Czy, biorąc pod uwagę prognozowane zapotrzebowanie na coraz większą przepustowość łączy szerokopasmowych w sieciach kablowych, a zwłaszcza wykorzystanie UHDTV, istniejącą pętlę lokalną zastępować światłowodem, czy też modernizować jej infrastrukturę? To najtrudniejsza decyzja biznesowa i kluczowe wyzwanie, przed którym stoją dziś operatorzy sieci kablowych, przystępując do upgrade’u i rozbudowy swoich sieci.

Obecnie operatorzy sieci telewizji kablowej świadczą usługi wideo w ramach zintegrowanej oferty m.in. z usługami dostępu do internetu. Wszystkie prognozy dotyczące wzrostu natężenia ruchu internetowego pokazują zaś, że zapotrzebowanie na przepustowość będzie rosło, napędzane przez konieczność dostarczania wysokiej jakości wideo, rosnącą liczbę (mobilnych i stałych) inteligentnych urządzeń w tym podłączanych do Internetu Rzeczy (IoT). Aby zapewnić wysokiej jakości wideo, dostęp szerokopasmowy i powiązane z tym usługi, niezbędna jest wydajna i niezawodna infrastruktura kablowa.

Kluczowe wyzwanie: zwiększanie przepustowości

Sieci kablowe stają się konwergentną platformą telko, TV i IT. Telewizja kablowa nie może być już definiowana tylko jako zestaw linearnych usług telewizyjnych dostarczanych za pośrednictwem dedykowanej, przewodowej sieci nadawczej. Powinna być postrzegana jako platforma kompleksowej i zintegrowanej oferty różnorodnych usług. Obecnie przy modernizowaniu sieci kablowych najtrudniejsza decyzja biznesowa polega na rozstrzygnięciu dylematu: czy istniejącą pętlę lokalną (skrętka lub kabel koncentryczny) zastępować światłowodem, czy też ulepszać istniejącą infrastrukturę?

Solidna argumentacja biznesowa powinna stanowić podstawę takiej decyzji, z uwzględnieniem analizy kosztów każdej opcji oraz tego, jakich przepustowości będą wymagały przyszłe usługi, czytamy w raporcie ITU „The future of cable TV: Trends and implications”. Każdy przypadek biznesowy może się różnić w zależności od uwarunkowań lokalnych rynków, a także może zależeć od takich czynników, jak:

  • stan techniczny istniejącej infrastruktury,
  • geograficzne rozmieszczenie klientów,
  • penetracja inteligentnych urządzeń,
  • zdolność/gotowość po stronie klientów do płacenia za określone usługi.

W praktyce pytanie sprowadza się do wyboru: skracać miedzianą pętlę lokalną oraz inwestować w nowe technologie transmisji z rodziny DOCSIS, czy po prostu migrować do GPON i pełnej architektury światłowodowej.

Więcej w artykule „Które technologie optymalne dla rozwoju TVK?opublikowanym w serwisie TELKO.in.

Napisane przez Stefan Kaczmarek