Sporadyczne aktualizacje oprogramowania sprzętu, niedostateczna ochrona punktów końcowych oraz niedokładne bazy danych zasobów szkodzą bezpieczeństwu i wydajności przedsiębiorstw, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Forrester Consulting na zlecenie Hewlett Packard.

Wnioski z badania HP znalazły się w raporcie “Mastering Endpoint Security In A Hybrid World” opublikowanym pod koniec września br. Podkreślono w nim potrzebę wdrażania przez firmy systemów do zarządzania punktami końcowymi, aby zaspokoić potrzeby coraz bardziej rozproszonej siły roboczej na całym świecie.

72% ankietowanych firm stosuje obecnie hybrydowy model pracy, a 75% respondentów stwierdziło, że przejście na modele pracy zdalnej i hybrydowej zwiększyło wyzwania operacyjne IT.

Ankieta przeprowadzona wśród 312 decydentów zajmujących się IT i cyberbezpieczeństwem pokazuje, że firmy muszą radzić sobie z problemami związanymi z zarządzaniem zasobami, zapewnianiem komfortu użytkowania oraz z zarządzaniem ryzykiem.

Największe wyzwania stojące przed firmami podczas zarządzania zdalnymi punktami końcowymi to: zapewnienie bezpieczeństwa danych (60%), aktualizowanie oprogramowania na urządzeniach zdalnych (55%) oraz maksymalizacja dokładności baz danych o zasobach (55%).

Tylko 42% firm dokonuje aktualizacji oprogramowania sprzętowego co roku, 23% co dwa lata lub rzadziej, a 12% aktualizuje software tylko „gdy jest to konieczne” – narażając środowisko IT na ryzyko luk w zabezpieczeniach i problemy ze zgodnością.

Dwie trzecie (67%) respondentów twierdzi, że zapewnienie bezpiecznej i ciągłej komunikacji ze zdalnymi punktami końcowymi stanowi poważny problem dla działu IT ich firmy.

Zespoły IT muszą polegać na słabych zabezpieczeniach, a 50% firm jako przeszkodę w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z cyberbezpieczeństwem i zarządzaniem podaje nieodpowiednie rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa punktów końcowych. Tymczasem 54% uważa, że szyfrowanie całego dysku zapewnia znaczną ochronę punktów końcowych, ale przyznaje, że może być niewystarczające. Na przykład, jeśli atakujący ma fizyczny dostęp do urządzenia.

Rozważając, w jaki sposób można przezwyciężyć te wyzwania, 75% respondentów uważa, że ulepszone zarządzanie punktami końcowymi miałoby pozytywny wpływ na ogólne operacje biznesowe i wydajność, a podstawą kompleksowego zarządzania punktami końcowymi jest zapewnienie stałej łączności.

(źr. HP/Forrester)

Firmy wskazały na potrzebę bardziej wydajnego monitorowania oprogramowania punktów końcowych i zarządzania nimi (48%). Aby to osiągnąć respondenci chcą możliwości tworzenia kopii zapasowych i przywracania do pracy urządzeń za pomocą narzędzi backup and restore (55%), automatyzacji procesów device recovery (47%), wdrażania aktualizacji BIOS-u (46%) oraz narzędzi device location tracking do śledzenia lokalizacji urządzeń (46%).

Aby zwiększyć bezpieczeństwo i zarządzanie zdalnymi punktami końcowymi, 82% respondentów rozważa również inwestycję w rozwiązania umożliwiające zdalne lokalizowanie geograficzne, blokowanie oraz odłączanie komputerów.

Rozwiązania, takie jak HP Wolf Protect i Trace z HP Wolf Connect, gdy już będą dostępne, będą w stanie zdalnie zlokalizować, zablokować i wykasować dane komputera, nawet jeśli jest on wyłączony lub odłączony od internetu.Usługa HP Wolf Protect & Trace z Wolf Connect ma być dostępna w wybranych komercyjnych laptopach HP G10 i mobilnych stacjach roboczych.

W badaniu, zleconym przez HP i przeprowadzonym przez firmę Forrester, wzięło udział 312 decydentów zajmujących się IT i cyberbezpieczeństwem w firmach zatrudniających 500 lub więcej pracowników z różnych branż w Ameryce Północnej, regionach EMEA oraz Azji i Pacyfiku. Badanie przeprowadzono w okresie marzec – wrzesień 2023 r.

(grafika tytułowa -źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek