Zachodzące zmiany technologiczne, pokoleniowe i społeczne wpływają na kształtowanie się nowych modeli pracy opartych na wirtualnych przestrzeniach roboczych. Transformacji tej towarzyszą nie tylko wyzwania technologiczne, takie jak rozwój sztucznej inteligencji, technologie chmurowe wspierające hybrydowe środowiska pracy czy automatyzacja, ale też ekonomiczne, legislacyjne oraz organizacyjne.

Na naszych oczach dokonuje się postcovidowa rewolucja modeli pracy. Zbiór dotychczasowych zasad dotyczących tego, gdzie i jak pracujemy, legł w gruzach i znajdujemy się w nowym paradygmacie produktywności, w którym rządzą możliwość wyboru modelu zatrudnienia i elastyczność.

Firmy na dobre odchodzą od stacjonarnego modelu pracy. Jeszcze do niedawna zatrudnieni korzystali z urządzeń biurowych, łącząc się z tą samą siecią każdego dnia. W obecnym hybrydowym świecie, pracownicy coraz częściej wykonują swoje obowiązki w najróżniejszych lokalizacjach, łącząc się z wieloma sieciami z różnych urządzeń i uzyskując dostęp do aplikacji w chmurze. Generuje to ogromne ilości danych i stawia nowe, niespotykane wcześniej wyzwania organizacyjne, legislacyjne, technologiczne oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wirtualne przestrzenie robocze

Projektowanie hybrydowego miejsca pracy oprócz doboru niezawodnych technologii wymaga nowego zestawu zasad, norm i sposobu myślenia. Wirtualne przestrzenie robocze zwiększą możliwości zatrudniania i łączenia pracowników niezależnie od położenia geograficznego.

Work-from-anywhere a cyberzagrożenia

Ponad 60% firm doświadczyło naruszenia bezpieczeństwa wynikającego z pracy zdalnej – pokazało badanie „2023 Work-from-Anywhere Global Study” przeprowadzone na zlecenie firmy Fortinet. Raport ten powstał na podstawie ankiety przeprowadzonej na początku stycznia 2023 r. wśród 570 przedsiębiorstw z całego świata, w tym z Polski, zatrudniających co najmniej 100 pracowników.

Po wybuchu pandemii CIO i CISO, a także pracownicy działów IT zostali zmuszeni do zaktualizowania istniejących zasad dotyczących pracy z domu (ang. work-from-home, WFH) oraz stworzenia nowych reguł, uwzględniających szybką i masową ewolucję metod oraz miejsca pracy. WFH przemianowano na WFA (ang. work-from-anywhere), aby lepiej odzwierciedlić rzeczywistość pracowników hybrydowych, którzy obecnie mogą pracować niemal z każdego miejsca na świecie.

(źr. IDC)

Największymi problemami organizacji i firm stosujących politykę WFA są niezabezpieczone sieci domowe pracowników oraz wykorzystywanie firmowych laptopów do celów prywatnych. Nieodpowiednio chronione sieci domowe i zdalne są uważane przez 41% firm za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa polityki WFA. Drugim najpoważniejszym zagrożeniem, wskazywanym przez 38% respondentów, jest używanie firmowych laptopów do celów osobistych.

Konieczne inwestycje w technologie

O hybrydowym modelu miejsca pracy dyskutowali uczestnicy debaty z cyklu CxO Roundtable zorganizowanej przez Business Innovation Leaders Forum. Panel poprowadziła dr Amy Loomis, wiceprezes ds. badań w dziale Future of Work w firmie analitycznej IDC. Według niej współczesne scenariusze dotyczące nowych modeli pracy powinny uwzględniać stosowanie różnego rodzaju technologii teleinformatycznych, od Chat GPT po automatyzację procesów. Mogą obejmować sztuczną inteligencję, wirtualną rzeczywistość i wszelkiego rodzaju technologie, które ułatwiają automatyzację różnych zadań w ramach przepływów pracy. Zastosowanie innowacyjnych technologii umożliwia powstawanie cyfrowych przestrzeni roboczych bez granic, środowisk ułatwiających wirtualną rozmowę, a także dostarcza nowe metody dostępu do danych i aplikacji.

(źr. IDC)

IDC wskazuje na migrację na urządzenia, aplikacje i usługi oparte na chmurze jako na jedną z kluczowych inwestycji technologicznych dla prawidłowego funkcjonowania hybrydowych modeli pracy.

Cały artykuł „Hybrydowe miejsca pracy w wirtualnych przestrzeniach roboczych” w czerwcowym wydaniu miesięcznika „IT Professional.W artykule także m.in. o polskim hybrydowym modelu pracy. Praca zdalna w Polsce została uregulowana prawnie dzięki przepisom w znowelizowanym kodeksie pracy, które weszły w życie 7 kwietnia 2023 r.

O hybrydowym modelu miejsca pracy dyskutowali uczestnicy debaty „The Hybrid Workplace of the Future” zorganizowanej przez Business Innovation Leaders Forum.

(grafika tytułowa – źr. IDC)

Napisane przez Stefan Kaczmarek