Intel Labs China we współpracy z firmą Meridian Medical Network, chińskim producentem oprogramowania medycznego, przeprowadzi badania prototypu robota domowej opieki zdrowotnej. Robot-opiekun będzie wyposażony w naturalne interfejsy, czujniki mobilne, funkcję autonomicznej nawigacji, lokalizacji użytkownika i pomocy w nagłych wypadkach. Testy prototypu robota-opiekuna domowego mają na celu poprawę możliwości jego interakcji z ludźmi oraz poziomu interaktywności.

tree-97986_1280

Fot. Pixabay

Wraz ze starzeniem się społeczeństw nabrzmiewa problem braku personelu w sektorze opieki społecznej oraz zdrowia. Roboty, takie jak zaprojektowany przez Intela oraz Meridian Medical Network w ramach umowy o współpracy (o podpisaniu której poinformowano w połowie kwietnia br.) – mogłyby przejąć część zadań związanych z opieką i leczeniem osób starszych. Realizowany przez firmy projekt stanowi odpowiedź na globalny problem starzenia się społeczeństw, co wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na domową opiekę nad osobami starszymi. Pod koniec 2014 r. w Chinach żyło 212 mln ludzi powyżej 60. roku życia (15,5 proc. ogółu ludności kraju) – pokazują dane opublikowane przez National Bureau of Statistics.  

Robot zintegrowany z chmurą i big data

Prototyp robota, dzięki integracji z technologiami chmurowymi i wykorzystaniu możliwości big data ma według przyjętych założeń stanowić kompleksowe rozwiązanie do zarządzania opieką zdrowotną.– Koncentrujemy się na rozwoju autonomicznych robotów i kluczowych z tej perspektywy technologii, m.in. autonomicznej nawigacji, kognitywistki percepcyjnej, osobistej interakcji oraz technologii bezpieczeństwa mówi Dr Song Jigiang, Dyrektor Intel Labs w Chinach

Wyposażenie robota-opiekuna

Prototyp robota domowej opieki zdrowotnej został wyposażony w szereg technologii Intela, w tym: Intel RealSense, inteligentne technologie umożliwiające interakcję człowieka z komputerem oraz technologię nawigacji. Ponadto, robot ma procesory Intel Core, platformę Intel Edison oraz zestaw narzędzi dla programistów Intel WebRTC.

Rozwiązania zastosowane w prototypie robota-opiekuna:·

  • Naturalna interakcja człowieka z robotem – możliwa dzięki funkcji rozpoznawania głosu. Robot może codziennie rozmawiać z użytkownikiem, by sprawdzać jego stan zdrowia. Dwa ekrany pozwalają na komunikowanie medycznych wskazówek oraz konsultacji zdrowotnych.·
  • Mobilne czujniki oraz sterowanie robotem – czujniki kontrolne oraz funkcje analizy otoczenia pozwalają na samodzielne się poruszanie się robota.·
  • Lokalizacja użytkownika – możliwa dzięki technologii Intel RealSense. Wbudowane kamery 3D umożliwiają poruszanie się robota w pobliżu starszej osoby, wdrażanie programów zarządzania zdrowiem oraz rejestrowanie nawyków seniora. Kamery pozwalają także na łączność z ekspertami i lekarzami udzielającymi zdalnych konsultacji.·
  • Pierwsza pomoc – jeżeli robot zarejestruje odbiegające od normy parametry zdrowotne seniora bądź wskaźniki środowiska, takie jak wilgotność czy temperatura – wezwie służby ratunkowe.
Napisane przez Stefan Kaczmarek