W globalnym badaniu firmy Hewlett Packard Enterprise (HPE) większość respondentów (globalnie: 62%, w Polsce: 55%) stwierdziła, że kontrola danych i metod tworzenia z nich wartości jest strategicznie istotna. Jednocześnie badanie wykazało, że w typowej organizacji poziom dojrzałości w zakresie wykorzystania danych (zdolność do tworzenia wartości z danych) wynosi globalnie 2,6, zaś w Polsce – 2,7 na pięciopunktowej skali. Jedynie 3% podmiotów osiągnęło najwyższy poziom dojrzałości.

Badanie miało na celu pokazanie obrazu strategicznych, organizacyjnych i technologicznych luk, które organizacje muszą wypełnić, aby wykorzystać dane jako strategiczny atut. Badanie zostało przeprowadzone przez firmę YouGov na zlecenie HPE,  objęło ponad 8,6 tys. decydentów z różnych branż i sektora publicznego w 19 krajach.

W badaniu HPE wykorzystano tzw. model dojrzałości opracowany przez HPE, który ocenia zdolność organizacji do tworzenia wartości na podstawie danych w oparciu o kryteria strategiczne, organizacyjne i technologiczne. Najniższy poziom dojrzałości (1) nazywany jest „anarchią danych” – na tym poziomie zestawy danych są odizolowane od siebie i nie są systematycznie analizowane w celu tworzenia spostrzeżeń lub wyników. Najwyższy poziom (5) nazywany jest „ekonomią danych” – na tym poziomie organizacja strategicznie wykorzystuje dane do poprawiania wyników, w oparciu o ujednolicony dostęp zarówno do wewnętrznych, jak i zewnętrznych źródeł danych, które są analizowane za pomocą zaawansowanych metod analitycznych i sztucznej inteligencji.

(źr. HPE)

Wyniki badania pokazują, że 14% (10% w przypadku Polski) organizacji jest na pierwszym poziomie dojrzałości („anarchia danych”), 29% (również 29% w Polsce) na poziomie drugim („raportowanie danych”), 37% (Polska: 45% organizacji) na poziomie trzecim („wgląd w dane”), 17% (Polska: 15% ) na poziomie czwartym („danocentryczność”), a tylko 3% (Polska: 1% ) na poziomie piątym („ekonomia danych”).

Z kolei brak zdolności wykorzystywania danych ogranicza możliwość realizacji kluczowych celów, takich jak: wzrost sprzedaży (globalnie: 30%, Polska: 34%), innowacyjność (globalnie: 28%, Polska: 23%), rozwój customer experience (globalnie: 24%, Polska: 23%), lepsza ochrona środowiska naturalnego (globalnie i w Polsce: 21%) czy zwiększenie efektywności wewnętrznej (globalnie: 21%, Polska: 18%).

(źr. HPE)

Zlikwidowanie luk w zdolnościach wymaga modyfikacji strategii transformacji organizacji, a brak dojrzałości w zakresie wykorzystania danych utrudnia przedsiębiorstwom osiąganie kluczowych celów, takich jak wzrost sprzedaży czy stymulowanie ekologicznego rozwoju – to kluczowe wnioski z badania HPE.

Inne wnioski płynące z badania:

  • Tylko 13% respondentów na świecie (8% w Polsce) uważa, że strategia ich organizacji w zakresie danych stanowi kluczowy element strategii korporacyjnej.
  • Prawie połowa respondentów zaznaczyła, że ich organizacja albo nie ma budżetu na inicjatywy w zakresie danych (globalnie: 28%, Polska: 26%), albo tylko sporadycznie finansuje inicjatywy w zakresie danych z budżetu IT (globalnie: 20%, Polska: 21%).
  • Tylko 28% respondentów na świecie (24% w Polsce) potwierdziło, że ich strategia polega na dostarczaniu produktów lub usług opartych na danych.
  • Prawie połowa respondentów stwierdziła, że ich organizacje nie wykorzystują metod, takich jak uczenie maszynowe czy uczenie głębokie, a do analizy danych wykorzystują arkusze kalkulacyjne (globalnie: 29%, w Polsce: 25%) lub usługi business intelligence i gotowe raporty (globalnie: 18%, w Polsce: 17%).

Tworzenie wartości na podstawie danych wymaga również agregowania danych i wglądu w nie z różnych aplikacji, lokalizacji czy źródeł zewnętrznych. Na przykład dane telemetryczne z czujników montowanych przez producenta w sprzedawanych przez niego produktach może pozwolić działowi badawczo-rozwojowemu na lepsze dostosowanie następnej generacji produktów do wymagań klienta, a wymiana wyników analizy danych pacjentów między szpitalami może usprawnić diagnostykę medyczną.

Organizacje chcą mieć kontrolę w chmurze i na brzegu sieci

Charakterystyczną cechą dla niskiego poziomu dojrzałości danych jest brak nadrzędnej architektury danowej i analitycznej. Zamiast tego dane są trzymane oddzielnie w poszczególnych aplikacjach lub lokalizacjach. Tak jest w przypadku 34% respondentów na świecie (30% w Polsce). Z drugiej strony tylko 19% respondentów na świecie (15% w Polsce) wdrożyło centralny hub danych lub architekturę typu data fabric, które zapewniają całej organizacji jednolity dostęp do danych w czasie rzeczywistym, a kolejne 8% globalnie (w Polsce: 5%) stwierdziło, że hub obejmuje również zewnętrzne źródła danych.

(źr. HPE)

Zważywszy, że dane coraz częściej zlokalizowane są w chmurze lub na brzegu sieci, większość respondentów (globalnie: 62%, w Polsce: 55%) stwierdziło, że strategicznie ważne jest, aby ich organizacje miały kontrolę nad swoimi danymi i narzędziami pozwalającymi tworzyć z nich wartość.  Ponad połowa respondentów (globalnie: 53%, w Polsce: 52%) obawia się, że monopole danowe mają zbyt dużą kontrolę nad zdolnością do generowania wartości z danych, a 39% (w Polsce: również 39%) dokonuje ponownej analizy swej strategii chmurowej ze względu na m.in.: rosnące koszty chmury (globalnie: 42%, w Polsce: 39%), obawy o bezpieczeństwo danych (globalnie: 37%, w Polsce: 35%), potrzebę bardziej elastycznej architektury danych (globalnie: 37%, w Polsce: 35%), czy brak kontroli nad swoimi danymi (globalnie: 32%, w Polsce: 24%).

Przegląd nowych usług w HPE GreenLake dla aplikacji, analityki i deweloperów zaprezentowanych podczas konferencji HPE Discover we Frankfurcie na stronie IntegraKom.

(Grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek