W czasach gdy coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na przenoszenie swoich danych i aplikacji na platformy chmurowe, warto rozważyć wszystkie możliwe scenariusze migracji, starannie się do niej przygotować oraz dokładnie przyjrzeć wszystkim aspektom funkcjonowania w elastycznym i skalowalnym środowisku wielochmurowym (ang. multicloud). Pomogą w tym rekomendacje analityków i ekspertów branżowych.

W ostatnich latach liczba aplikacji wzrosła sześciokrotnie, a – jak przewidują analitycy branży ICT – do 2024 r. powstanie ich ponad 750 milionów. Dane będą wszędzie — ich liczba ma się podwoić w ciągu najbliższych trzech lat, co wpłynie na metody komunikacji z otoczeniem. Dlatego też chmurę należy postrzegać jako platformę deweloperską, zabezpieczenie a także narzędzie — bez przemyślanej strategii planowania i zarządzania firmy napotkają trudności związane z kosztami, licencjami, zgodnością, zasobami i bezpieczeństwem, przed czym ostrzegają eksperci. Arkadiusz Sikora, Country Manager w VMware Polska, jest zdania, że pospieszna adaptacja chmury może utrudnić działanie krytycznych dla biznesu aplikacji, które w przyszłości będą korzystały z rozproszonych danych, dlatego myślą przewodnią wśród digitalizujących się organizacji powinno być „app-first”, a nie „cloud-first”.

Wiele chmur, wiele problemów
Problemem dla firm jest coraz większa złożoność środowisk chmurowych. Rafał Ważny, Cloud Architect z firmy Crayon, zwraca uwagę na trudności związane z wprowadzaniem strategii multicloud. Uważa on, że wdrożenie rozwiązania wielochmurowego ma szansę udać się tylko wtedy, gdy firma dysponuje odpowiednią wiedzą, strategią i zrealizuje je z właściwym partnerem, gdyż w większości przypadków samodzielne wdrożenie może zakończyć się fiaskiem. Każdy dostawca usług chmurowych posiada własne niepowtarzalne procesy, rozliczenia, systemy i rozwiązania – posiadanie dużego doświadczenia w jednym środowisku chmurowym nie oznacza posiadania kwalifikacji eksperckich w innym. Przewiduje się, że liczba chmur (prywatnych, publicznych i brzegowych) wzrośnie o 53% w ciągu najbliższych trzech lat. To oznacza większą złożoność – w badaniu VMware zauważono, że 63% organizacji wskazuje na „niespójności między chmurami” jako jedno z głównych wyzwań związanych z obsługą wielu chmur.

Chmura niesie ze sobą wiele korzyści, choćby brak konieczności zamrażania pieniędzy w infrastrukturze IT i możliwość rozliczania się z dostawcą w zależności od zużycia zasobów. To też korzyści dla gospodarki. Szacuje się, że organizacje, które zdecydowały się na transformację cyfrową, przyczynią się do wytworzenia ponad połowy globalnego PKB do 2023 r., generując 53,3 biliona dolarów.

Integracja i zarządzanie w ramach multicloud

„Jeżeli chodzi o model własności zasobów IT oraz kwestie płatności, to dostrzegamy tutaj potrzebę coraz większej elastyczności”, mówiła Ewa Zborowska, dyrektor ds. badań w IDC Polska, na wstępie marcowego webcastu IDC poświęconego środowisku multicloud. Jak wynika z badań IDC, w Europie 8 na 10 firm dostarcza aplikacje biznesowe ze środowiska obejmującego chmurę prywatną, publiczną lub bezpośrednio z chmury publicznej. 85% firm europejskich twierdzi, że w jakimś zakresie już korzysta z hybrydowego IT (miks własnego centrum danych i rozwiązań chmurowych), a jedynie 13% europejskich (18% polskich) firm korzysta tylko i wyłącznie z własnych centrów danych. Jeden procent firm w Polsce korzysta wyłącznie z chmury publicznej, przy średniej w Europie na poziomie około 3%.

(źr. IDC)

Z badań rynkowych IDC dotyczących okresu 2019–2020 wynika, że europejskie firmy najmniej chcą wydawać na rozwój własnych centrów danych. Wobec konieczności pozyskania dodatkowej mocy obliczeniowej coraz chętniej będą sięgać po rozwiązania chmurowe.

Choć dostrzegalne jest ogólne pozytywne nastawienie do usług chmurowych, to tylko jedna na pięć europejskich firm twierdzi, że wdrożenie chmury w ich przypadku zakończyło się pełnym sukcesem. Wśród największych wyzwań i przeszkód związanych z realizacją projektów chmurowych ankietowani przez IDC wymieniali: rozczarowania związane z oczekiwaniami w zakresie wydajności czy umów SLA gwarantujących jakość usług; koszty wyższe niż zakładane i mniej przewidywalne (brak zrozumienia mechanizmów rozliczeń); kwestię kompetencji ekspertów chmurowych oraz trudności przy projektowaniu odpowiedniej architektury w ramach integracji zasobów chmurowych i własnej infrastruktury IT.

Cały artykuł Panowanie nad danymi w środowisku wielochmurowym w lipcowym wydaniu miesięcznika “IT Professional“.

Webcast zorganizowany przez NetEvents: Making Multi-Cloud & Hybrid Cloud Work

(Grafika tytułowa źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek