Cloud computing to kolejny bardzo ważny etap w ewolucji technologii i architektur teleinformatycznych. Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega liczne korzyści z przetwarzania danych w chmurze (cloud m.in. upraszcza dostępność mocy obliczeniowych, zapewnia wirtualną przestrzeń dyskową i rozwiązuje problemy z tworzeniem kopii zapasowych), w związku czym ogromnie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów chmurowych.

TechGig, platforma przeznaczona dla specjalistów IT, przygotowała listę najlepszych stanowisk pracy dla specjalistów cloud computing wraz z przypisanymi do nich wymaganymi umiejętnościami.

1. Cloud Engineer

Inżynier chmury zarządza wieloma procesami technicznymi za pośrednictwem dostarczonych systemów opartych na chmurze.

Wymagane umiejętności: konieczna wiedza na temat języków programowania Python, PHP, .NET, SQL, ogólnych funkcji zarządzania siecią oraz głębsze zrozumienie sieci wirtualnych.

2. Cloud Architect

Architekt chmury jest odpowiedzialny przygotowanie strategii cloud computing wraz z planami działań i projektami dla systemów chmurowych.

Potrzebne umiejętności: dobra znajomość DNS i.e. Domain Name System, protokołów TCP i IP oraz innych aspektów funkcjonowania sieci komputerowych. Jednocześnie wymagana jest elastyczność w zakresie języków programowania komputerowego, takich jak JavaScript, Python, Go i Java, a także umiejętność samodzielnej pracy nad projektami przy minimalnym wsparciu z zewnątrz.

3. Cloud Consultant

Konsultant ds. chmury prowadzi badania techniczne i analizy, na podstawie których tworzy plany zarządzania chmurą.

Wymagane umiejętności: posiadanie dogłębnej wiedzy na temat co najmniej jednego systemu operacyjnego: Windows, Linux, Ubuntu lub Fedora. Konieczna znajomość podstaw HTML Apex, JavaScript.

4. DevOps Cloud Engineer

Inżynierowie DevOps Cloud są zaangażowani w koordynację prac różnych programistów aplikacji chmurowych, których celem jest integracja rozwiązań opartych na chmurze w celu uzyskania lepszej wydajności.

Potrzebne umiejętności: dobra znajomość wiodących platform chmurowych, takich jak Google Cloud Program, Microsoft Azure lub AWS. Niezbędne jest posiadanie umiejętności w jednym z 3 języków programowania: Ruby, Java, Python lub Pearl.

5. Cloud Infrastructure Engineer

Rola inżyniera infrastruktury chmurowej skupia się na rozwijaniu bezpiecznej i solidnej infrastruktury opartej na chmurze, wymagającej dedykowanych sieci uwzględniających specyfikę obsługi ekosystemu chmurowego.

Potrzebne umiejętności: skuteczność w obsłudze Python, Go, Linux, umów typu SLA (Service Level Agreements – umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług) i SLO (Service Level Objectives) oraz protokołów routingu IP o dużej liczbie transakcji.

(grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek