Przy rosnącej przychylności wobec modelu chmurowego w przedsiębiorstwach, nie maleją obawy o bezpieczeństwo i utratę kontroli nad własnymi systemami, aplikacjami i danymi przy migracji do nowego środowiska – przestrzegają eksperci Frost&Sullivan. Dlatego też wiele firm decyduje się zachować u siebie i przetwarzać swoje wrażliwe dane w ramach własnej infrastruktury IT. Jednakże ta ostatnia, aby mogła obsługiwać zaawansowane aplikacje i podołać nowego rodzaju obciążeniom wymaga modernizacji – budowy serwerowni i lokalnych centrów danych nowej generacji, bardziej zautomatyzowanych, energooszczędnych i opartych na hiperkonwergentnej infrastrukturze 

Własna serwerownia zazwyczaj jest budowana w tradycyjny sposób. Kupowane są serwery i pamięci masowe, instalowane systemy operacyjne, dodawany sprzęt. Całe to wyposażenie pracuje w czterech ścianach własnego centrum danych przedsiębiorstwa. Za jego prawidłowe działanie odpowiada dział IT. Jego szefowie mogą zdecydować się na wirtualizację serwerów, mogą też zlecić zarządzanie integratorowi usług. Nie zmienia to jednak ich podstawowego zakresu obowiązków, obejmującego: zagwarantowanie zasilania, fizycznego bezpieczeństwa oraz ochrony krytycznych aktywów.

źr. Dattus

Który model jest lepszy: własna infrastruktura czy platformy chmurowe? Podobnie w jak przypadku wielu podobnych strategicznych dylematów IT, odpowiedź brzmi: „to zależy” – w dużej mierze zależy od konkretnej firmy i specyfiki prowadzonego przez nią biznesu. Jeżeli posiada się kompetentny i solidny zespół informatyków, odpowiednie zasoby i wystarczające środki, wtedy warto rozważyć dalsze utrzymywanie własnej infrastruktury IT. Mając ograniczone zaufanie do zewnętrznych usługodawców lub bardzo specyficzne własne wymagania, lepiej zachować u siebie zasoby.

Natomiast, gdy dostawca usług chmurowych jest w stanie spełnić wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zgodności, i to mniejszym kosztem, wówczas można poważnie zastanowić się nad migracją części zasobów. Dla organizacji nie mających albo nie mogących pozwolić sobie na zatrudnianie wysokiej klasy fachowców, usługowy model chmurowy wydaje się bardzo atrakcyjny. Dla przedsiębiorstw potrzebujących globalnej obecności, wsparcia 24x7x365 i ekstremalnej skali działań, oferty oparte na chmurze mogą być efektywnym rozwiązaniem, pozwalającym na wydajną realizację wyznaczonych celów biznesowych.

Priorytety CIO

Zmniejszanie kosztów operacyjnych obsługi aplikacji korporacyjnych – to obecnie jeden z najważniejszych priorytetów CIO. Aby sprostać temu zadaniu, konieczne jest rozpoznanie i określenie, które obciążenia w przedsiębiorstwie mogą być lepiej obsługiwane i zarządzane przez zewnętrznego usługodawcę lub w chmurze publicznej, a które aplikacje lepiej nadal obsługiwać wykorzystując własną infrastrukturę. Środowisko chmury hybrydowej wydaje się tu optymalnym rozwiązaniem.

Druga grupa priorytetów polega na zagwarantowaniu w ramach prowadzonej działalności biznesowej łatwego dostępu do zasobów informatycznych, które pozwolą na wprowadzanie nowych usług, tworzenie nowych źródeł przychodów i zapewnią przewagę konkurencyjną.

Budowa własnej infrastruktury IT nowej generacji

W ciągu ostatnich kilku lat wiele się zmieniło jeżeli chodzi o infrastrukturę IT stanowiącą wyposażenie własnych serwerowni i centrów danych w przedsiębiorstwach. Poczyniono ogromny postęp w zakresie wydajności systemów pamięci masowych, dostępności i ułatwień w obsłudze systemów. Wirtualizacja, pamięci flash, technologie Software-Defined i potrzeba upraszczania – to główne siły napędowe zmian.

Chociaż platformy chmurowe mają coraz większy wpływ na to jak wdrażane i stosowane są rozwiązania IT, to własna infrastruktura informatyczna, serwerownie i centra danych nadal będą potrzebne. Wymagają one jednak modernizacji i zastosowania nowych komponentów.

Kohabitacja własnej infrastruktury IT i platform cloud

Nie ma jednoznacznie dobrych lub złych rozwiązań przy dylemacie: zachować dane i aplikacje na własnej infrastrukturze IT czy przenosić je do chmury. Może się okazać, że niektóre dane i aplikacje są mniej wrażliwe i stosunkowo łatwo można je przenieść do chmury. Natomiast pozostałe krytyczne dane i aplikacje najlepiej przechowywać u siebie. Wszystko zależy od branży, rodzaju posiadanych danych oraz poziomu akceptacji dla ryzyka wynikającego z przechowywania i zrządzania naszymi danymi przez osoby trzecie.

Według IDC, wydatki na infrastrukturę cloud w najbliższych kilku latach będą średnio rosnąć o 15,6 proc., by w 2019 r. osiągnąć poziom 54,6 mld, co będzie stanowiło 46,5 proc. całkowitych wydatków na infrastrukturę IT. A w tym samym czasie, wydatki na infrastrukturę IT nie związaną z platformami chmurowymi spadną o 1,4 proc. (CAGR).

W przewidywalnej przyszłości własna infrastruktura IT oraz chmurowe centra danych prawie na pewno będą współistnieć obok siebie na zasadzie tzw. cohabitation. Każdy sam musi rozstrzygnąć, które miejsce jest najbardziej odpowiednie dla jego danych i potrzeb aplikacyjnych – uważa Larry Ellison, szef Oracle.


Więcej o:

  • dylemacie: chmura czy własne data center – czynniki decydujące o wyborze optymalnego modelu,
  • komponentach własnej infrastruktury IT nowej generacji: hiperkonwergentnej, z Software Defined Storage oraz komplementarnymi rozwiązaniami sprzętowo-software’owymi,
  • o zaletach posiadania własnej infrastruktury IT,

w artykule Warto budować własną infrastrukturę IT opublikowanym w magazynie „IT Reseller” nr 1-2/2017 (s. 12).

Napisane przez Stefan Kaczmarek