Blockchain to rodzaj rozproszonej księgi rozrachunkowej, w której są rejestrowane i przechowywane trwałe i trudne do sfałszowania zapisy danych transakcyjnych, pokazujące, kto jest właścicielem czego. Wartość transakcji (m.in. w wirtualnej walucie Bitcoin lub innych tokenach) jest kolejno pogrupowana w bloki. Oparta na kryptograficznej strukturze technologia blockchain nie wymaga żadnych instytucji pośredniczących, weryfikujących dane z transakcji czy potwierdzających jej uczestników.

Infografika PWC

„Technologia, która pozwala ludziom nieznającym się nawzajem zaufać wspólnemu zapisowi wydarzeń” – taką definicję blockchain proponuje Bank Anglii. Inne określenia to: zdecentralizowana baza danych, łańcuch bloków działający jako zaufany rejestr. Technologia ta może znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest pewność co do jakichś zdarzeń, a z kolei nie ma pewności co do prawdziwości tego, co przedstawiają inni.

Blockchain jako baza danych P2P

Rozproszone księgi mogą być traktowane jako swego rodzaju bazy danych, jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych baz danych są one zarządzane poprzez sieci o architekturze peer-to-peer (P2P) i nie mają scentralizowanego miejsca przechowywania danych. Blockchain jest najczęściej powiązana z kryptowalutami, z Bitcoin w szczególności, pełniąc rolę księgi transakcyjnej.

Blockchain – technologia oparta na kryptograficznej strukturze – nie potrzebuje żadnej instytucji pośredniczącej, weryfikującej dane z transakcji czy potwierdzającej jej uczestników, dzięki czemu koszty jej działania są nieporównywalnie niższe z innymi systemami, a wydajność olbrzymia.

źr. Pixabay

Technologia blockchain (zdecentralizowany i niezmienialny zapis aktywów oraz transakcji zebrany w bloki) jest postrzegana jako kolejna rewolucja w rejestrowaniu transakcji lub zdarzeń. SuperKsięga blockchain zapewnia współdzielony podgląd wszystkich transakcji między stronami zaangażowanymi w rozproszonej, zdecentralizowanej sieci.

Rekordy pogrupowane w blokach

Blockchain (łańcuch bloków) zawiera dwa rodzaje rekordów: indywidualnych transakcji i bloków, które są zbiorami danych dotyczącymi transakcji przeprowadzonych w określonym czasie. Blockchain rejestruje szczegóły wszystkich transakcji, nie zapisując żadnych osobistych informacji identyfikujących nadawców ani odbiorców. Rekordy pogrupowane w bloki są powiązane ze sobą w taki sposób, że każdy następny blok danych powiązany jest z poprzednim, tworząc nierozerwalny łańcuch bloków. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany w rekordach jest niemożliwe.

Zastosowania

źr. Pixabay

Blockchain i koncepcje distributed-Ledger zyskują na znaczeniu, ponieważ są obiecujące, jeżeli chodzi o możliwości zmian modeli operacyjnych w branżach, takich jak dystrybucja muzyki, weryfikowanie tożsamości i rejestrów. Obiecują model wnoszący większe zaufanie do środowisk biznesowych, zapewniając przejrzysty dostęp do informacji. Do 2022 r. projekty biznesowe oparte na blockchain będą warte 10 mld dolarów. Chociaż istnieje duże zainteresowanie większością inicjatyw blockchain, to znajdują się one jeszcze w fazie alfa lub beta, i przed nimi stoją poważne wyzwania technologiczne. Na razie blockchain pozostaje jeszcze niedojrzałą technologią, natomiast do 2020 r. powinny pojawiać się nowe firmy i modele biznesowe.

Przykładowe zastosowania technologii blockchain:

(grafika tytułowa – źródło Pixabay)


Leksykon 2017
Napisane przez Stefan Kaczmarek