Epizodyczne lub długotrwałe poczucie wypalenia zawodowego dotyka łącznie ponad 70 proc. osób pracujących w polskiej branży IT. Co czwarty w ostatnim czasie nie czuje satysfakcji z wykonywanej pracy. Jednocześnie tylko 21,4% badanych uważa, że ich firma udziela im wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego – wynika z raportu „Wypalenie zawodowe w branży IT 2022”, przygotowanego przez platformę TwojPsycholog.pl we współpracy z Just Join IT, portalem pracy dla sektora tech.

70,6% badanych zauważa u siebie wypalenie zawodowe: 30,9% z nich ma epizody wypalenia, 21,4% odczuwa wypalenie, lecz tylko czasami i jest to chwilowe, natomiast 18,3% uważa, że jest wypalona zawodowo już od dłuższego czasu. Ponad 70% ankietowanych wskazuje spadek koncentracji oraz motywacji jako kluczowe objawy wypalenia zawodowego. W roku 2019 WHO wpisało ‘wypalenie zawodowe’ do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD), a od 1 stycznia 2022 roku jest uznawane za chorobę także w Polsce.

Temat wypalenia zawodowego jest dla nas bardzo ważną kwestią i jednym z kluczowych obszarów, w których działamy. Jak pokazuje badanie ten problem w różnym stopniu oraz z różną częstotliwością dotyka większości pracowników branży IT. Mimo rosnącej świadomości to zagadnienie jest nadal przez wiele osób traktowane jak temat tabu: 82% badanych wskazuje, że problem ten nigdy nie był poruszany w ich miejscu pracy. Naszym celem jest również budowanie świadomości pracodawców na temat wypalenia zawodowego. Uważamy, że zdrowie psychiczne pracowników powinno stanowić jeden z priorytetów w firmach, nie tylko w obecnym czasie – powiedziała Kaja Toczyska, CEO TwojPsycholog.pl.

(źr. Raport „Wypalenie zawodowe w branży IT”)

Prawie 1/3 badanych (32,4%) ocenia swój stan zdrowia psychicznego jako słaby lub bardzo słaby. Kolejna 1/3 (34,3%) jako pogorszony, lecz nie mający wpływu na codzienne funkcjonowanie. 25,5% pracowników branży IT w ostatnim czasie nie czuje satysfakcji z wykonywanej pracy, natomiast 7,1% deklaruje ogólny brak satysfakcji. Co trzecia osoba (35,9%) tylko czasem odczuwa satysfakcję z wykonywanej pracy.

Ponad 800 badanych określiło, że jest zestresowana. 42,7% osób uważa, że przyczyną ich stresu są zaburzenia work-life balance, 37,8% wskazało na brak rozwoju, a 34,3% osób uważa, że spoczywa na ich barkach zbyt dużo obowiązków.

(źr. Raport „Wypalenie zawodowe w branży IT”)

Co dziesiąty pracownik polskiej branży IT (10,6%) zmaga się z depresją i zostało to zdiagnozowane. Kolejne 17,9% podejrzewa, że może mieć depresję, jednak jeszcze nie zostało to stwierdzone przez specjalistę. Podobnie około 1/10 osób pracujących w rodzimym sektorze technologicznym (9,8%) zmaga się ze zdiagnozowanymi stanami lękowymi, a 14,6% podejrzewa stany lękowe.

23% badanych deklaruje, że wzięło od 1 do 5 dni zwolnienia lekarskiego w związku ze swoim stanem psychicznym, a 4,4% wskazało, że tych dni było więcej niż 10.

(źr. Raport „Wypalenie zawodowe w branży IT”)

Niecałe 60% badanych zadeklarowało, że zna definicję i objawy wypalenia zawodowego, niemniej jednak co czwarty nie wie, czym dokładnie jest. Swoją wiedzę ankietowani czerpią głównie z internetu: wskazało tak blisko 80% osób. Niecałe 5% zna zagadnienie z profesjonalnych źródeł, takich jak artykuły naukowe, rozmowa z lekarzem, zajęcia w szkole czy na uczelni.

Kluczowe wyniki z raportu „Wypalenie zawodowe w branży IT 2022”

 • Prawie 1/3 badanych ocenia swój stan psychiczny słabo, a kolejna 1/3 jako pogorszony,
 • 25,5% w ostatnim czasie nie czuje satysfakcji z wykonywanej pracy,
 • 70,6% zauważa u siebie wypalenie zawodowe, tyle samo w ostatnim czasie zastanawiało się nad zmianą pracy,
 • 10,6% zmaga się z depresją i zostało to zdiagnozowane,
 • 82,1% deklaruje, że tematyka wypalenia zawodowego nie jest poruszana w ich firmie,
 • 55,9% odpowiedziało, że firmy, w których pracują, nie zapewniają im wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego, a 22,5% nie wie nic o takim wsparciu,
 • 79,2% wymienia Internet jako podstawowe źródło wiedzy o zagadnieniu.

– Wyniki przeprowadzonego badania są niezwykle cenne, ponieważ pozwalają uzupełnić obraz polskiej branży IT o bardzo istotne elementy: poziom kondycji psychicznej pracowników oraz stopień zaangażowania pracodawców. Liczymy, że dzięki temu raportowi zachęcimy branżę do otwartej dyskusji i podejmowania odpowiednich kroków w trosce o dobrostan jej pracowników – powiedział Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.

(źr. Raport „Wypalenie zawodowe w branży IT”)

Jak pracownicy chcą radzić sobie z wypaleniem zawodowym?

Pierwszym najczęściej wskazywanym przez badanych aspektem była zmiana pracy (24,1%). Jednocześnie 70,6% ankietowanych w ostatnim czasie zastanawiało się nad jej zmianą. Drugim wyborem pracowników branży IT jest urlop (19,0%), a trzecim większa troska o zdrowie psychiczne okazywana przez firmę (13,9%). Tylko niecałe 9% wybrałoby regularne wizyty u psychoterapeuty.

Wypalenie zawodowe a pracodawcy

82,1% badanych deklaruje, że tematyka wypalenia zawodowego nie jest poruszana w ich firmie. 42,2% nigdy nie słyszała o wypaleniu zawodowym w pracy, a 39,9% raczej nie słyszała. Tylko 16,1% zaznaczyło, że temat wypalenia zawodowego pojawia się w ich pracy.

Ponad połowa ankietowanych (55,9%) odpowiedziała, że firmy, w których pracują, nie zapewniają im wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego, a 22,5% nie wie nic o takim wsparciu. Jak wynika z badania, co czwarta firma udziela pracownikom wsparcia w tym zakresie. Na pytanie “kto obecnie w Twojej firmie zajmuje się obszarem zdrowia psychicznego” blisko 60% zadeklarowało, że nikt. Co piąty wskazuje HR, 6,2% osób kierownika działu, a 4,6% specjalny zespół. 3,9% (67 osób) zewnętrzną firmę zajmująca się tym obszarzem, a 1,7% osób (29 badanych) psychologa.

(źr. Raport „Wypalenie zawodowe w branży IT”)

Powstaje pytanie, co firmy mogą zrobić, żeby lepiej dbać o pracowników? 958 badanych chciałoby otrzymać pakiety wizyt u specjalistów zdrowia psychicznego, 723 wyjazdy związane z medytacją i odpoczynkiem psychicznym. Z pozostałych odpowiedzi wynika, że pracownicy doceniliby:

 • dostęp do platformy, która łączy ze sobą edukację z możliwością umówienia wizyty u specjalisty (455 badanych),
 • chat z psychologiem (415 badanych),
 • akcje promujące dbanie o zdrowie psychiczne (409 badanych),
 • szkolenia stacjonarne z zakresu dbania o zdrowie psychiczne/radzenia sobie ze stresem (346 badanych),
 • webinary z zakresu dbania o zdrowie psychiczne/radzenia sobie ze stresem (335 badanych).

Raport „Wypalenie zawodowe w branży IT” powstał na podstawie wyników  badania przeprowadzonego w lipcu i sierpniu br. na grupie ponad 1700 osób. Just Join IT, portal pracy dla sektora tech miesięcznie odwiedza ponad 500 tys. programistów i pracowników sektora IT poszukujących najlepszych ofert pracy.

(grafika tytułowa – źr. raport „Wypalenie zawodowe w branży IT”)

Napisane przez Stefan Kaczmarek