We wprowadzonym przez Unię Europejską tzw. Zielonym Ładzie, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie do 2050 roku, znalazł się również zapis o centrach danych, na mocy którego data centers zużywające ponad 500 kW mocy muszą raportować emisję gazów cieplarnianych do KE. Korzystanie z systemów zasilania hybrydowego, używanie zaawansowanych UPS-ów oraz wdrażanie bateryjnego systemu magazynowania energii, to rekomendowane przez ekspertów Vertiv sposoby na ekologiczne zasilanie centrów danych zgodnie z założeniami europejskiego Zielonego Ładu.

Systemy zasilania hybrydowego wykorzystują różne źródła energii, zarówno odnawialne, jak i nieodnawialne, a za ich pomocą centra danych mogą zaspokoić swoje zapotrzebowanie energetyczne przy równoczesnym zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Systemy hybrydowe umożliwiają wybór najdogodniejszego źródła energii na dany moment oraz jego zmianę, gdy takie czynniki jak dostępność lub koszty ulegną zmianie – tłumaczy cytowany w komunikacie prasowym Krzysztof Krawczyk, Senior Application Engineer w firmie Vertiv.

Za pomocą zasilaczy awaryjnych UPS wyposażonych w zaawansowane funkcje możliwe jest eksportowanie nadmiaru zgromadzonej energii z powrotem do sieci energetycznej. Zazwyczaj stosowane są w nich baterie litowo-jonowe wysokiej pojemności, które są w stanie przechowywać znacznie większe pokłady energii niż te, których faktycznie potrzebuje centrum danych. Ze względu na zmienną w czasie charakterystykę obciążenia serwerów, wiele podmiotów posiada systemy akumulatorowe o pojemności większej niż ich standardowe zapotrzebowanie.

Przy wyborze zasilacza UPS, aby zapewnić największą efektywność centrum danych, eksperci Vertiv radzą, aby zwracać uwagę na następujące aspekty:

  • wysoka wydajność,
  • skalowalność (pozwala na wdrażanie dodatkowych modułów w miarę wzrostu zapotrzebowania),
  • monitorowanie stanu baterii (funkcja ta umożliwia wczesne wykrywanie potencjalnych problemów związanych z trwałością akumulatorów i pomaga w zapobieganiu przestojom),
  • integracja z BESS (zaawansowane zasilacze UPS mogą być zintegrowane z bateryjnymi systemami magazynowania energii, co zwiększa bezpieczeństwo zasilania awaryjnego i zapewnia efektywne wykorzystanie zgromadzonej mocy).

BESS (Battery Energy Storage System) stanowi doskonałe uzupełnienie systemów hybrydowych, umożliwiając sprawne zarządzanie pobieraną energią, którą można dostarczać do centrum danych w przypadku niedostępności źródeł odnawialnych. – Warto zwrócić także uwagę na perspektywę integracji BESS z wodorowymi ogniwami paliwowymi. To praktyczne i innowacyjne podejście do pobierania energii w sposób przyjazny środowisku. Metoda ta jest w stanie zwiększyć sprawność centrum danych nawet o 50 procent – zaznacza Krzysztof Krawczyk.

(grafika tytułowa – źr. Vertiv)

Napisane przez Stefan Kaczmarek