Pandemia wymuszając przyspieszenie transformacji cyfrowej spowodowała również gwałtowny wzrost zapotrzebowania na technologie brzegowe (ang. edge computing). Miliony pracowników przeniosły się z campusów korporacyjnych do lokalizacji zdalnych, co bardzo obciążyło sieci i zwiększyło opóźnienia. Znacząco wzrosło zapotrzebowanie na moc obliczeniową oraz pamięci masowe na obrzeżach sieci. Nowy “edge” to obecnie nie tylko pracownicy komunikujący się przez systemy Zoom czy Teams – zauważają eksperci firmy Veeam: Dave Russell, wiceprezes ds. strategii korporacyjnej i Rick Vanover, dyrektor ds. strategii produktowej.

Edytorzy materiałów wideo pracujący z domu przesyłają ogromne pliki, tysiące uczniów uczy się online, a pacjenci zdalnie konsultują się ze swoimi lekarzami. Inwestowanie w rozwiązania brzegowe, które przetwarzają dane lokalnie i umożliwiają płynniejsze połączenia, pozwala uniknąć przedzierania się przez coraz bardziej obciążone sieci publiczne. Prowadzi to do ogromnego wzrostu popularności sprzętu, oprogramowania i aplikacji związanych z przetwarzaniem brzegowym. Analitycy spodziewają się dużego wzrostu popularności rozwiązań edge computing – o nawet 30 proc. rocznie, do poziomu 44 mld dolarów w 2030 r., szacują analitycy Fact.MR.

Przetwarzanie brzegowe jest luźno definiowane jako model, który przenosi zasoby obliczeniowe oraz zasoby w zakresie pamięci masowej i łączności bliżej lokalizacji, w których są one potrzebne, co pozwala oszczędzać przepustowość sieci i skrócić czas reakcji. Na technologiach brzegowych oparte są miliony aplikacji IoT w sektorze przemysłu, handlu detalicznego i opieki zdrowotnej oraz w środowiskach inteligentnych miast, a przed 2020 rokiem analitycy spodziewali się jeszcze większego wzrostu ich popularności ze względu na wdrażanie technologii 5G i technologii rzeczywistości wirtualnej w nadchodzących latach.

Przykłady zastosowań edge computing:

 • autonomiczne samochody,
 • urządzenia medyczne do monitorowania stanu zdrowia pacjentów,
 • podstawowa analityka,
 • przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym,
 • buforowanie i optymalizacja danych,
 • obsługa systemów M2M (machine to machine),
 • systemy nadzoru bezpieczeństwa,
 • lokalne przetwarzanie danych w sektorze handlu detalicznego,
 • wirtualne radiowe sieci dostępowe (vRAN) i 5G,
 • usługi streamingowe i cloud gaming,
 • smart home,
 • dostarczanie treści (ang. content delivery),
 • wspomaganie wideokonferencji.

W branży teleinformatycznej na znaczeniu zyskuje również jeszcze jedna koncepcja przetwarzania danych poza centrami danych, tzw. fog computing (polski odpowiednik to mgła obliczeniowa; inne angielskie nazwy to fog networking lub fogging). Termin ten służy do określania zdecentralizowanej infrastruktury informatycznej, w której dane, ich przetwarzanie i przechowywanie oraz aplikacje są rozproszone w optymalnych lokalizacjach pomiędzy źródłem danych a chmurą. Fog computing zasadniczo rozszerza możliwości przetwarzania w chmurze i usług chmurowych na brzeg sieci, przybliżając korzyści i moce obliczeniowe chmury do miejsca, w którym powstają dane i są przetwarzane lokalnie.

Obsługa klienta

Eksperci Veeam wskazują na kilka obszarów, w których edge computing odegra istotną rolę. I tak na przykład sprzedawcy detaliczni mogą używać urządzeń brzegowych z funkcjami zapisywania stron WWW w pamięci podręcznej, aby replikować internetowe doświadczenia klienta w świecie fizycznym. Mogą rejestrować informacje o klientach i wykorzystywać analizy wzorców zakupowych, przetwarzając dane w czasie rzeczywistym. Po wejściu klienta do sklepu, po połączeniu z jego osobistym urządzeniem (jeżeli wyrazi na to zgodę), może być rozpoznawana historia jego wcześniejszych zakupów. Wewnątrz sklepu kioski i ekrany w strategicznych lokalizacjach mogą wyświetlać spersonalizowane oferty promocyjne oparte na zwyczajach zakupowych klienta.

Sprzedawcy mogą natomiast korzystać z asystentów cyfrowych, aby sprawdzać zaktualizowane stany magazynowe lub uzyskiwać wewnętrzne informacje o produktach. Ekrany służące do wyszukiwania produktów mogą kierować klientów do produktów na podstawie określonych przez nich preferencji.

(źr. IEEE)

Bezpieczeństwo na brzegu sieci

Wdrażanie rozwiązań edge przynosi także nowe wyzwania. Dodanie większej liczby węzłów sprawia, że więcej miejsc będzie podatnych na atak, co zmusi CSO do wzmacniania zabezpieczeń, by informacje i aplikacje przechowywane na brzegu sieci były chronione tak samo dobrze, jak te zlokalizowane w centrum przetwarzania danych.

Zdecentralizowany charakter przetwarzania brzegowego przynosi jednocześnie pewne korzyści w dziedzinie bezpieczeństwa. Jeśli urządzenie brzegowe zostanie zainfekowane, zespoły ds. bezpieczeństwa mogą łatwo odizolować dany punkt końcowy, aby atak nie rozprzestrzenił się na całą sieć. Mogą również skonfigurować swoje modele brzegowe tak, aby przechowywać większą ilość danych w punktach końcowych i ograniczać ilość informacji wysyłanych do centrali. Zapewnia to dodatkową warstwę bezpieczeństwa, która zapobiega przedostawaniu się zagrożeń do centrum przetwarzania danych, gdzie przechowywane są zasoby o większym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.

Aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo systemu edge computing, organizacje będą musiały wdrażać odpowiednie programy zarządzania, aby kontrolować dane, które są generowane, przetwarzane i wysyłane z poszczególnych lokalizacji.

Ponadto, ponieważ urządzenia IoT są trudne w zabezpieczaniu, ważne jest, aby podczas wdrażania rozwiązań edge computing zadbać o odpowiednie zarządzanie urządzeniami działającymi na brzegu sieci. Przedsiębiorstwa będą musiały egzekwować reguły dotyczące konfiguracji i bezpieczeństwa mocy obliczeniowej i pamięci masowej, zwracając szczególną uwagę na szyfrowanie danych podczas transmisji i w spoczynku.

Mimo że bezpieczeństwo środowisk przetwarzania brzegowego nie jest nową koncepcją, skala związanych z nim wyzwań znacznie wzrosła od czasu rozprzestrzenienia się pracy zdalnej i aplikacji IoT umieszczanych w poszczególnych lokalizacjach. Rozwiązanie tych problemów związanych z bezpieczeństwem środowisk brzegowych będzie jednym z najważniejszych priorytetów w 2021 r. i kolejnych latach, podkreślają eksperci Veeam.

(Grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek