Uzależnienie od technologii jest zaburzeniem kontroli impulsów, które wiąże się z obsesyjnym używaniem urządzeń mobilnych, internetu lub gier wideo, pomimo negatywnych konsekwencji dla korzystającego z tych technologii. Zaburzenie to może być również nazywane uzależnieniem cyfrowym lub uzależnieniem od internetu.

Chociaż uzależnienia od technologii obecnie nie są jeszcze uwzględniane jako zespoły chorobowe w podręcznikach diagnostyczno-statystycznych psychologii, to ich objawy przypominają zachowania osób uprawiających kompulsywny hazard. Podobnie jak w przypadku innych zaburzeń kontroli impulsów, osoby uzależnione od technologii cyfrowych mogą doświadczać krótkich okresów, w których objawy ustępują, oraz dłuższych okresów, w których objawy się nasilają.

Symptomy świadczące o początkach uzależnienia od technologii cyfrowych:
  • Nadmierne korzystanie z technologii – może być traktowane jako mechanizm ucieczki i sposób unikania nieprzyjemnych sytuacji życiowych lub łagodzenia nudy. Nieumiarkowanemu zagłębianiu się w cyfrowym świecie może towarzyszyć upośledzone poczucie upływu czasu oraz zaniedbywanie podstawowych potrzeb, takich jak głód lub sen.
  • Negatywne skutki – zachowania uzależniające utrzymują się pomimo doświadczania niekorzystnych konsekwencji, takich jak: izolacja społeczna, kłótnie rodzinne, zmęczenie, problemy w szkole lub pracy, brak osiągnięć czy kłamstwa.
  • Objawy odrzucenia – uzależniony może doświadczać uczucia niepokoju, gwałtownych zmienności nastrojów, depresji lub drażliwości podczas prób ograniczenia używania technologii.

W 2018 r. Center for Humane Technology, zespół profesjonalistów z branży technologicznej (w tym byli pracownicy Google i Facebooka), we współpracy z Common Sense Media, organizacją non-profit, rozpoczął kampanię reklamową na temat uzależnień od technologii skierowaną do nauczycieli i ustawodawców. Kampania o nazwie The Truth About Tech, ma na celu wyeliminowanie potencjalnie szkodliwych skutków wywoływanych przez modele biznesowe oparte na nadmiernym  angażowaniu pracowników w używanie narzędzi technologicznych.

Część liderów branży technologicznej zaproponowała, aby kwestie uzależnień od technologii zostały uwzględnione w regulacjach rządowych ograniczających treści reklam dla nieletnich oraz kampaniach ostrzegających o zagrożeniach związanych z nadmiernym korzystaniem z cyfrowych technologii. Inni uważają, że takie działania okazały się skuteczne w przypadku uzależnień fizycznych, takich jak na przykład palenie tytoniu czy picie alkoholu, natomiast innego podejścia wymaga radzenie sobie z podatnościami ludzkiej psychiki na uzależnienia cyfrowe.

Aby pomóc w ograniczaniu uzależnień od technologii, specjaliści zachęcają firmy technologiczne do dobrowolnego instalowania w swoich produktach funkcjonalności, które pozwalają użytkownikom ustawiać limity czasowe na granie lub pozostawanie online, czy też na czasowe wyłączanie wysyłania powiadomień z mediów społecznościowych.

Napisane przez Stefan Kaczmarek