Chmura coraz bardziej przenika do środowiska IT. Potwierdzają to statystki, prognozy i analizy rynkowe. Kluczowe aplikacje biznesowe, takie jak poczta elektroniczna, VOIP, systemy CRM i inne, w większości przypadków są przenoszone na platformy cloud. Jednocześnie, pomimo „rosnącego zachmurzenia” w branży IT, mniejsze firmy, które potrzebują prostych, łatwych w obsłudze i wdrażaniu rozwiązań, nadal chętnie sięgają po małe serwery sieciowe NAS. Wielofunkcyjność oraz oferowane przez nie możliwości dla małego biznesu i użytkowników domowych decydują o ich sukcesie rynkowym.

NAS (network-attached storage) to typ dedykowanego serwera do przechowywania plików, który za pośrednictwem standardowego łącza lokalnej, ethernetowej sieci IP udostępnia zasoby pamięci masowych. Centralizacja zmniejsza koszty związane z zarządzaniem, diagnostyką i pozwala efektywnie wykorzystywać posiadane zasoby. Poprzez NAS można współdzielić pliki w heterogenicznych środowiskach. Każdy NAS funkcjonuje w sieci LAN jako niezależny węzeł sieci i ma własny adres IP. Z upływem czasu podstawową funkcjonalność urządzeń NAS rozszerzano, m.in. o wirtualizację. High-endowe urządzenia NAS mogą również oferować deduplikację danych, pamięci masowe flash, dostęp do wielu urządzeń oraz replikację.

Mały NAS dla małej firmy

źr. Synology

Małe serwery sieciowe NAS, oferowane z zaawansowanymi funkcjami i pamięciami masowymi o dużej pojemności, są chętnie wykorzystywane przez indywidualnych konsumentów, w domowych biurach (SOHO) oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Jednym z kluczowych trendów na tym rynku jest pojawianie się urządzeń z hybrydowymi macierzami,  zawierającymi zarówno pamięci flash, jak i dyski twarde. Tego typu urządzeniami  szczególnie są zainteresowane organizacje wymagające maksymalnej wydajności w przypadku niektórych aplikacji oraz tańszych, dodatkowych pojemności dla mniej krytycznych aplikacji. Choć popyt na tego rodzaju rozwiązania NAS jest jeszcze znacznie mniejszy w porównaniu do urządzeń opartych na dyskach HDD, to nowe systemy zaprojektowano pod kątem obsługi zarówno dysków twardych, jak i SSD.

NAS w smart domu

W domach NASy są często używane do przechowywania i obsługi plików multimedialnych oraz automatycznego backupu. NAS w smart home zapewnia scentralizowane przechowywanie: plików wideo z smart TV, zapisów z systemów zabezpieczeń oraz danych zbieranych z czujników i domowych komponentów IoT, działających w ramach internetu rzeczy.

Grafika QNAP

W przypadku konsumentów domowych jednym z czynników pobudzających wzrosty na rynku NAS jest rosnące zapotrzebowanie na domowe systemy nadzoru wideo. Wielu konsumentów instaluje kamery zarówno wewnątrz, jak i wokół swoich posesji. Przechowywanie i przetwarzanie zapisów wideo z kamer w trybie 24/7 wymaga korzystania z małych serwerów sieciowych NAS, gdyż zastosowanie urządzeń typu DAS (Direct Attached Storage) często okazuje się niewystarczające.

Znaczący wzrost danych i konieczność przechowywania danych niestrukturalnych jeszcze bardziej zwiększają zapotrzebowanie na pamięci masowe. Usługi przechowywania danych w chmurze i rozwiązania SAN stanowią poważną konkurencję dla konsumenckich urządzeń NAS. Jedną z nowych tendencji rynkowych jest integrowanie przez producentów w swoich urządzeniach NAS funkcji dostępu zdalnego oraz zdalnej synchronizacji. Ma to zapobiec traktowaniu przechowywania danych w chmurze jako alternatywy dla własnych urządzeń NAS.

Jak wybrać odpowiedni serwer dla małej firmy?

źr. Pixabay

Wybór urządzenia NAS na potrzeby małego biznesu zależy przede wszystkim od tego, jakie zadania ma ono realizować, a to określa wymagane funkcjonalności. Wydajność, stabilność pracy oraz bezpieczeństwo danych to absolutne minimum. Serwery powinny też zapewniać zróżnicowane usługi: począwszy od przechowywania i udostępniania plików, poprzez obsługę poczty elektronicznej, zarządzanie bazą danych, zapewnienie dostępu użytkownikom sieci do zasobów informatycznych aż po pełnienie funkcji serwera www czy tworzenie automatycznych kopii zapasowych danych dostępnych na wszystkich komputerach firmowych. Przy wyborze urządzenia NAS warto brać pod uwagę skalowalność. Nie bez znaczenia są także technologie mające wpływ na integralność oraz bezpieczeństwo danych.

Kupując NAS, warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania, ułatwiające zrozumienie własnych potrzeb serwerowych:
  • Czy NAS wymaga tylko udostępniania plików?
  • Czy jest potrzebny do tworzenia kopii zapasowych danych?
  • Czy niezbędny jest serwer z funkcją zdalnego dostępu?
  • Czy potrzebny jest serwer chmurowy?

Nie ma sensu kupowanie drogiego serwera oferującego zaawansowane funkcje, których de facto firma nie potrzebuje w danej chwili. Warto określić specyficzne wymagania firmy, a następnie dopasowywać je do funkcji serwerów. Jednocześnie, nie wolno zapominać o wizji przyszłych, rosnących wymagań i wybierać urządzenie, który wystarczy na określony czas.

Więcej:

  • o zaletach i wadach małych NAS,
  • o najważniejszych funkcjonalnościach oferowanych przez małe serwery NAS,
  • więcej porad, jak wybierać optymalny NAS do faktycznych potrzeb firmy,
  • wypowiedź eksperta Synology: „jaki NAS dla małego biznesu?”

– w artykule Wielofunkcyjne, małe serwery sieciowe NAS w erze cloud computing, opublikowanym w kwietniowym numerze magazynu „IT Reseller” nr 5-6/2017 (s. 22).

Napisane przez Stefan Kaczmarek