Cyfryzacja na dobre wkracza do procesów produkcyjnych. Do 2020 r. około 50 mld czujników podłączonych do maszyn będzie komunikować się ze sobą przez internet. Dziś działa już 30 mld takich urządzeń. W nadchodzących latach wdrażanie rozwiązań i technologii związanych z koncepcją Przemysłu 4.0 może znacząco przyspieszyć, uważa wielu analityków branżowych.

źr. Henkel

Sensory zbierające dane o procesach zdominowały przemysł. Coraz większego znaczenia nabiera analiza danych zbieranych z czujników podłączonych do Internetu rzeczy (IoT – Internet of Things). Do gry włącza się też sztuczna inteligencja, która ma wspierać analitykę dużych zbiorów danych. Dlatego można zacząć dziś mówić o czwartej rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0/ Industry 4.0), która upowszechnia cyfryzację, automatyzację i robotyzację. Rosnąca popularność i znaczenie Internetu rzeczy w cyfrowej transformacji przemysłu wytwórczego i pokrewnych, stosowanie robotyki przemysłowej (do 2022 r. robotyka przemysłowa będzie miała największe udziały w rynku Industry 4.0) i proporcjonalnie wyższe wydatki związane z IIoT (Industrial Internet of Things) – to najważniejsze czynniki sprzyjające rozwojowi wspomnianej rewolucji.

Więcej piszę w artykule (R)ewolucja przemysłowa – automatyzacja, robotyzacja, IoT i sztuczna inteligencja,  opublikowanym w numerze 8/2018 „IT Professional”.

Napisane przez Stefan Kaczmarek