjnymi a tym, co się faktycznie stało – mówił w ramach wprowadzenia do dyskusji Ireneusz Piecuch.

źr. CMS/Audytel

W dalszej części debaty uspokajał: – My w raporcie mówimy raczej o zmianie tempa inwestycji, obniżeniu poziomu inwestowania. Według niego, priorytetem powinno być podtrzymywanie chęci do inwestycji w infrastrukturę sieciową. – Z naszych analiz wynika w sposób absolutnie jednoznaczny, że najważniejsze są inwestycje!

Kluczowe wnioski z raportu Audytel/CMS „Regulacje a inwestycje w sieci szerokopasmowe
  • Polski rynek jest jednym z najbardziej konkurencyjnych cenowo w Europie, co pośrednio powoduje stagnację przychodów i zbyt niski poziom inwestycji.
  • Polska jest daleko (2-3 miejsce od końca) w europejskich rankingach penetracji internetu szerokopasmowego NGA oraz rankingu cyfrowej gospodarki.
  • Dzięki szerokopasmowemu internetowi Polska może zwiększyć swoje PKB o dodatkowe 0,8 proc. (ok. 2 bln zł) z perspektywą dalszego wzrostu. Warunkiem będą inwestycje.
  • Luka inwestycyjna dla osiągnięcia celów Narodowego Planu Szerokopasmowego jest szacowana na ok. 27 mld zł i tych pieniędzy na razie nie ma.
  • Bariery inwestycyjne pozostają niezmienne od lat: administracyjno-prawne, brak standardów, długotrwałość procesów administracyjnych, niska dostępność finansowa.

Pełna relacja z panelu i omówienie raportu w serwisie TELKO.in.

Napisane przez Stefan Kaczmarek