Hierarchiczny model zarządzania pamięciami masowymi to kolejne zagadnienie w słowniczku pojęć na właśnie rozpoczęty 2017 rok. Tier 0 określa poziom dostępności i niezawodności pamięci masowych wskazujący na najszybsze, najwydajniejsze i najdroższe w hierarchii rozwiązania storage’owe. Klasyfikacja poziomów (storage tiers) pokazuje, że zapotrzebowanie na dostępność danych zależy od nich samych i zmienia się w czasie. Niektóre dane muszą być dostępne natychmiast, wiele aktywnych danych musi być przechowywanych na takich urządzeniach, które pozwolą na pobranie ich w ciągu milisekund, dane archiwalne mogą być pobierane w ciągu dni a nawet  tygodni.

HSM – hierarchiczne pamięci masowe

Infografika DellEMC

Chociaż szybkości procesorów i możliwości napędów dyskowych rosną wykładniczo, to wydajność dysków twardych (parametr IOPS – operacje wejścia-wyjścia na sekundę) poprawiła się tylko nieznacznie, ograniczając wydajność aplikacji. Jednym ze sposobów stosowanych przez administratorów na poradzenie sobie z tym problemem jest klasyfikacja danych przechowywanych w pamięciach masowych i używanie szybszych, droższych dysków do wybranych zastosowań, a  wolniejszych i tańszych dla pozostałych. Takie działania określa się jako hierarchiczne zarządzanie pamięciami masowymi HSM (hierarchical storage management). Celem HSM jest zwiększanie poziomu usług w przypadku krytycznych aplikacji i zbiorów danych, przy jednoczesnym obniżaniu całkowitych kosztów pamięci masowych.

Klasyfikacja Tier (ang. poziom lub standard) służy do określenia poziomu dostępności i niezawodności infrastruktury fizycznej centrum danych (sprzęt sieciowy, storage, zasilanie, chłodzenie itp.). Twórcą i inicjatorem klasyfikacji Tier był Uptime Institute.

Poziom Tier 0 dla danych transakcyjnych

źr. AJTDE Australian Journal of Telecommunications and the Digital Economy

W przypadku rozwiązań storage’owych im niższa liczba tier w wielopoziomowej hierarchii pamięci masowych, tym droższe i wydajniejsze nośniki i tym mniej czasu potrzeba na pobranie danych. Przedsiębiorstwa, które wymagają bardzo szybkiego dostępu do wybranych aplikacji mogą zdecydować się na sięgnięcie po drogie pamięci masowe SSS (Solid State Storage) tworzone w oparciu o pamięci flash typu NAND SLC (single-level cell) o najwyższym poziomie (tier) dostępności i niezawodności, który niektórzy specjaliści ds. storage’u nazywają Tier 0.

Dodanie poziomu „tier 0” w hierarchii pamięci masowych zmienia dotychczasowy paradygmat. Oznacza zmianę polegającą po prostu na przeniesieniu mniej aktywnych danych do wolniejszych i mniej kosztownych pamięci masowych, a ważniejszych zbiorów danych do szybszych i droższych rozwiązań storage’owych.

Przykładowe zastosowania pamięci masowych na poszczególnych poziomach Tier
Tier Dane Rodzaj pamięci masowej
0 Dane transakcyjne wymagające bardzo wysokiej wydajności SLC solid-state storage
1 Dane z aplikacji o krytycznym znaczeniu Fibre Channel SAN (Storage Area Network) lub SAS HDDs
2 Mniej krytyczne dane, które mogą być odzyskane po danych z aplikacji o znaczeniu krytycznym Macierze dyskowe SATA
3 Dane, które są rzadko stosowane CD-R lub taśma
4 Archiwizowanie poczty elektronicznej Publiczna chmura
 Leksykon 2017
Napisane przez Stefan Kaczmarek