Po osiągnięciu rekordowych przychodów ze sprzedaży w wysokości 730 mld dolarów w 2021 r., globalny popyt na urządzenia IT, w tym komputery stacjonarne, laptopy, tablety i smartfony, stale się zmienia. Chociaż rynek znacznie się ożywił po ogromnym spadku sprzedaży w 2022 r., oczekuje się, że w tym roku negatywna tendencja się utrzyma. Według danych przedstawionych przez Stocklytics.com, w 2024 roku światowe wydatki na komputery stacjonarne i telefony komórkowe spadną o 10 mld dolarów.

Podczas pandemii Covid-19 firmy i konsumenci na całym świecie ze względu na konieczność zdalnej pracy i edukacji przeszli poważną modernizację technologiczną wydając setki miliardów dolarów na nowe tablety, laptopy i telefony komórkowe. Według badania Statista, w 2020 r. całkowite wydatki na te urządzenia wyniosły 670 mld dolarów. Rok później liczba ta wzrosła do 730 mld dolarów.

Pomimo tego niepewność gospodarcza i zwolnienia będące konsekwencją pandemii spowodowały ogromny spadek wydatków w 2022 r., a całkowite przychody ze sprzedaży spadły o 40 mld dolarów rok do roku, co stanowi największy spadek od lat.

Chociaż w 2023 r. rynek znacznie się ożywił, a przychody ze sprzedaży wzrosły do 720 mld dolarów, w 2024 r. można spodziewać się kolejnego pogorszenia. Podczas gdy firmy w dalszym ciągu zwiększają swoje budżety IT, inflacja znacznie zmniejszyła siłę nabywczą konsumentów, a coraz mniej osób wydaje pieniądze na technologie.

(źr. Statista)

Statista przewiduje, że globalne wydatki na komputery stacjonarne i telefony komórkowe spadną o 10 mld dolarów, czyli 1,8% rok do roku, i osiągną poziom 710 mld dolarów w 2024 r., co będzie oznaczało drugi roczny spadek przychodów od 2020 r. Za większość tego spadku będzie odpowiadać segment smartfonów. Statista spodziewa się, że sprzedaż tabletów spadnie o 1,2 mld dolarów, do 53,7 mld dolarów. Globalna sprzedaż laptopów osiągnie poziom 127,5 mld dolarów, czyli o 100 mln dolarów mniej niż w roku ubiegłym. Z drugiej strony komputery stacjonarne to jedyny w 2024 r. segment rynku, w którym oczekuje się pozytywnego trendu, a całkowite przychody ze sprzedaży wzrosną o 100 mln dolarów rok do roku, do 38 mld dolarów.

Negatywne tendencje sprzedażowe ulegną zmianie w nadchodzących latach lat, a całkowite przychody ze sprzedaży PC-tów i telefonów komórkowych wzrosną o 14% do 810 mld dolarów do 2028 r., prognozuje Statista.

(grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek