W perspektywie najbliższych 3 lat dominującym trendem technologicznym ICT będzie wykorzystanie chmur obliczeniowych w połączeniu z platformami i aplikacjami mobilnymi. Systematycznie będzie też rosła rola internetu rzeczy IoT (Internet of Things), analizy danych (big data) i inżynierii biomedycznej wraz cyfrowymi rozwiązaniami zdrowotnymi. W Europie największe znaczenie ma rozwój druku 3D. To główne wnioski z raportu „The Changing Landscape of Disruptive Technologies. Innovation Convregence Unlocks New Paradigms”, przygotowanego przez firmę KPMG International. 

Technologie cyfrowe głównym nośnikiem zmian biznesowych

industryGlobalne badanie KPMG przeprowadziło wśród ponad 800 firm. Nadal największe znaczenie mają chmury obliczeniowe i rozwiązania mobilne. Jednak ich przewaga nad pozostałymi nowymi technologiami zmniejszyła się kolejny rok z rzędu. Kluczową rolę chmur obliczeniowych wskazało 14% respondentów, natomiast 9% uznało platformy i aplikacje mobilne za przełomowe technologie dla przemysłu, konsumentów i tworzenia nowych modeli biznesowych. Istotne znaczenie mają też takie rozwiązania, jak: internet rzeczy (9%), analiza danych (9%), inżynieria biomedyczna i cyfrowe rozwiązania medyczne, druk 3D (7%) oraz rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo danych (6%).

top technology– Polscy konsumenci chętnie korzystają z aplikacji i rozwiązań do przechowywania własnych danych (e-maile, zdjęcia, kalendarz, muzyka itp.) w chmurach obliczeniowych. Wciąż w bardzo ograniczonym stopniu możliwości chmur obliczeniowych wykorzystują przedsiębiorcy i administracja publiczna – mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Europa 3D

Czynniki decydujące o sukcesie wdrażanej technologii

Czynniki decydujące o sukcesie wdrażanej technologii

Zdaniem menedżerów, którzy wzięli udział w badaniu KPMG, spośród wszystkich technologii cyfrowych w Europie największe znaczenie ma druk 3D (12% wskazań). Drukarki trójwymiarowe, dające  możliwość przestrzennego wydruku przedmiotów za pomocą bardzo cienkich warstw różnych materiałów (np. polimerów, papieru, plastiku, metali, żywic czy gumy) są postrzegane w Europie jako narzędzia do bardzo szybkiej produkcji prototypów oraz urządzeń w bardzo małych seriach, a także do natychmiastowego „odtworzenia“ specjalizowanych części.

Inteligentny dom

Jak wynika z badania KPMG, największe korzyści dla konsumentów ze stosowania nowych technologii wynikają z wprowadzenia rozwiązań inteligentnego domu (np. sterowanie urządzeniami AGD, domowym centrum rozrywki, systemem alarmowym, optymalizacją wykorzystania energii elektrycznej itp.). Jako ważne są również uznawane możliwości wykorzystywania danych poddawanych analizie w czasie rzeczywistym, np. informacji na temat własnego zdrowia.

Rynki wertykalne, które potencjalnie najbardziej skorzystają z wdrożenia IoT

Rynki wertykalne, które potencjalnie najbardziej skorzystają z wdrożenia IoT

Jako główną barierę szybszego przyjmowania nowych rozwiązań technologicznych respondenci wskazują aspekt bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Konsumentów zniechęcają też niezrozumiałe mechanizmy opłat za nowoczesne usługi cyfrowe, problemy z integracją technologii od różnych dostawców, a także niedostatki infrastruktury technicznej umożliwiającej dostęp do tych usług.

– Wygoda konsumencka jest głównym czynnikiem sprzyjającym wykorzystaniu wszystkich nowinek technologicznych. Rozwiązania, które nie dają człowiekowi żadnych korzyści szybko wypadają z rynku. Cyfrowi konsumenci są coraz lepiej wyedukowani i nie dziwi fakt, że 22% respondentów wskazuje na bezpieczeństwo danych jako główną barierę dla szybkiej akceptacji rozwiązań takich jak internet rzeczy czy technologie M2M – mówi Jerzy Kalinowski.

Cyfrowa transformacja biznesowa

Korzyści dla biznesu z wdrażania technologii IoT i M2M

Korzyści dla biznesu z wdrażania technologii IoT i M2M

Jednym z kluczowych wyzwań, przed którym stoją obecnie menedżerowie z różnych branż, jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak ich biznes zmieni się w wyniku postępującej rewolucji cyfrowej. Respondenci jednoznacznie wskazują (24% odpowiedzi), że w ciągu najbliższych 3 lat największe zmiany będą zachodzić właśnie w sektorze nowoczesnych technologii. Kolejnymi branżami, które ulegną gruntownym zmianom na skutek cyfrowej transformacji są: sprzedaż detaliczna (11% wskazań), sektor telekomunikacyjny (10%) i energetyka (9%).

Korzyści dla przedsiębiorstw z wdrażania technologii analitycznych

Korzyści dla przedsiębiorstw z wdrażania technologii analitycznych

– Od kilkunastu lat mamy do czynienia z błyskawiczną dewaluacją tradycyjnych modeli biznesowych i powstawaniem zupełnie nowych pomysłów biznesowych opartych na wykorzystaniu innowacji technologicznych. Znakomitą ilustracją tego trendu są zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w zakresie dystrybucji muzyki i innych treści multimedialnych. Polscy menedżerowie muszą poważnie potraktować wyzwania cyfrowego świata i rozpocząć skoordynowane działania transformacyjne, aby lepiej przystosować firmy do skutecznego działania na dynamicznie zmieniającym się rynku – podsumowuje Jerzy Kalinowski.

Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl

Napisane przez Stefan Kaczmarek