Przetwarzanie na brzegu sieci (ang. edge computing) to kolejny przełom (obok m.in. rozwiązań data lakes) w rozwoju IT po usługach chmurowych (ang. cloud computing) i tradycyjnych centrach danych (ang. on-premise data center), uważa wielu ekspertów obserwujących rozwój branży ICT. Analitycy przewidują, że do 2022 r. podłączonych do sieci będzie 55 mld urządzeń, a połowa wszystkich danych będzie tworzonych i przetwarzanych właśnie na brzegu sieci.

Przedsiębiorstwa stoją w obliczu ogromnych zmian wzorców ruchu w sieci i przepływów danych, które wynikają m.in. z wykorzystywania smartfonów i urządzeń do transmisji strumieniowej wideo, i które uderzyły w operatorów sieci szerokopasmowych i komórkowych. Rezultatem – w obu przypadkach – jest ogromny wzrost ruchu sieciowego generowanego i konsumowanego na brzegu sieci.

Podobnie jak użytkownicy smartfonów streamingujący filmy z Netfliksa wymusili wprowadzanie znaczących zmian w architekturze sieci komórkowych, rosnąca liczba urządzeń IoT, inteligentnych czujników, zdalnych miejsc pracy i użytkowników mobilnych wymaga ponownego przemyślenia sposobu udostępniania aplikacji korporacyjnych i mocy obliczeniowych.

W przypadku wielu organizacji eksplozja danych generowanych na brzegu sieci będzie wymagała przeniesienia przetwarzania i analizy danych z ośrodków centralnych i z chmury – do lokalnych systemów odpowiednio zwymiarowanych do zadań, które mają realizować.

Co istotne, systemy (hiper)konwergentne pomagają przedsiębiorstwom lepiej udostępniać aplikacje na brzegu sieci i wydajniej przetwarzać ogromne ilości danych generowanych przez urządzenia IoT i inteligentne czujniki.

Gartner szacuje, że 40 proc. dużych przedsiębiorstw będzie wdrażać edge computing jako część swojej infrastruktury IT do 2025 r., w porównaniu z 1 proc. w 2017 r. Tak gwałtowny wzrost ma miejsce, ponieważ scentralizowane architektury po prostu nie wystarczą do przesyłania tak ogromnych ilości surowych danych do scentralizowanych ośrodków przetwarzania i analiz danych w sposób terminowy i oszczędny.

Stosowanie technologii (hiper)konwergentnych to jedna z metod zmniejszania presji na sieci. Wdrażanie kompaktowych i zdalnie zarządzanych systemów hiperkonwergentnych u źródła lub w jego pobliżu – np. urządzeń IoT, inteligentnych czujników, zdalnych miejsc pracy, użytkowników mobilnych itp. – pozwala na przetwarzanie danych tam, są gdzie generowane.

Hiperkonwergentne przetwarzanie na brzegu sieci (Hyper-converged edge computing) zmniejsza obciążenie sieci, umożliwiając wysyłanie tylko najbardziej wartościowych i istotnych danych do centralnego zdalnego centrum danych lub chmury. Wykorzystanie hiperkonwergencji na brzegu sprawia, że przetwarzanie i analiza danych przebiegają szybciej, podkreślają analitycy Gartnera.

Środowisko obliczeniowe converged edge computing na przykładzie HPE Edgeline

Technologia edge jest definiowana i postrzegana na wiele sposobów. Koncepcja ta jest realizowana zarówno lokalnie, jak i w środowisku rozproszonym. Umożliwia podejmowanie decyzji w miejscu generowania danych ( smartfony, urządzenia przenośne, sygnalizatory i czujniki).

Według ekspertów HPE, przetwarzanie na brzegu sieci hermetyzuje całą IT i zintegrowaną infrastrukturę technologii operacyjnej (OT), potrzebną do podejmowania decyzji z poziomu połączonych urządzeń, wliczając w to:

 • nawiązywanie połączeń z urządzeniami, czujnikami i sprzętem używanym w całej organizacji,
 • nieprzerwane pobieranie danych z podłączonych do sieci firmowej urządzeń,
 • analizowanie zebranych danych z użyciem takich metod, jak sztuczna inteligencja (AI),
 • podejmowanie działań po pozyskaniu danych celem przekazania informacji pracownikom oraz do systemów ewidencyjnych i do określania kluczowych wskaźników wydajności (KPI),
 • przechowywanie danych i wyników oraz zarządzanie nimi,
 • zapewnianie bezpieczeństwa danych i urządzeń.

Na przykładzie HPE Edgeline Converged Edge System można przybliżyć środowisko systemów konwergentnych działających na brzegu sieci, oraz zastosowania i korzyści wynikające z wykorzystywania rozwiązań converged edge.

Konwergentne systemy brzegowe HPE Edgeline przenoszą zarządzanie mocą obliczeniową, pamięcią masową, sieciami, zabezpieczeniami oraz systemami klasy korporacyjnej na brzeg sieci. Rozwiązanie HPE Edgeline oferuje funkcje IT klasy korporacyjnej we wzmocnionej, kompaktowej obudowie przeznaczonej do pracy w trudnych warunkach środowisk brzegowych.

Pełny opis konwergentnego systemu brzegowego HPE Edgeline – na stronie firmy Integrakom, partnera bloga.

Dlaczego (hiper)konwergentne przetwarzanie na brzegu sieci?

Architektura edge computing uwzględnia wiele różnych zastosowań, obciążeń i wymagań dotyczących wydajności. Systemy hiperkonwergentne (HCI – hyper-converged infrastructure) są postrzegane za atrakcyjne opcje, ponieważ:

 • umożliwiają umieszczanie zintegrowanych zasobów obliczeniowych i pamięci masowych na łatwej do wdrożenia platformie,
 • oferują zintegrowane zestawy sprzętu i oprogramowania, które mogą być prekonfigurowane i wdrażane przez minimalnie wykwalifikowany personel oraz zarządzane zdalnie,
 • zapewniają obsługę wielu stosów oprogramowania dla przedsiębiorstw i dostawców usług,
 • skalowalną architekturę systemu można rozbudowywać zarówno wewnętrznie, dodając węzły obliczeniowe, moduły pamięci i pamięci masowej, jak i poziomo, dodając wiele jednostek infrastruktury hiperkonwergentnej w rozproszonym, centralnie zarządzanym klastrze,
 • dostarczają wiele różnych opcji sprzętowych, w tym modele zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach fizycznych i środowiskowych.

Systemy HCI są szczególnie przydatne tam, gdzie są wykorzystywane stacje robocze VDI (virtual desktop infrastructure) lub sprzęt i urządzenia IoT generujące duże ilości danych. Analizowanie i filtrowanie tych danych lokalnie jest bardziej wydajne niż wysyłanie ogromnych strumieni danych do chmury lub lokalnego centrum danych w celu analizy i filtrowania.

Przenoszenie zasobów obliczeniowych na brzeg sieci okazuje się bardziej wydajne i opłacalne niż scentralizowana architektura w sytuacjach jw. i innych pojawiających zastosowaniach, takich jak na przykład wdrożenia  infrastruktury 5G.

Kompaktowość, wygoda i szeroka gama hiperkonwergentnych produktów sprzętowych i programowych sprawiają, że hiperkonwergencja wydaje się idealną platformą do takich wdrożeń brzegowych, zgodnie twierdzą analitycy.

Napisane przez Stefan Kaczmarek