Rozwiązania big data rozwijają się w tempie sześciokrotnie szybszym niż cała branża IT, pokazują wyniki analiz IDC. Coraz więcej firm jest zainteresowanych korzystaniem z usługowego modelu dostarczania technologii i nie omija to również big data. Rynek analityki danych jako usługi, czyli BDaaS (Big Data as-a-Service), rośnie już o blisko 61 proc. w skali roku – szacuje firma Sandler Research.

Big Data as-a-Service – analityka danych jako usługa

BDaaS (Big Data as-a-Service ) to kompleksowa usługa analizy dużych zbiorów danych realizowana poprzez przetwarzanie w chmurze obliczeniowej coraz większej ilości informacji, wytwarzanych i przechowywanych w przedsiębiorstwach oraz w internecie, w celu ich biznesowego wykorzystania. Zajmują się tym wyspecjalizowane, zewnętrze podmioty, obsługujące platformy DMP (Data Management Platforms). Mają one dostęp do gigantycznej ilości często unikatowych danych o wysokiej rozdzielczości i potrafią te dane analizować. Następnie sprzedają przetworzone przez siebie informacje bezpośrednio do firm zainteresowanych rozbudową swoich systemów BI lub uzyskaniem aktualnych informacji o kliencie czy konkurencji.

EMC: Behind the big data curtain

EMC: Behind the big data curtain

BDaaS to kolejny dowód na to, że w biznesie powoli kończy się czas statycznych systemów BI, zamkniętych w zbiorach danych gromadzonych wyłącznie przez daną firmę – przekonują eksperci firmy Cloud Technologies. Nadprodukcja danych w internecie sprawia, że coraz częściej przedsiębiorstwa same nie radzą sobie z zalewem danych.  Skutki tego mocno odczuwa m.in. branża e-commerce, zmagająca się z ogromną ilością generowanych non-stop i wciąż zmieniających się danych. Wcześniej firmy były w stanie samodzielnie monitorować ceny konkurencji. W przypadku kilku wybranych produktów, takie porównania można było stosunkowo łatwo przeprowadzić „ręcznie”. Jednak przy kilkuset czy tysiącach produktów podobna analiza to już poważne wyzwanie, wymagające zaangażowania sztabu analityków. Firmy poszukują obecnie rozwiązań informatycznych pozwalających na zautomatyzowanie procesu data harvestingu, czyli gromadzenia i przetwarzania danych, np. z największych porównywarek cenowych, sklepów internetowych czy portali aukcyjnych.

Dzisiaj dane gromadzone są nie tyle przez zespoły ludzi, co inteligentne algorytmy, potrafiące wnioskować i dostarczające firmom insighty w czasie rzeczywistym. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu systemów uczenia maszynowego oraz fuzzy matchingu, czyli algorytmu umożliwiającego automatyczne znalezienie i dopasowanie produktów, nawet pomimo różnić w ich nazwach, opisach czy kodach. Taki algorytm sugeruje, w których przypadkach ceny produktów są zaniżone lub zawyżone w stosunku do konkurencji, a w którym wystarczy je tylko nieznacznie zmodyfikować, aby móc przejąć pozycję cenowego lidera – wyjaśnia Jakub Kot, CEO Dealavo, polskiej spółki dostarczającej inteligentne oprogramowanie do tzw. smart-pricingu, czyli analizy online polityki cenowej oraz konkurencji.

Big data jako usługa w chmurze

– Klasyczne systemy klasy Business Intelligence w firmach już dzisiaj nie są w stanie sprostać wolumenowi cyfrowych informacji, jakie dostępne są w Sieci. W kolejnych latach ta sytuacja będzie się jeszcze pogłębiać. Rozwiązaniem jest wykorzystanie cloud computingu. Biznes będzie sięgał po dane z zewnętrznych hurtowni big data, przetwarzających dane w chmurze. Do końca tego roku z chmury jako repozytorium danych według IDC ma korzystać co drugie duże przedsiębiorstwo na świecie. Ponadto już teraz 70 proc. dużych firm korzysta z danych o użytkownikach gromadzonych i przetwarzanych przez takie podmioty, czyli uprawia Big Data as-a-Service. Do końca 2019 roku tym tropem mają pójść już wszystkie duże organizacje. Big data jako usługa świadczona w chmurze to zatem kierunek ewolucji dzisiejszego biznesu. Wykorzystanie zewnętrznych danych  to przede wszystkim cenne źródło biznesowych insightów dla firmy, dlatego niekiedy BDaaS określa się również mianem „Insight as-a-Service”, czyli konkretnych, rzeczowych, praktycznych wskazówek, pozwalających firmom rozwijać się na rynku i budować przewagę konkurencyjną – tłumaczy Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies.

Grafika Pixabay

Grafika Pixabay

BDaaS to kolejny przykład usługi IT opartej na wykorzystaniu chmury obliczeniowej. Rosnące zainteresowanie usługami świadczonymi w modelu XaaS (Everything as-a-Service) w sektorze biznesowym dostrzegają operatorzy centrów danych. – Rosnący popyt na rozwiązania oferowane jako usługa dał się zauważyć już w minionym roku, jednak to właśnie I kwartał 2016 r. był pod tym względem przełomowy. Liczba zapytań dotyczących tylko usługi IaaS, czyli dzierżawy sprzętu, infrastruktury sieciowej i chmury, zwiększyła się o około 75 proc. względem tego samego okresu ubiegłego roku. Powód? Jest to rozwiązanie dużo bardziej przystępne cenowo, znaczenie ma także dostęp do sprzętu najnowszej generacji i krótki czas uruchomienia infrastruktury dedykowanej firmie – tłumaczy Krystian Fydrych z Atmana, największego polskiego operatora centrum danych.

Analitycy IDC szacują, że do 2021 r. wydatki firm na usługi IT świadczone w modelu chmurowym, które dzisiaj stanowią około 15 proc. ich budżetów (około 17 mld dolarów w skali globalnej) – wzrosną do około 35 proc. Do tego czasu segment BDaaS może osiągnąć wartość około 30 mld dolarów, a cały rynek big data do 2021 r. ma być wart około 88 mld dolarów.

Korzyści z BDaaS

Customer centricity” – to najczęściej deklarowany priorytet rozwojowy sektora biznesowego na najbliższe lata. Firmy chcą kłaść większy nacisk na rozpoznawanie potrzeb swoich klientów i lepsze dopasowywanie ofert do ich wymagań. Aby pozyskać maksimum wiedzy o kliencie: czym się interesuje, jak myśli i działa – potrzebne będzie wdrożenie mechanizmów do analityki danych, w tym korzystanie z modelu BDaaS.

Wideo OgilvyOne pokazuje, co już dzisiaj jest możliwe dzięki technologiom big data

Z badania „Going beyond the data. Turning data from insights into value”, przeprowadzonego przez firmę KPMG International,  wynika, że blisko 97 proc. CIO oraz CTO w dużych firmach twierdzi, że wykorzystuje rozwiązania z zakresu analityki danych przynajmniej w niektórych obszarach działalności. Najczęściej wskazywano: wykorzystanie danych do zarządzania ryzykiem w firmie (97 proc. wskazań), optymalizacja sprzedaży i marketingu (92 proc.), zarządzanie finansowe (87 proc.). 3 na 4 firmy (75 proc.) wykorzystują również dane do zarządzania zasobami ludzkimi bądź alokacją kapitału.

Najważniejszy jest jednak fakt, że aż 82 proc. respondentów przyznało, że wdrożenie zaawansowanych mechanizmów z zakresu analityki big data pozwoliło ich firmom na lepsze zrozumienie potrzeb i preferencji klientów oraz uzyskanie nowej perspektywy biznesowej, która pozwoliła im inaczej myśleć o ich biznesie. Ta zmiana optyki pozwoliła firmom lepiej odnaleźć się na rynku i łatwiej oraz szybciej osiągać profity.

Grafika Pixabay

Grafika Pixabay

Jak podaje firma analityczna Gartner do 2020 r., dzięki wykorzystaniu analityki big data aż 80 proc. procesów biznesowych w firmach zostanie zmodernizowanych. W ciągu najbliższych dwóch lat 7 na 10 przedsiębiorstw zamierza zwiększyć wydatki na analizę dużych zbiorów danych. Firmom nie chodzi dziś już tylko o gromadzenie, przetwarzanie, segmentowanie i analizowanie danych (data harvesting), lecz przede wszystkim o ich monetyzację. Nie jest to jednak łatwe zadanie. Głównym problemem związanym z analityką biznesową jest ocena przydatności i wiarygodności danych, także z tych źródeł, których do tej pory w ogóle nie brano pod uwagę. Te problemy rozwiązują zewnętrzne hurtownie danych oraz platformy DMP, które przetwarzają dane w chmurze obliczeniowej.

Korzyści z usług Big Data as-a-Service (wg Piotra Prajsnara):

  • umożliwiają rozpoznanie realnych i aktualnych potrzeb oraz zainteresowań klientów.
  • pozwalają rozszerzyć katalog odbiorców usług czy towarów firmy,
  • dane można wykorzystać do lepszego dopasowania działań reklamowych w Sieci pod kątem konkretnego internauty,
  • ułatwiają proces monetyzacji zasobów cyfrowych posiadanych przez firmę i przekształcenia ich w kapitał rozwojowy czy strategiczny przedsiębiorstwa,
  • data enrichment, czyli wzbogacenie wewnętrznych systemów firmowych klasy BI, CRM, ERP o zewnętrzne źródła danych. Dzięki data enrichment firmy mogą zweryfikować aktualność i przydatność zgromadzonych przez nie danych, integrując je z danymi od zewnętrznych dostawców

Big Data as-a-Service zdejmuje z firm konieczność żmudnego przeszukiwania własnych zasobów informacyjnych. Pokazuje przedsiębiorcy czarno na białym, gdzie tkwią główne źródła problemów w jego organizacji, a także jak im zaradzić oraz jakie działania podjąć, aby utrzymać się na rynku lub kształtować jego obraz – dodaje CEO Cloud Technologies.

Różne punkty widzenia na big data

Grafika Pixabay

Grafika Pixabay

Według badania zrealizowanego przez InsightExpress, aż 8 na 10 polskich menedżerów IT sądzi, że big data będzie stanowiło trzon strategii biznesowej ich przedsiębiorstw w ciągu najbliższych 5 lat. Nieco mniej optymizmu wobce big data wykazują marketerzy ankietowani przez CMO Council w ramach badania „Predicting Routes to Revenue”: w ostatnim kwartale  2015 r.  jedynie 5 proc. spośród 150 marketerów w Europie i Ameryce Północnej wie, jak posługiwać się narzędziami analitycznymi. Z kolei w Polsce, według badań przeprowadzonych przez Intel, zaledwie co piąta firma (18 proc.) analizuje informacje marketingowe o klientach. Jeśli jednak wierzyć zapewnieniom polskich i zagranicznych działów IT – ten krajobraz technologiczny zmieni się radykalnie w ciągu najbliższych lat.

Aż 72 proc. spośród grupy ponad 400 specjalistów IT z całego świata ankietowanych przez Computing Technology Industry Association (CompTIA) twierdzi, że efekty wdrożenia mechanizmów służących analityce big data w chmurze obliczeniowej nie tylko sprostały ich oczekiwaniom, ale nawet je przerosły. Z kolei 3 na 4 ekspertów IT uważa, że ich biznes rozwijałby się lepiej, gdyby udało mu się w pełni wykorzystać potencjał cyfrowych danych. A 61 proc. ekspertów IT deklaruje, że ich firmy stały się bardziej ostrożne w kwestii prywatności oraz bezpieczeństwa danych. Z kolei z badania zrealizowanego przez Riverbed i Wakefield Research, przeprowadzonego na grupie 900 osób decyzyjnych z globalnych firm z 8 krajów. Korzystanie z aplikacji biznesowych opartych na chmurze obliczeniowej, potwierdziło aż 95 proc. ankietowanych. Wśród korzyści najczęściej wymieniano: możliwości pojemnościowe chmury (50 proc. wskazań), oszczędność kosztów (39 proc.), zapewnienie elastycznego modelu biznesowego (36 proc.) oraz wzrost współpracy wewnątrz organizacji (36 proc.).

O przełamywaniu stereotypów narosłych wokół big data w kolejnym wpisie.

Napisane przez Stefan Kaczmarek