W 2024 roku globalne wydatki na usługi IT po raz pierwszy przewyższą wydatki na usługi komunikacyjne, przewidują analitycy firmy Gartner. Według ich szacunków, wydatki na IT w 2024 r. wyniosą 5 bln dolarów, co oznacza wzrost o 6,8% w porównaniu z 2023 rokiem. To spadek w porównaniu z wcześniejszą prognozą 8-proc. wzrostu z listopada 2023 r.

Chociaż w 2023 r. generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) cieszyła się dużym zainteresowaniem, w najbliższej perspektywie nie zmieni to znacząco wzrostu wydatków na rozwiązania IT, uważają eksperci Gartnera.

Chociaż GenAI zmieni wszystko, nie będzie miało to znaczącego wpływu na wydatki na IT, podobnie jak w przypadku IoT, blockchain i innych dużych trendów technologicznych, których doświadczyliśmy – uważa John-David Lovelock, wiceprezes firmy Gartner. Według niego, 2024 będzie rokiem, w którym organizacje faktycznie zainwestują w planowanie wykorzystania GenAI, jednak wydatki na IT będą napędzane przez bardziej tradycyjne czynniki, takie jak: rentowność, siła robocza i będą ograniczane przez „falę zmęczenia zmianami”.

Gartner: Usługi IT będą stanowiły największą część wydatków na IT w 2024 r.

W 2024 roku utrzyma się wzrost dynamiki w zakresie usług IT, które po raz pierwszy staną się największym segmentem w strukturze wydatków na IT. Gartner spodziewa się, że wydatki na usługi IT wzrosną w 2024 r. o 8,7%, osiągając poziom 1,5 bln dolarów (por. tabela). Dzieje się tak głównie dzięki inwestycjom przedsiębiorstw w projekty usprawniające i optymalizujące funkcjonowanie organizacji. Inwestycje te zdaniem ekspertów Gartnera będą kluczowe w okresie niepewności gospodarczej.

Prognoza globalnych wydatków na IT (w mln USD)

2023 wydatki2023 wzrost (%)2024 wydatki2024 wzrost (%)
systemy data center243,0637.1261,3327.5
urządzenia699,791-8.7732,2874.6
software913,33412.41,029,42112.7
usługi IT1,381,8325.81,501,3658.7
usługi komunikacyjne1,440,8271.51,473,3142.3
całkowite wydatki IT4,678,8473.34,997,7186.8
źródło: Gartner (styczeń 2024)

Wskaźniki adopcji urządzeń i usług komunikacyjnych wśród konsumentów utrzymywały się na stałym poziomie ponad dziesięć lat temu. Poziom wydatków konsumenckich wynika przede wszystkim ze zmian cen i cykli wymiany, pozostawiając miejsce jedynie na stopniowy wzrost, więc wzrost znaczenia segmentu oprogramowania i usług był nieunikniony – stwierdził Lovelock.

Ogólna stopa wzrostu wydatków na IT w 2023 r. wyniosła 3,3%, co stanowi zaledwie wzrost o 0,3% w porównaniu z 2022 r. Było to w dużej mierze spowodowane ‘zmęczeniem zmianami’ przez CIO. Tempo wzrostu wydatków na IT poprawi się w 2024 r., kiedy ogólne wydatki na IT wzrosną o 6,8%, przewiduje Gartner.

Nawet przy oczekiwanym odzyskaniu dynamiki w 2024 r. szersze środowisko wydatków na IT pozostaje nieco ograniczone przez wspomniane ‘zmęczenie zmianami’, które może objawiać się oporem wobec zmian – CIO wahają się, czy podpisywać nowe kontrakty, angażować w długoterminowe projekty czy zatrudniać nowych partnerów technologicznych. W przypadku nowych inicjatyw, które są podejmowane, dyrektorzy ds. IT wymagają wyższego poziomu ograniczania ryzyka i większej pewności osiągnięcia założonych wyników.

(grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek