Object Storage to rozwiązania upraszczające podejście do przechowywania danych w różnych formach. Macierze obiektowe oferują olbrzymie pojemności, szybkie wyszukiwanie oraz są łatwo skalowalne. Co istotne, łatwo integrują się z chmurami publicznymi czołowych dostawców.

Firma Emergen Research przewiduje, że globalny rynek obiektowych pamięci masowych w chmurze  (ang. cloud object storage) osiągnie wartość 13,65 mld dol. w 2028 r., rosnąc średniorocznie w tym okresie na poziomie 13,6 proc. (CAGR). Zdaniem analityków Emergen Research wzrost przychodów na tym rynku napędzają czynniki, takie jak: rosnące zapotrzebowanie na szybki transfer danych, odzyskiwanie danych i dostępność danych bez przestojów oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa danych.

Z kolei analitycy GMI Research wartość całego rynku pamięci masowych w chmurze w 2020 roku oszacowali na 52,3 mld dol. i przewidują, że w latach 2020-2028 średnioroczne tempo jego wzrostu (CAGR) wyniesie 26,3 proc. Zmiana paradygmatu w kierunku chmury hybrydowej jako podstawowego modelu, płynny dostęp do danych, tanie przechowywanie danych, wzrost popularności chmury w kilku branżach, obawy dotyczące bezpieczeństwa przechowywania w chmurze – to według GMI Research istotne czynniki napędzające rozwój rynku chmurowych pamięci masowych.

Gartner definiuje rozproszone systemy plików i obiektowe pamięci masowe jako rozwiązania programowe i sprzętowe oparte na architekturze „shared nothing”, które obsługują technologie object i/lub scale-out file, co pozwala sprostać wymaganiom związanym z przyrostem nieustrukturyzowanych danych. Rozproszona pamięć masowa systemu plików wykorzystuje jeden równoległy system plików do klastrowania wielu węzłów pamięci masowej. Dane są rozprowadzane na wiele węzłów w klastrze, aby zapewnić dostępność danych i odporność w trybie samonaprawy, a także przepustowość i skalowalność. Object Storage odnosi się do urządzeń i oprogramowania, które przechowują dane w strukturach zwanych „obiektami” i obsługują dane klientów za pośrednictwem interfejsów API RESTful HTTP, takich jak Amazon S3 (Simple Storage Service) i OpenStack Swift. Amazon, Google i Microsoft wykorzystują obiektowe pamięci masowe w swojej infrastrukturze chmury.

Niedawno firma Integrakom uzyskała status autoryzowanego partnera Cloudian, firmy z Doliny Krzemowej specjalizującej się w systemach obiektowych pamięci masowych kompatybilnych z S3. Cloudian w 2011 r. wprowadził na rynek własną platformę obiektową HyperStore, która wykorzystuje w pełni rozproszoną architekturę. Jest to rozwiązanie natywne dla chmury i w pełni kompatybilne z API usługi pamięci masowej Amazon S3.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-Integrakom-biale-tlo.jpg
PARTNER TEMATU

Eksperci Cloudian na firmowym blogu przedstawili swoją definicję platformy ‘Cloud Native Storage’: „To nowy paradygmat tworzenia i obsługi aplikacji, w tym trendy technologiczne, takie jak przetwarzanie w chmurze, konteneryzacja, serverless i mikrousługi. Cloud-native storage to technologia przechowywania przeznaczona do użytku w środowisku natywnym dla chmury. Platforma ta zapewnia aplikacjom zarządzanie danymi oraz rozwiązania, które odpowiadają na bieżące wyzwania związane z przechowywaniem danych w środowiskach cloud-native opartych na Kubernetes lub innej infrastrukturze chmurowej. Rozwiązania object storage mogą być oparte na nowoczesnej technologii obiektowej pamięci masowej, blokowej pamięci masowej lub tradycyjnych napędach dyskowych w architekturze rozproszonej.

Większość rozwiązań cloud-native storage naśladuje charakter narzędzi i środowisk natywnych dla chmury, zgodnie z opisem organizacji CNCF (Cloud Native Computing Foundation). Funkcje te obejmują: skalowalność, wysoką dostępność, neutralność dostawców, bezpieczeństwo, odporność, łatwość zarządzania, obserwowalność, deklaratywne wdrażanie i automatyzację opartą na API”.

Ze strony internetowej Cloudian można pobrać e-book „Object Storage Buyer’s Guide”, w którym wyjaśniono, czym jest obiektowa pamięć masowa i czym różni się od innych. W poradniku tym można znaleźć też odpowiedzi m.in. na takie pytania:

  • Jak działa object storage?
  • Dlaczego metadane mogą stać się najcenniejszym zasobem?
  • Chmura hybrydowa i multicloud: czym są i czym się różnią?
Napisane przez Stefan Kaczmarek