W cyfrowym ekosystemie podczas monitorowania parametrów IT systemów teleinformatycznych przedsiębiorstw równie ważne staje się śledzenie procesów, aplikacji oraz wskaźników biznesowych – podkreślają analitycy firmy Gartner. Szacują oni, że do 2021 roku 60 proc. inwestycji związanych z monitorowaniem zasobów IT będzie równocześnie uwzględniać rozwiązania pozwalające na weryfikację parametrów biznesowych.

źr. Pixabay

W przeszłości, gdy padł serwer, często było to równoznaczne z totalną katastrofą. Obecnie, przy dostępności niezwykle dynamicznej i zautomatyzowanej infrastruktury, awarie serwerów, pamięci masowych i sieci nie oznaczają już wyroku śmierci. Zaczynają być dostępne systemy, sieci (tzw. self-healing networks) i urządzenia IT, które potrafią automatycznie wykrywać problemy i samodzielnie je usuwać. Wprowadzanie nowych funkcjonalności umożliwiają również: chmura, maszyny wirtualne (VM), kontenery i rozwiązania definiowane programowo (tzw. software defined). Wgląd w dane i informacje o dużym znaczeniu biznesowym ułatwiają obecnie takie nowoczesne narzędzia, jak DEM (digital experience monitoring) służące do monitorowania doświadczeń cyfrowych, i APM (application performance monitoring) – do monitorowania wydajności aplikacji.

Więcej:

  • jak, gdzie i jakie strategie monitoringu IT i biznesu wdrażać?
  • zalecenia i porady analityków Gartnera dot. budowania strategii monitoringu IT,

– w całym artykule opublikowanym na blogu Dell EMC Transformation.

Napisane przez Stefan Kaczmarek